Home သတင္း တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဌာေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ေတာသစ္ခြ သုေတသနျပဳလုပ္

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဌာေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ေတာသစ္ခြ သုေတသနျပဳလုပ္

822

ဇန္နဝါရီ ၉ရက္၊ ၂၀၂၁ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

သစ္ေတာအတြင္းရွိ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ သာရဘြင္တိုက္နယ္အတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ သစ္ခြမ်ိဳး ၅၉မ်ိဳးကို ဌာေနတိုင္းရင္းသူ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ကာ သစ္ခြမ်ား ကို လိုက္လံရွာေဖြၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူထားျခင္းရွိသလို ရရွိလာသည့္ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို စုစည္းကာ သစ္ခြပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ တြင္ ေမြးျမဴထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ ဌာေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး ေနာ္အယ္သာရွီးက “တခ်ိဳ႕သစ္ခြ ေတြက ျပန္လည္ေမြးျမဴၿပီး မ်ားလာရင္ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ သစ္ေပေတြမွာ ျပန္ထပ္စိုက္မွာေပါ့ေနာ္။ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ တခ်ိဳ႕ သစ္ခြေတြက နာမည္မသိဘူး။ သိပၸံနာမည္လည္း မရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ က်မတို႔က ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံလူထု ေခၚတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြနဲ႔ ျပန္ေပးမလား။ အဲလိုေတြ ျပန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတယ္။ ရွာေဖြတဲ့အခါမွာလည္း အပြင့္ ပြင့္တဲ့ ရာသီနဲ႔ မတိုက္ဆိုင္ရင္လည္း အဆင္မေျပဘူး။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခုလို သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္သုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ ၁၄ဦးပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ေဒသအတြင္းရွိ ဌာေနျပည္သူ မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသူ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ရည္႐ြယ္ၿပီး လမ္းဖြင့္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သစ္ခြသုေတသန ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ ေျမာက္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ Tenasserim River and Indigenous People Network (TRIPNET) အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာဖရန္ကီက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဌာေနအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဒီထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ဖို႔၊ ၿပီး ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို သူတို႔မွာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ဖြင့္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ သူတို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သစ္ခြ သုေတသနေလးကို ဝိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ သစ္ခြရဲ႕အမ်ိဳးအမည္၊ သစ္ခြရဲ႕သေဘာသဘာ ဝ၊ သစ္ခြကို ဘယ္လိုရွာရမလဲ။ သူတို႔ဆီက အခ်က္အလက္ကိုယူတယ္။ သူတို႔ကို ဓာတ္ပုံေလးေတြ ႐ိုက္ေပးတယ္။ စုေဆာင္းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုင္းအဆင့္ identify လုပ္ခိုင္း တာေပါ့။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ ယခင္က သစ္ခြမ်ိဳးစုံရွိကာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားအ ေနျဖင့္ သစ္ခြမ်ားကိုခူးယူ၍ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ဖက္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းရွိသည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သစ္ခစိတ္မ်ား မေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယခုလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ တပ္မဟာ ၅ရွိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူကာ ေတာသစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ ကာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားျခင္းလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။