လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 112 in ‘ကဗ်ာ’

လူငယ့္အားမာန္

September 4, 2009;

ဖြင့္မရ ျဖတ္မရလို႔ ထင္ရတဲ့ သံကြန္ခ်ာ အထပ္ထပ္အုပ္ထား သံမဏိတံခါးမ်ားနဲ႔ စည္းျခားကန္႔သတ္ထားေပမဲ့ ဦးေနဝင္းစစ္အစိုးရအာဏာရွင္ရဲ႕ ယႏ ၱရားကို က်ိဳးျပတ္ပ်က္စီးသြားေ... Read more ►

စစ္သားႀကီးကို ေၾကာက္လို႔ပါ

August 2, 2009;

ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ အဖြားရယ္… နင္ဘယ္သြားသြား ခ်န္မထားနဲ႔ နင္ဘယ္ေျပးေျပး ငါလိုက္ေျပးမယ္ နင္ငတ္ေသလည္း ငါလုိက္ေသမယ္ စစ္သားၾကီးကို ငါေၾကာက္တယ္။ (more…) ... Read more ►