Home ေဆာင္းပါး အေရးေတာ္ပုံႀကီး မျဖစ္မေန ေပါင္းစပ္ရမယ့္အရာဟာ ဘာျဖစ္မလဲ

အေရးေတာ္ပုံႀကီး မျဖစ္မေန ေပါင္းစပ္ရမယ့္အရာဟာ ဘာျဖစ္မလဲ

247

အေရးေတာ္ပုံႀကီး မျဖစ္မေန ေပါင္းစပ္ရမယ့္အရာဟာ ဘာျဖစ္မလဲ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ရက္)

ယခင္တစ္ပတ္က ေဆာင္းပါးမွာ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဘယ္ကို ဦးတည္ေနသလဲဆိုတဲ့ အလားအလာကို သိရွိသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာလည္း အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဦးတည္ေန တဲ့ အလားအလာဟာ ယခင္ကထက္ ပိုမို ႐ုပ္လုံးႂကြ ေပၚလြင္လာတာနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္းက သတိျပဳမိတဲ့ ျဖစ္ ရပ္ေတြကို သုံးသပ္ ေဖာ္ျပေရးသားတင္ျပပါရေစ။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အုံႂကြပါဝင္တဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးေတြ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ဘာကို အထင္အရွား ျပသေနသလဲဆိုေတာ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ေသြးစုပ္မႈေတြ၊ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ၊ မတရားမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက ငုံ႔မခံဘဲ အုံႂကြေတာ္လွန္ေလ့ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။

သမိုင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္တဲ့အခါ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၃၈ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ ႀကီး၊ မဆလတစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ေခတ္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး (၁၉၈၈ ဒီမို ကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး)နဲ႔ ယခုလက္ရွိစစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔ ေပၚေပါက္ ေနတဲ့ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီး (၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးကေတာ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးနဲ႔အတူ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအထိ ဦးတည္သြား ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၀ႏွစ္အၾကာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးကေတာ့ ၂၆ႏွစ္ အုပ္စိုးေနခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ (မဆလ) ပါတီနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚကေန ကန္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ – ဗိုလ္ခင္ၫႊန႔္ စစ္အုပ္စုက အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းအၿပီး (နဝတ-နအဖ) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္သူတို႔ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကရျပန္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု၊ (မဆလ)ပါတီ၊ ၁၉၇၄ အေျခ ခံဥပေဒတို႔ကို ဖယ္ရွားဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ပါတီစုံစနစ္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအ ထိ တခ်ီထဲ တခ်ိဳးထဲ ေအာင္ပြဲပန္းတိုင္အေရာက္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ယခု ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ေပါက္ကြဲအုံႂကြလာတဲ့ (CDM) ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အစခ်ီခဲ့တဲ့ လူတန္းစားလူ႔အလႊာအသီးသီး တခဲနက္ အုံႂကြပါဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ၁၉၈၈ အေရး ေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ဆက္လက္ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္တာပါလို႔ေျပာရရင္လည္း ရႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ အထင္ရွား ဆုံး အေပၚလြင္ဆုံး အခ်က္ ၃ခ်က္ကေတာ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ဦးတည္ရန္သူ၊ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ခိုင္မာျပတ္သား တဲ့ သႏၷိ႒ာန္နဲ႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန႔္မႈတို႔ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္က ယူဆပါတယ္။

– အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ဦးတည္ရန္သူ – “ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕”
– အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့သႏၷိ႒ာန္ – “ေနာက္ဆုတ္လို႔မျဖစ္ဘူး ဘာျဖစ္ျဖစ္ရင္ဆိုင္ၾကမယ္”
– အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ က်ယ္ျပန႔္မႈ – “ေဒသတခ်ိဳ႕မွအပ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာေဆာင္မႈ” (ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ အေျခစိုက္ေနၾကရတဲ့ သဘာဝျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအထိ ႐ိုက္ခတ္မႈနဲ႔ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လာ မႈ)

အထက္က တင္ျပခ်က္ေတြက အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေရခံေျမခံေကာင္းေတြနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီးက ေမွ်ာ္မွန္းထား တဲ့ ေအာင္သီးေအာင္ႏွံေတြ ရရွိႏိုင္ေစေရးမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးေတြနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုမွ မေရွာင္မလႊဲႏိုင္တဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံရတတ္ပါေသးတယ္။

ပထမအခ်က္က အဖိတ္အစင္ အတိုင္းအတာ ပမာဏအားျဖင့္ မတူညီေစကာမူ ဘယ္လိုမွ မလႊဲႏိုင္ မေရွာင္ႏိုင္ ဘဲ ရင္ဆိုင္ၾကရစၿမဲျဖစ္တဲ့ ေသြးေျမက်ရမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေရးတဲ့ေန႔ (၂၀ မတ္)အထိ အက်အဆုံးဟာ (၂၃၃) ေယာက္ ရွိသြားၿပီလို႔ “ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အာဇာနည္မ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္း”တစ္ခုက ဆိုပါတယ္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ သူ အေရအတြက္ကလည္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က အာဏာရထားတဲ့ သို႔တည္းမဟုတ္ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားဟာ သူတို႔ အုပ္စိုးမႈအာဏာကို အေသအလဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး အရက္စက္ဆုံး၊ အယုတ္မာဆုံး၊ လူမဆန္နည္းလမ္းေတြ အဆက္မျပတ္ အသုံးျပဳၿပီး အေရးေတာ္ပုံႀကီးေတြနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲေလ့ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

တတိယအခ်က္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစား ဘက္က အျပန္အလွန္ ဘက္ေျပာင္းမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဘက္က အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားဘက္က သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုေတြဘက္က အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ မူလရပ္တည္ခ်က္ကို ေသြဖီေက်ာခိုင္းသြားၿပီး အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ေက်ာခိုင္းသြားၿပီး အုပ္စိုးသူလူတန္းစားဘက္ ကူးေျပာင္းသြားတတ္ၾကတာပါပဲ။

အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ အုပ္စိုးသူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့သူတခ်ိဳ႕ဟာလည္း အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕ မတရားမႈ၊ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ၊ လူမဆန္မႈေတြကို ဆက္လက္သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ ေက်ာခိုင္းစြန႔္ခြာလာၿပီး ျပည္သူေတြဘက္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဘက္သို႔ ေရွ႕ရႈ မ်က္ႏွာမူလာၾကတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ အျပန္အလွန္ ဘက္ေျပာင္းၾကတဲ့ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ ‘သစၥာေဖာက္မႈ ၂မ်ိဳး’ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ တစ္ခုက ‘ျပည္သူကိုသစၥာေဖာက္တာ’နဲ႔ အျခားတစ္ခုက ‘ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကို သစၥာေဖာက္တာ’ပါ။ ‘ျပည္သူကိုသစၥာေဖာက္တာ’ကေတာ့ အလင္းေရာင္ရွိတဲ့ဘက္ကေန မဲေမွာင္တဲ့အျခမ္းသို႔ မိုက္မိုက္မဲမဲ ကူးေျပာင္းသြား တဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားကို သစၥာေဖာက္တာ’ကေတာ့ ႀကိဳဆိုအပ္တဲ့ သစၥာေဖာက္မႈ (ဝါ) အမွားနဲ႔အေမွာင္ကို သိျမင္သေဘာေပါက္လာၿပီး အမွန္နဲ႔ အလင္းဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာမႈ ျဖစ္ပါ တယ္။

ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္ေက်ာခိုင္းတဲ့ အလင္းေရာင္ရွိတဲ့ဘက္ကေန မဲေမွာင္ညစ္ညမ္းတဲ့ဘက္သို႔ မိုက္မိုက္မဲမဲ ကူး ေျပာင္းသြားတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရးရဲ႕ ယေန႔လက္ေတြ႕သာဓကေတာ့ ‘မန္းၿငိမ္းေမာင္ – Jeng Phang ေနာ္ေတာင္ – ေအးႏုစိန္ – စိုင္းလုံးဆိုင္ – ေစာဒန္နီယယ္ – ဗညာေအာင္မိုး’တို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၱအခ်က္ကေတာ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးေတြရဲ႕ အကန႔္အသတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမဒ႑ာရီလာ လူစြမ္း ေကာင္း အာခိလိမွာ ‘ဖေနာင့္အားနည္းခ်က္’ ပါရွိသလို အေရးေတာ္ပုံႀကီးေတြမွာလည္း အကန႔္အသတ္ ပါရွိတတ္ပါ တယ္။ မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အကန႔္အသတ္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ့အေတြးအေခၚ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းက်င္လည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ လုံေလာက္တဲ့ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈသာရွိရင္ အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အကန႔္အသတ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ ပါတယ္။

လက္ရွိဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာလည္း ‘အကန႔္အသတ္ရဲ႕လမ္းဆုံလမ္းခြ’ကို ေရာက္ရွိေန တယ္လို႔ က်ေနာ္ သုံးသပ္ယူဆထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ မင္းေအာင္လႈိင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က မီးကုန္ယမ္းကုန္ သတ္ျဖတ္ဖို႔ အမိန႔္ေပးေစခိုင္းထားတဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းမႈကို လည္စင္းခံ မလား သို႔တည္းမဟုတ္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ လွံသြားအခန္းက ပါဝင္ေနတဲ့လူငယ္ထုကို မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအ ေခၚနဲ႔ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမလားဆိုတဲ့ လမ္းဆုံလမ္းခြျဖစ္ပါတယ္။ ‘လႈိင္သာယာ – မုံ႐ြာ – ေအာင္ပန္း – မူးကမ္းႀကီး ေက်း႐ြာနဲ႔ ဖလိုင္းေတာင္ေျခေက်း႐ြာ’တို႔က ရဲရင့္ေသာျဖစ္ရပ္ေတြကိုသာ ေသနတ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံနဲ႔အဝန္းျပည္သူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ရမ္းကားသတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတြ အၿမီးကုပ္ သြားၾကပါလိမ့္မယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီကေန႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ (UN)အလာ (US)အလာကို လည္ပင္းသစ္ကုလားအုပ္လုပ္ကာ ေမွ်ာ္ေမာေနၾကရင္း အခ်ိန္ေႏွာင္းသြား မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေရစုန္ေမ်ာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို မင္းေအာင္လႈိင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ရက္ရက္စက္စက္ လက္စားေခ်တာ ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကေန႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ တက္ႂကြရဲရင့္တဲ့အပိုင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမႈ ဆိုတဲ့ဘက္ကို တိမ္းၫႊတ္ေနတာ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနရသလို ဒါဟာ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို နည္းလမ္းပုံစံသစ္နဲ႔ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ျဖစ္ထြန္းေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ပြဲနဲ႔ ပန္းတိုင္သို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ခ်ီတက္ၾကတဲ့လမ္းမွာ ‘ႀကံ့ခိုင္မွန္ကန္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ေခါင္း ေဆာင္မႈနဲ႔ေသနတ္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္’ ဆိုတာကို မတူတဲ့အတိုင္းအတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔အားလုံးဟာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစတာဟာ ယေန႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးက လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြထဲက တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။