Home ေဆာင္းပါး “ေနရာ”ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေတြအၾကားမွာ “ေဝဒနာ” မျဖစ္ပါေစနဲ႔

“ေနရာ”ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေတြအၾကားမွာ “ေဝဒနာ” မျဖစ္ပါေစနဲ႔

617

“ေနရာ”ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေတြအၾကားမွာ “ေဝဒနာ” မျဖစ္ပါေစနဲ႔

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္)

“တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄၈ပါတီထံသို႔ လိပ္မူ၍ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀)ရက္စြဲျဖင့္ “ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေရွးရႈရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥ”ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အခ်က္ (၃)ခ်က္ပါရွိေသာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိပါ တယ္။
ယင္းအသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာထဲမွ ေအာက္တြင္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အဓိကေပးလိုတဲ့ သတင္းစကားျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

– တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီၾကသည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ ေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ဆႏၵမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္”

ထိုေၾကညာခ်က္ဟာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ ရလဒ္မ်ား သဲကြဲၾကည္လင္တိက်စြာ သိရွိရၿပီး ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အေသအခ်ာ လွမ္းလိုက္ေသာ ေျခလွမ္း (ဝါ) ကမ္းလွမ္းခ်က္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စာမွာ အလြန္ေယဘုယ်က်လြန္းျခင္း၊ စတင္ေဖာ္ျပစဥ္က အခ်ိဳ႕ပါတီအမည္မ်ား က်န္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္စရာ ျဖစ္ ခဲ့တာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီလိုကမ္းလွမ္းခ်က္ ေပးတဲ့ပုံစံနဲ႔ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က ပိုၿပီး တိက်ဖို႔နဲ႔ တဖက္ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို တန္းတူေလးစားမႈ ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ အမွန္ပဲ လိုအပ္ပါတယ္။

ယင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ၿပီး တစ္လအၾကာ (၁၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အ လက္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ (ယခင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ) ေဒါက္တာမ်ိဳးၫႊန႔္နဲ႔ မီဒီယာမ်ား အေမး/ အေျဖ ျပဳလုပ္ၾကရာမွ သိရွိလာရျပန္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အခ်က္ ၉ခ်က္ ပါရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုအခ်က္ ၉ခ်က္မွတဆင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ခန႔္မွန္းႏိုင္သလို အေျခခံသေဘာထား တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ယခင္ကထက္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိလာရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လခန႔္အၾကာ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀)ရက္စြဲျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းၾကားကမ္းလွမ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ခ်က္ကို ပိုၿပီး တိက်ရွင္းလင္းစြာ သိရွိလာရပါတယ္။

– တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ “ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ ဆန္တို႔ ပါဝင္သည့္ ၃ဦးေကာ္မတီ” ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း

– တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားကို အရင္နားေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္း၍ရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္း ၿပီး ဘုံသေဘာထား ရရွိေအာင္လုပ္၍ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳေပးမည္
ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားစာမွာပါရွိတဲ့ “တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄၈ပါတီ”ဟာ အေနအထားျခင္း မတူ ညီၾကပါ။
အမ်ားျမင္သာႏိုင္တဲ့ ပထမဆုံးအခ်က္က ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သက္ဆိုင္ရာပါတီအ လိုက္ ရရွိထားတဲ့ “မဲအေရအတြက္ကိစၥ” ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာဒီအခ်က္ကိုကိုင္ၿပီး အဓိကစကားေျပာၾကရမွာ မဟုတ္ပါလား။ ထိုသို႔စကားေျပာရာမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပါတီ ၆ခုက က်န္ပါတီေတြထက္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ေတြထဲမွာ စကားေျပာတဲ့အခါ တစ္စုံတစ္ရာ သာလြန္မႈရွိမယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရတဲ့ အခ်က္ပါ။
– ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – ၄၂
– ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ – ၁၅
– တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ – ၁၂
– မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ – ၁၂
– ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – ၁၁
– ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ – ၈

ဒီ ၆ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ ရရွိထားတဲ့ စုစုေပါင္း အမတ္ဦးေရက (၄၂)ေန ရာ ရွိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ ၁ေနရာကေန ၄၂ေနရာအထိ အႏိုင္ရရွိထားတဲ့ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံေရးပါတီက ၁၇ပါတီပဲရွိတာပါ။ ဒီေတာ့ ၄၈ပါတီထဲကေန ၁၇ပါတီႏုတ္လိုက္ရင္ ၃၁ပါတီက ေ႐ြး ေကာက္ပြဲမွာ တစ္ေနရာမွ အႏိုင္မရခဲ့တဲ့ပါတီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အဲဒီတိုင္းရင္းသားပါတီေတြထဲမွာ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တစညပါတီနဲ႔ အျခားစစ္ ဗိုလ္ေဟာင္းေတြေထာင္ထားတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ နီးစပ္မႈ အတိုင္းအတာပါပဲ။

တတိယအခ်က္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္းရလဒ္ (၃၉၆)ကျဖစ္ေစ က်န္တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ တစ္ပါတီခ်င္းရလဒ္ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းရလဒ္ကျဖစ္ေစ “လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး”ကို ဘယ္ပါတီကမွ ႀကီးမားထိေရာက္တဲ့ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ ပါ။

စတုတၱအခ်က္က သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေတြမွာ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ၆ပါတီရဲ႕ ရလဒ္ပါပဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၇ေနရာနဲ႔ အမ်ားဆုံးရရွိထားၿပီး တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳး သားပါတီနဲ႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၇ေနရာစီ ရရွိထားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၇ေနရာ၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးပါတီက ၆ေနရာ ရထားပါတယ္။

အဲဒီလို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အမတ္ေနရာရရွိမႈက “ပုဒ္မ ၂၆၁”နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ (မုခ် လည္း ပတ္သက္လာရမွာပါ) “အင္မတန္ အသံက်ယ္လာမယ့္” ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးကေန သိရတဲ့အခ်က္အလက္ “ပုဒ္မ ၂၆၁ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း” ဆိုတာကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္အစိုးရနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ခန႔္အပ္ေရးကိစၥေတြမွာ အသံက်ယ္ေလာင္လာမယ့္ အခ်က္ျပမႈေတြပါပဲ။ အတိ အက် ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ေတာ့ အခ်က္အလက္မရွိေသးလို႔ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။

ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိစၥေတြမွာသာ အားလုံးက အသဲအသန္ ဗဟိုျပဳေနၾကၿပီး တစ္ခု လုံးကိစၥႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕လည္းက်ၿပီး တကယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကို စုေပါင္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကေရး – ျပည္တြင္းစစ္ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာင္ေရး – စစ္မွန္ၿပီး တန္းတူတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး စတဲ့ အဓိကအခ်က္ႀကီးေတြ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားမွာပဲ စိုးရိမ္မိတာပါ။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ၂၀၂၀ျပည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီအသီးသီးကို မဲေပးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး – ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာင္ေရးမွာ အတားအဆီးလုပ္ၿပီး ကန႔္လန႔္တိုက္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းဖို႔သက္သက္အတြက္တင္ မကပါဘူး။ လိုအပ္သလို အၾကပ္ကိုင္ဖိအားေပးဖို႔ လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန႔္က်င္ဖီလာျပဳေနသူ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနသူေတြ ကို မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္ပစ္ဖို႔ မုခ်လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီၾကတဲ့ ပါတီေတြအခ်င္းခ်င္း “ေနရာ”ေၾကာင့္ ေဝးကြာၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အ လွန္ထိုးႏွက္ၾကကာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရးကို မလိုလား၊ မရႈစိမ့္သူေတြ ေက်နပ္အားရ ဝမ္းသာေအာင္ေတာ့ မျပဳမူသင့္ၾကပါဘူး။

အဲဒီလို မဆင္မျခင္ ျပဳမူၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကို အားလုံးက ေစာ္ကားတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တန္းတူရည္တူ နားလည္မႈရွိရွိ၊ အေပးအယူရွိရွိ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေရရွည္အတူ လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။