Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ မေဖာ္သင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေန

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ မေဖာ္သင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေန

1210

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ေ႐ြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရထံမွ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ယခင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ မေဖာ္သင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယေန႔ အထူးအစည္းအေဝးပြဲတစ္ရပ္ေခၚယူ က်င္းပ၍ ေဆြးေႏြး ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အပစ္ရပ္ ၁၀ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(PPST)ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အထူးအစည္းအေဝး ပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing ျဖင့္ စတင္က်င္း ပလ်က္ရွိၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသင့္ မသင့္ကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ၏ ယာယီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္၏ အစည္းအေဝးအဖြင့္မိန႔္ခြန္း၌ ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

“လူထုေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရ မေပၚေပါက္ေသးမီ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ကာလမွာ NCA စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္၊ မထားသင့္၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္(Bilateral Agreements) မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္၊ မေဖာ္သင့္ စတာေတြကို ဒီေန႔ အစည္းအေဝး မွာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ လက္မခံဆန႔္က်င္သလို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးႏွင့္လည္း အတူတကြ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ အားေပးေထာက္ခံေနေၾကာင္းလည္း ၎၏ မိန႔္ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားႏွင့္ Civil Disobedient Movement (CDM) လူထုအုံႂကြမႈတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ အလႊာအသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရဲ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ညအခ်ိန္မေတာ္ လိုက္ လံဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ ထုတ္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းျဖင့္ မၿဖိဳခြဲရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ၎၏ မိန႔္ခြန္း၌ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားကို အစုအလိုက္အၿပဳံလိုက္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို ပိုမို ခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးေစသလို ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို စစ္အစိုးရမွ ဆင့္ကဲ ထုတ္ျပန္ေနျခင္းသည္လည္း အာဏာရွင္ စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစသလို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လုံးဝ ဆန႔္က်င္ ေနေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

ယေန႔ အထူးအစည္းအေဝးပြဲကို သက္ဆိုင္ရာအပစ္ရပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ PPST အဖြဲ႕ဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုံအလင္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးခ်ျပႏိုင္မည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားအျပင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယေန႔ အစည္းအ ေဝးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္းသိရသည္။

အလားတူ လက္ရွိ အပစ္ရပ္ (၁၀)ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္-DKBA ႏွင့္ KNU/KNLA-PC ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီစသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၈၅) ဖြဲ႕မွ လက္ရွိ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းထားမႈလည္းရွိသည္။