Home သတင္း သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ စစ္တပ္မ်ား ထြက္ခြာေပးေရး ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိ

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ စစ္တပ္မ်ား ထြက္ခြာေပးေရး ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိ

1381

မတ္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး နယ္ေျမ၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင္၊ ဘူးသို ႏွင့္ လူေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိေဒသခံ ေက်း႐ြာသား ၂,၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ၎တို႔ ေဒသတြင္ စခန္းခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္မ်ား နယ္ေျမ အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ ယေန႔ (မတ္လ ၂ ရက္)တြင္ ဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

သံလြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္နယ္ေျမထဲရွိ ေဒသခံ ေက်း႐ြာ ၃၄ ႐ြာစုေပါင္း၍ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဒသအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္၍ ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုလုိဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ပါဝင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ေနာ္သဲေနက “က်မတို႔ တကယ္လိုလားတာက က်မတို႔ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ဥယ်ာဥ္ေျမေပၚမွာ စစ္တပ္ရွိတာကို မလိုလာဘူး။ ေနာက္ၿပီး က်မတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖ်က္ဆီးတာမ်ိဳး မလိုလားဘူ။ က်မတို႔ ဌာေန ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အေၾကာက္တရားမရွိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လိုတဲ့ အတြက္ ဒီေန႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္လည္း ထပ္တူ ေထာက္ခံ ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ထပ္တူက်ေၾကာင္းအျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လည္း ျပည္တြင္းေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ေပးရန္ ေနာ္သဲေနက ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို သံလြင္ျမစ္နံေဘးတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားမွ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စက္ ေလွမ်ားျဖင့္ အစုန္အဆန္တက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး မဟာလူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ရႈံးရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဖ်က္သိမ္းရန္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္း ခြင့္ရွိရန္၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းမျပဳရန္အျပင္ ေဒသတြင္း စစ္တပ္စခန္းမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ေျမာက္ကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေန ထိုင္ႏိုင္ေရးတန္ဘိုးႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ အရပ္သားမ်ားအေပၚပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ နယ္ေျမအတြင္း ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာသြားရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ သံလြင္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ နယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ၎တို႔သာ တရားဝင္ အာဏာရွိသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈခ်မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အားလုံးကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္းလည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္ လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းကိုလည္း အျပင္းအထန္ ကန႔္ ကြက္ေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၎တို႔ ၏ ႐ုန္းကန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ရပ္တည္ေထာက္ခံသြားရန္လည္း ဆက္လက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ KNU နယ္ေျမ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ၊ ႏိုေဂၚေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ထိုက္ထူ ေက်း႐ြာတြင္လည္း ယေန႔ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း(၁၁)႐ြာမွ လူဦးေရ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္၍ လွည္း၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အလိုမရွိ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ Federal Democracy ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး၊ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ စစ္ေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလိုမရွိ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒမ်ားအလိုမရွိ စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိုက္ထူေက်း႐ြာမွ ေတာခိုေက်း႐ြာအထိ လွည့္လည္ ဆႏၵျပၾကသည္။