Home သတင္း အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္အား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းမျပဳၾကရန္ ျမဝတီၿမိဳ႕ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးအဖြဲ႕မွ တိုက္တြန္းထား

အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္အား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းမျပဳၾကရန္ ျမဝတီၿမိဳ႕ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးအဖြဲ႕မွ တိုက္တြန္းထား

104

ဧၿပီလ ၇ ရက္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

လာမည့္ ဧၿပီလ ဒုတိယအပတ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာႏွစ္ကူးအတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းမျပဳၾကရန္ ျမဝတီၿမိဳ႕ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးျပည္သူမ်ားက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္စာတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေသာ မိဘျပည္သူညီအစ္ကို ေမာင္ ႏွမအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္မွစတင္၍ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ကို အဓမၼနည္းျဖင့္ လုယူသိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ေပါင္း (၆၆)ရက္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဓမၼအာဏာသိမ္းယူမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းတြင္ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း အၾကမ္းမဖက္ စုေဝးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သလို ယခုအခါတြင္ အျပင္းအထန္ကန႔္သတ္လာေသာ ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စုေဝးမႈမွလႊဲ၍ အၾကမ္းမဖက္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရးကို ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ စုံလင္ကြဲျပားေသာ အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ အခ်ိန္အခါအတြင္းမိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈ မျပဳျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေသြးစြန္းေနေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း က်ေရာက္လာမည့္ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲဖို႔ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လိပ္ျပာလုံႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္အဝွမ္း ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနခ်ိန္အတြင္း ဤသၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈ မျပဳၾကပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံၿပီး မိမိတို႔သည္ အာဏာရွင္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ စိုးစဥ္းမွ် သာယာဝေျပာျခင္းမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဤနည္း အားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကရမည္ျဖစ္သည္ ။

ဤကဲ့သို႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အသက္စြန႔္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ မေလးစားရာက် ေရာက္မည္ျဖစ္၍ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မည္သို႔ေသာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲမႈ ပုံစံမ်ိဳးစုံကိုမွ် မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ အႏူးအၫြတ္ ေမတၱာရပ္ခံၿပီး မိမိတို႔ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားသည္ သမိုင္းအတြက္ လိပ္ျပာလုံေသာ၊ အမွန္တရားႏွင့္ ဓမၼတရားကိုသာ လိုလားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါရန္ ျမဝတီၿမိဳ႕ေန မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရသူ လူ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိေနၿပီး ၎တို႔အား ျမဝတီရဲစခန္းအခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖားအံၿမိဳ႕ ေတာင္ကေလးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။