Home ေဆာင္းပါး က်ယ္ျပန႔္တဲ့ အေျမာ္အျမင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ

က်ယ္ျပန႔္တဲ့ အေျမာ္အျမင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ

837

က်ယ္ျပန႔္တဲ့ အေျမာ္အျမင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္)

ဘာေၾကာင့္ ဒီေခါင္းစဥ္ေပးရတာပါလဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ညီၫြတ္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီရွိေသာ၊ တန္းတူေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းျပည္တစ္ခု ကို လိုလားၾကသူေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္သတင္းစဥ္(KIC)လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (KIC) ဝိုင္းေတာ္သား ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးတိုက္တြန္းလိုတဲ့ ပန္ၾကားခ်က္လည္း ျဖစ္ေနလို႔ ဒီလို ေခါင္းစဥ္ေပးလိုက္ရတာပါပဲ။

ပန္ၾကားရတဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ တဲ့ေနရာမွာ က်ယ္ျပန႔္တဲ့အျမင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ၿပီး လတ္ တေလာ အေၾကာင္းအခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)နဲ႔ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ(MUP) ေတြ႕ဆုံေရး အထစ္အေငါ့ ျဖစ္သြားရတဲ့ကိစၥပါပဲ။ အရင္းစစ္အျမစ္ေျမက ဆိုတဲ့စကားလို အခုလို ျဖစ္သြားရတဲ့ အထစ္အေငါ့ကိစၥကို သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္လို႔ အျပန္အလွန္ လက္ညႇိဳးထိုးၾကတာထက္ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ အက်ိဳးဆက္ကို ႏွစ္ပါတီစလုံးက ရွာေဖြႏိုင္ၾကဖို႔သာ လိုအပ္ပါတယ္။

ကန္ထဲက ေရဟာ မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အနည္ထသြားတဲ့အခါ၊ ေနာက္က်ိသြားတဲ့အခါ ေရသန႔္သန႔္၊ ေရၾကည္ၾကည္ ရရွိလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေခတၱခဏ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား။ အခုလည္း ဒီသေဘာပါပဲ။ ျပန္ၿပီးႀကိဳးစားရမွာ ေပါ့။ ျဖစ္ရပ္ကေန အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးဆက္သင္ခန္းစာကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာထားမွန္ကန္စြာနဲ႔ ရယူၿပီး ေနာက္ ထပ္ ဆက္ကာ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ တန္းတူေရးကို တကယ္တမ္းလိုလားသူေတြ (လူပုဂၢိဳလ္ေတြ/ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေတြ) အၾကားမွာ အစည္းေျပ ေသြးကြဲ ေဝးကြာသြားၾကတာမ်ိဳးကို အလ်ဥ္း မလိုလားပါဘူး။
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ တန္းတူေရးကို တကယ္တမ္းလိုလားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပါတီအဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုထဲအတြင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား မတူညီတာ၊ ကြဲျပား တာဟာ သဘာဝက်စြာပဲ တည္ရွိၿမဲ တည္ရွိေနမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကက်တဲ့အခ်က္က တည္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာကို ဘယ္လိုသေဘာထား၊ ဘယ္လိုအျမင္၊ ဘယ္လိုရည္ ႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ ထားရွိတဲ့ သေဘာထား၊ အျမင္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္း မတူညီရင္ ရရွိလာမယ့္ ရလဒ္ဟာလည္း မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ မညီၫြတ္လိုတဲ့ သေဘာထား အျမင္နဲ႔ အစခ်ီေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစည္းေျပေသြးကြဲမႈဆိုတဲ့ ရလဒ္ဘူတာကိုပဲ မလြဲမေသြ ဆိုက္ေရာက္သြားမွာ ပါ။ ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ အစခ်ီတယ္၊ တဆင့္ျမင့္တဲ့ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္အ ၾကားက သံသယလည္း ကင္းစင္ၿပီး တဆင့္ျမင့္တဲ့ သင့္ျမတ္ခ်စ္ၾကည္ ေသြးစည္းမႈကို မုခ်ရမွာပါပဲ။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ မိတ္ေဆြမ်ားအဝန္းအဝိုင္းက ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရာမွာ ‘ညီၫြတ္ ေရးကေန အစခ်ီ – ႀကီးတဲ့အမႈ ငယ္ေစ – သံသယလည္းကင္းေစ – တဆင့္ျမင့္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးလည္း ရေစ’ ဆိုတဲ့ သေဘာထားအျမင္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့ ကိစၥတိုင္း ျဖစ္ရပ္တိုင္းကို ေျဖရွင္းၾကသင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲအတြင္းမွာ သို႔တည္းမဟုတ္ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကားမွာ ေသြးခြဲ ရန္ တိုက္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အလုပ္ဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ လုပ္ၿမဲတိုင္းလုပ္ရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူတို႔ မလုပ္ရဲတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ရမယ္ဆိုရင္ ‘ဘနဖူး သိုက္တူးမဲ့သူေတြ’ပါ။ အဲဒီလို ေဖာက္ျပန္ေရးသမား ေတြက ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတဲ့၊ တီးေပးတဲ့ စည္းခ်က္၊ ဆိုင္းခ်က္ထဲမွာ ကျပ၊ အသုံးေတာ္ခံရတဲ့ ဘဝမ်ိဳး က်ေရာက္သြားေစ မယ့္အျဖစ္မ်ိဳးကို မေရာက္ရွိေစဖို႔ အားလုံးမွာ ႏိုးၾကားတဲ့သတိ အၿမဲမျပတ္ရွိေနၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဤမွ ေနာင္အဖို႔ အေလးအနက္ သတိျပဳေစခ်င္တဲ့ “မျဖစ္ႏိုင္ပါ ၄ခ်က္” ရွိပါတယ္။
၁။ ျပည္တြင္းစစ္ကို သေဘာထားအမွန္၊ နည္းလမ္းအမွန္နဲ႔ မရပ္စဲႏိုင္သမွ် စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂။ စစ္အုပ္စုကို မဖယ္ရွား၊ မရွင္းလင္းႏိုင္သမွ်၊ စစ္အုပ္စုက တပ္မေတာ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ ထားတာကို မဖယ္ရွား၊ မရွင္းလင္းႏိုင္သမွ် စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၃။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြကို အေပၚယံေလာက္သာ ျပင္ဆင္႐ုံမွ်နဲ႔လည္း စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၄။ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳပဲႏိုင္ႏိုင္ – မိုးၿပိဳသလိုပဲႏိုင္ႏိုင္၊ အဲဒီလိုႏိုင္ကာမွ်နဲ႔ လည္း စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ စစ္မွန္ တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာမွာ မိတ္ေဆြအဝန္းအဝိုင္းဆိုတဲ့ ေဘာင္ကို က်ယ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္ေအာင္ ခ်ဲ႕ႏိုင္သမွ် ခ်ဲ႕ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

တန္းတူေရးနဲ႔ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို ၾကည့္ျမင္တဲ့အခါမွာလည္း တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးရႈေထာင့္ – လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံျပည္သူမ်ား ရႈေထာင့္ကေန ရပ္တည္ၾကည့္ျမင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစုတစ္စု – ျပည္နယ္တစ္ ခုရဲ႕အေရး ဆိုတဲ့ ေထာင့္က်ဥ္းရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ျမင္ေနလို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၃၆၀ ဒီဂရီ ရႈေထာင့္ကေန တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံးကို ၾကည့္ၾကရမွာပါ။ တန္းတူေရးကသပ္သပ္ – ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးက သီးျခားစီ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆိုလိုခ်င္တာက ဘယ္ရႈေထာင့္ကေနပဲၾကည့္ၾကည့္ တန္းတူမႈကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္တဲ့ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးျဖစ္ ၿပီး – ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို အစဥ္သျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ တန္းတူေရးျဖစ္ဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္လွပါတယ္။

ဒါဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲ႔ တစ္ခုလုံးရဲ႕ အျပန္အလွန္ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းနဲ႔ သစ္ေတာႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ တစ္ပင္ခ်င္းသစ္ပင္ေတြ မပါဝင္၊ မေပါင္းစည္းဘဲ သစ္ေတာႀကီး မျဖစ္ႏိုင္သလို သစ္ေတာႀကီးဆိုတာကိုလည္း တစ္ပင္ခ်င္းသစ္ပင္ေတြ မပါဝင္ မဖြဲ႕စည္းဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ေခၚလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္နယ္ပယ္မွာမဆို က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အခြင့္အလမ္းနဲ႔ အဆင့္အတန္းညီမွ်မႈကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ကန႔္သတ္စြက္ဖက္ျခင္း၊ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပိတ္ပင္ျခင္း စတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ဘယ္သူကမွ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုလုံးကိစၥကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ကခ်င္ကိစၥ ကခ်င္လုပ္၊ ကယားကိစၥ ကယားလုပ္၊ ကရင္ကိစၥ ကရင္ လုပ္၊ ခ်င္းကိစၥ ခ်င္းလုပ္၊ မြန္ကိစၥ မြန္လုပ္၊ ရခိုင္ကိစၥ ရခိုင္လုပ္၊ ရွမ္းကိစၥ ရွမ္းလုပ္ ဆိုၿပီး စသျဖင့္ တသီးတျခား အကြဲ ကြဲ အျပားျပား လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ပဲ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရေသာ္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့တန္းတူေရးကို တည့္မတ္တည္ၾကည္စြာ ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအၾကားမွာ မိမိအတြင္းပိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပင္အပ ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္း ႀကီးငယ္ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ က်ယ္ျပန႔္တဲ့အေျမာ္အျမင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ အေျဖမွန္ – ရလဒ္ေကာင္း ရွာေဖြရရွိႏိုင္ၾကပါေစလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။