Home ေဆာင္းပါး စတုတၱေျမာက္ ျဖစ္ရပ္က ဘာျဖစ္မလဲ

စတုတၱေျမာက္ ျဖစ္ရပ္က ဘာျဖစ္မလဲ

313

စတုတၱေျမာက္ ျဖစ္ရပ္က ဘာျဖစ္မလဲ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၁၁ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၂၁)

ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ႀကီး ၃ခု က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။
ပထမ တစ္ခုက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိမႈ ရလဒ္
ဒုတိယ တစ္ခုက ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပိုက္မႈ
တတိယ တစ္ခု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ရက္က စတင္ၿပီး တဟုန္ထိုး ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လာေနၿပီး လူတန္းစား လူ႔အ လႊာအသီးသီးက ျပည္သူေတြ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနၾကတဲ့ (CDM) လို႔ေခၚၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈႀကီးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ စီကာစဥ္က ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ႀကိဳတင္ခန႔္ မွန္း မတြက္ဆႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ကိုဗစ္ -၁၉ ကပ္ေရာဂါႀကီးျဖစ္ပြားေနတဲ့ အၾကားကပင္ သူတို႔ ႏွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကို မဲေတြ တခဲနက္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ကိုက္ညီခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ အေထြေထြအေျခအေနအေပၚ အကဲခတ္သုံးသပ္သူအမ်ားစုက ယခုလို အတိုင္းအတာမ်ိဳးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အႏိုင္ ရသြားလိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းတြက္ဆထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထက္ပင္ အမ်ားႀကီး နည္း လိမ့္မယ္လို႔ တြက္ဆခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ခန႔္မွန္းခ်က္ဟာ လုံးဝ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အႏိုင္ရရွိသြားပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အမႈအခင္းေတြ အနည္း နဲ႔အမ်ားဆိုသလို ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲက စီရင္ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းသို႔ ပုံမွန္အတိုင္း သမ႐ိုးက်ပဲ အရာရာဟာ ျဖစ္ထြန္းလာလိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားေနဆဲမွာ တတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို ေခၚယူထားၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ စတင္မယ့္ ၂၀၂၁ခု ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပိုက္မႈ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ေကာလဟလဆန္ ဆန္ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္သူမွ ထိုသို႔ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မွတ္မထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းပိုက္မႈ အမွန္ပင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ(SAC)က ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို တာဝန္ကေန အဓမၼဖယ္ရွားပစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ဩဇာနာခံမယ့္သူမ်ားနဲ႔ အစားထိုး ဖြဲ႕စည္းခန႔္အပ္တာေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ေတြက ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြပဲေပးေပး၊ ေျပာေျပာ၊ ေၾကညာေၾကညာ အႏွစ္သာရက ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တပ္မေတာ္က မေက်နပ္လို႔၊ မလိုလားလို႔၊ မရႈဆိမ့္လို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တာပဲလို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါ တယ္။

အာဏာသိမ္းတဲ့လုပ္ရပ္ကသည္ပင္လွ်င္ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လုံးဝ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ထင္သလို ေက်ာ္လြန္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တရားဝင္ေၾကညာခဲ့တာ၊ ဥပေဒအရ ေခၚဆိုရမယ့္လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚဆိုခဲ့တာေတြဟာ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါေတြကို ဥပေဒေဘာင္ထဲကသာ ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္အဖို႔ ထင္သလို ခ်ယ္လွယ္ခ်င္သလို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခ်င္သလို လုပ္မရတဲ့အဆုံးမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ၊ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ‘ဘာမဆို လုပ္ရဲတယ္’ ဆိုတဲ့ ႀကိမ္းဝါး ခ်က္နဲ႔အညီ ‘စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း’ခဲ့တာပါ။ ဒီ အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြအနက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန႔္က အခုလို အကဲျဖတ္ေျပာ ၾကားတာကို ၾကားသိရပါတယ္။

– “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို စစ္ကြၽန္ျဖစ္ေအာင္ တရားမဲ့အာဏာသိမ္းတာ” တဲ့။
၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္က လည္း အခုလို သုံးသပ္ေျပာၾကားတာကို ၾကားရပါတယ္။

– “ဘယ္သူမွ မလုံၿခဳံဘူး။ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဘယ္လိုမွ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ဘူး။ လက္နက္သာလွ်င္ ဥပေဒ၊ လက္နက္သာလွ်င္ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ေနၿပီ” တဲ့။
ျပည္သူေတြကေတာ့ သူတို႔ေလးစားယုံၾကည္အားထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကို ‘ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈’၊ ‘သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ’ တို႔နဲ႔ မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ႀကံအမႈဆင္ ဖမ္းဆီးလိုက္တာကလည္း ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးအဖို႔ အင္မတန္ ခံျပင္းစရာျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ သံပုံးတီးသံေတြ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ရက္မ်ားေတြမွာေတာ့ လမ္းမေတြေပၚမွာ လူတန္းစားလူ႔အလႊာအသီးသီးက ျပည္သူေတြရဲ႕ (CDM)ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈခ်ီတက္ပြဲေတြနဲ႔ ျပည့္ၾကပ္ သြားပါေတာ့တယ္။

အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ (SAC) က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေဒသေတြကိုၾကည့္တာနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ခုစလုံး တနည္းအားျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးက စစ္တပ္ ဒီလိုအာဏာသိမ္းမႈကို အုံႂကြဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က အထင္အရွား ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈႀကီးဟာ တေန႔ထက္တေန႔ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အင္အားတိုးမ်ားျမႇင့္တက္လာလ်က္ရွိေနပါ တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား လုံးလုံးလ်ားလ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အထိ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနတာကို ျမင္ရပါတယ္။

တစ္ျပည္လုံးေနရာအႏွံ႔က ျပည္သူေတြဟာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ – စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုတာေတြကို မုန္းတီး႐ြံ႕ရွာေန ၿပီ။ မလိုခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ စစ္တပ္က ထင္သလိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒအမိန႔္ေတြကိုလည္း လုံးဝ ႐ြံ႕ရွာေနၿပီဆိုတာ ကို လက္ေတြ႕ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရပါၿပီ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာကလည္း ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္က ထင္သလို လုပ္ေန လုပ္တာ လုံးဝ ပ်က္စီးေနပါၿပီ။

အခုလို ျပည္သူေတြ အင္အားအရွိန္အဟုန္နဲ႔ စုစည္းမိလာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြအလိုရွိတဲ့ အရာေတြကို အခိုင္ အမာ ဖန္တီးစီရင္ႏိုင္သလို၊ မလိုလားတဲ့အရာေတြကိုလည္း အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူေတြဟာ လက္ေတြ႕အရ သူတို႔အင္အားနဲ႔ အစြမ္းသတၱိကို သိျမင္နားလည္ သေဘာေပါက္ေန ၾကပါၿပီ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ျပည္သူမ်ားရဲ႕ (CDM) လႈပ္ရွားမႈႀကီး အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ရည္မွန္း ရာသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ီတက္ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

ဒါေၾကာင့္ စတုတၱေျမာက္ ျဖစ္ရပ္က ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ မ်က္ေစ့နဲ႔ကို ဖြင့္ထားစြင့္ထားၾကပါစို႔။