Home သတင္း ျပည္သူ႔ဘဝလုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္ ထုတ္ျပန္

ျပည္သူ႔ဘဝလုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္ ထုတ္ျပန္

1062

ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ျပည္သူလူထုဘဝလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကင္းသည့္ ဘဝရပ္တည္ေရး အာမခံႏိုင္ရန္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္က ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တစ္လေက်ာ္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၏ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ၎ခ႐ိုင္က ထိုသို႔သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“အခု ျဖစ္ေနတာေတြက လမ္းေဖာက္တဲ့ကိစၥေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြေပါ့။ အတီးတို႔မွာလည္း ကိုယ့္ျပည္သူေတြ လုံၿခဳံမႈရွိဖို႔ ကာကြယ္ရမွာတာဝန္အျပည့္ရွိ တယ္ေလ။ လူထုအသက္လုံၿခဳံမႈအျပင္ကို သြားလာေရး၊ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေရး ေတြမွာ လုံၿခဳံမႈအာမခံခ်က္ရွိေအာင္ေတာ့ NCA ေဘာင္ထဲကအတိုင္းပဲ ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ပဒိုေစာနဲထူးဗ်ိဳင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ (ဗဟို) အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ -JMC ထံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗဟို၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

လမ္းအရွည္အားျဖင့္ ၅၁ မိုင္ ၇ ဖာလုံရွိသည့္ အဆိုပါလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွာ ေကအဲန္ ယူ၏ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေကအဲန္ယူ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္(တပ္မဟာ ၃) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ၎ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္သည့္ ဖာပြန္-မူေၾတာ္ခ႐ိုင္( တပ္မဟာ ၅) နယ္ေျမ အထိေပါက္ေရာက္သည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (သံဘို) -မူသယ္- ေဘာ္စဲခို- ပလာခို- ယြန္းစလင္းလမ္းကို ယခင္ ၁၂ ေပလမ္းအ က်ယ္မွ ၃၄ ေပအက်ယ္ လမ္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ေကအဲန္ယူ အပါအဝင္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန႔္ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သလို အဆိုပါတင္းမာမႈ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား မၾကာခဏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ယေန႔အထိ အဆိုပါလမ္းေဖာက္လုပ္မႈဧရိယာတစ္ေလွ်ာက္ တေက်ာ့ျပန္ျပန္ လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ေထာင္ခ်ီ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ရမႈမ်ားမွာလည္း ယေန႔အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပဒိုေစာနဲထူးဗ်ိဳင္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အတူ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ခ႐ိုင္ကြန္ဂရက္တြင္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ေကအဲန္ယူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ခ႐ိုင္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃၄ခ်က္ကိုလည္း ကြန္ဂရက္မွ ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာပိုင္း တပ္မဟာ ကို နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရာ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ တပ္မဟာ(၃)မွာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။