Home သတင္း စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒဆင့္ကဲထုတ္ျပန္မႈမ်ား အာဏာရွင္စနစ္ အသက္သြင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ဟု PPST ေခါင္းေဆာင္ဆို

စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒဆင့္ကဲထုတ္ျပန္မႈမ်ား အာဏာရွင္စနစ္ အသက္သြင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ဟု PPST ေခါင္းေဆာင္ဆို

1404
Photo: NCA-s EAO

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီမွ အေရးေပၚအေျခအေန ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနၿပီး အာဏာရွင္ စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းသည့္ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST) ယာယီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ (ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ ရက္) Video Conferencing ျပဳလုပ္သည့္ PPST အဖြဲ႕၏ အထူးအစည္းအေဝးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္၏ အစည္းအေဝးအဖြင့္ မိန႔္ခြန္း၌ လက္ရွိ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “အာဏာသိမ္းတဲ့ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္တဲ့ ကာလအတြင္း အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုး ရွည္ေစမယ့္ ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒမ်ားအား စစ္အစိုးရက ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းျခင္းဟာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆန႔္က်င္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းတဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေစသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ သလို ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအားလုံးကို ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ထင္ရွားသည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံ ၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ၎ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈ တို႔ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅ အရ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရွိေဖြမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက တာဝန္ရွိသူ အနည္းဆုံးႏွစ္ဦး သက္ေသအျဖစ္လိုက္ပါ ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပုဒ္မ ၇ အရ တရား႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္ၿပီး ဖမ္းဆီး ထားခြင့္မရွိသလို ပုဒ္မ ၈ အရလည္း တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ဝရမ္းမ်ားမပါရွိဘဲ ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦး၏ အိမ္ထဲဝင္ေရာက္ၿပီး ပစၥည္းရွာေဖြသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခြင့္မ်ား မရွိေၾကာင္းပါရွိ သည္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ညဥ့္နက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လိုက္လံ ဖမ္းဆီး ေနသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနခ်ိန္မွာပင္ ၎ဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ အမိန႔္ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈဆိုင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ လက္မွတ္ ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမ်ားလည္း တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္လိုက္သည္။

ယင္း ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားအရ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ (၁၂၁)မူလျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ (၁၂၄)အရ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ (၅၀၅)(က) တိုးျမႇင့္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဓိက အားျဖင့္ ၎တို႔၏ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ၎ဥပေဒပါ ပုဒ္မ မ်ားအရ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အေရးယူျခင္းတို႔အျပင္ ယာယီ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ခန႔္အပ္ျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

၎ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားသည္ လက္ရွိ အာဏာသိမ္းဆန႔္က်င္ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွား မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခံထားရသူမ်ားကို တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္လည္း ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း)တစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့ ၿပီး မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားကို မူၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၎ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ ၁၅၀ ေက်ာ္မွ လက္မခံေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အပစ္ရပ္ ၁၀ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(PPST)ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထူးအစည္းအေဝးပြဲတြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသင့္ မသင့္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးခ်ျပႏိုင္မည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား ၏ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားအျပင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။