Home သတင္း အပစ္ရပ္ေၾကညာထားေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီမွေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ လက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း FBR ထုတ္ျပန္

အပစ္ရပ္ေၾကညာထားေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီမွေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ လက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း FBR ထုတ္ျပန္

940

ဧၿပီလ ၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီမွ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္လတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾက ညာထားေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းအျပင္ ေျမျပင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ Free Burma Ranger (FBR)က ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

အပစ္ရပ္ ေၾကညာထားသည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမ၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နံနက္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေန႔လည္တစ္ႀကိမ္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေန႔တြင္ပင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈအေနျဖင့္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း FBR၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ေလးရင္းျဖင့္ ကမေမာင္းၿမိဳ႕မွ ဖာ ပြန္ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ခ်ီတက္လာၿပီး ထိုေန႔တြင္ပင္ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္ထဲရွိ လယ္ေဒေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး ေနာ္မူဒို အိမ္ကို ထိမွန္ခဲ့၍ ေနာ္မူဒိုမွာ ေသ ဆုံးခဲ့ရာ ၎၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ေစာျမေအာင္အေနျဖင့္ ဘယ္ဘက္ပခုံးတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း FBR က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္း KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မွ ေျမာက္စြန္းပိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္အထိ စစ္ ေကာင္စီ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမျပန႔္မွ ေတာင္တန္းေဒသေနရာအထိ တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ တပ္မ ၈၈ တို႔၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တပ္ျဖန႔္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး KNU တပ္မဟာ (၁)နယ္ေျမအတြင္းသို႔လည္း တပ္အင္အား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တပ္မ ၈၈ အေနျဖင့္ KNU တပ္မဟာ(၅)ကို တိုက္ခိုက္ရန္ အင္အားသြားေရာက္ ျဖည့္တင္းေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ KNU တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမအတြင္း၌ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ဆင္ေရး တပ္ရင္းေပါင္း (၂၆) ရင္း ခန႔္ရွိေနၿပီး စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာကာ ေက်း႐ြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေန႔စဥ္ ပစ္ ခတ္ေနမႈႏွင့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ေက်း႐ြာသား (၂၀,၀၀၀) ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ ေျပးပုန္းေအာင္းေနၾကရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၏အေရးေပၚကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ အခ်ိဳးက်မွီခိုစားေသာက္ေနရၿပီး လက္ရွိတြင္ အစားအေသာက္ လိုအပ္ခ်က္ သာမက ၎တို႔ နယ္ေျမအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းမႈမျပဳႏိုင္လွ်င္ ေရရွည္တြင္ အၾကပ္အတည္းကာလ ဆိုက္ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

စစ္ေကာင္စီ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အေျခစိုက္ တပ္စခန္းမ်ားမွေန၍ စခန္းအနီးဝန္း က်င္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ေနၿပီး ေဒသခံ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာ ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ယေန႔အ ခ်ိန္ထိ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

အလားတူၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၄ရက္ေန႔တြင္လည္း ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၃ စင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဝဲပ်ံသန္း လာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေနအိမ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားထဲသို႔ မျပန္ရဲၾကေၾကာင္း FBR ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

FBR အေနျဖင့္ လတ္တေလာ CDM လႈပ္ရွားသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအျပင္ စစ္ပြဲေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေန သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကိုပါ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား တိုက္႐ိုက္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးသြားရန္လည္း ၎၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈရန္မွ ကာကြယ္ရန္ No-Fly- Zone ကို ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ CDM၊ CRPH ႏွင့္ NLD စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း FBR ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။