Home ေဆာင္းပါး ဘယ္လိုမွ ေနာက္ဆုတ္လို႔မျဖစ္ဘူး တည္ၾကည္ တိက် ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ပါ

ဘယ္လိုမွ ေနာက္ဆုတ္လို႔မျဖစ္ဘူး တည္ၾကည္ တိက် ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ပါ

1239
ဘယ္လိုမွ ေနာက္ဆုတ္လို႔မျဖစ္ဘူး တည္ၾကည္ တိက် ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ပါ
ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္)

သူတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနၾကၿပီ။
– (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ – “သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္”
– (၇-၁၂-၂၀၂၀) ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္- “သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၄ ႏွင့္ ၇၆ တို႔အရ ၫႊန္ၾကားေပးပါရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း
– (၁၀-၁၂-၂၀၂၀) တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕- “ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္”

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပူးတြဲပါရက္စြဲမ်ားအတိုင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ ထုတ္ျပန္ကာ ျပည္ ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ “ထိပ္တိုက္”ေတြ႕ေနၾကပါၿပီ။ ထိုသို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနမႈေတြကို ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္ၾကပါစို႔။

တကယ္ေတာ့ “ဒီယုန္ျမင္လို႔ ဒီၿခဳံထြင္တယ္” ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ စစ္တပ္ဘက္က ၂၀၂၀ ျပည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက ဒီလို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ေျခလွမ္းေတြပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ လွမ္းထားတာပါ။ သာဓကအား ျဖင့္ “တိုင္းမႉးမ်ားအား (VTC)မွတဆင့္ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေတြ႕ဆုံေျပာၾကားခ်က္၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ေပၚ ျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး”ေတြကို ေျဗာင္က်က် ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထက္ပိုေစာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ၂ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ပထမတစ္ခုက တပ္တြင္းမဲ႐ုံေတြ တပ္ျပင္ထုတ္ေပးရတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥကို စစ္တပ္ဘက္က အေတာ္ခံျပင္းနာက်ည္းပုံ ေပၚပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ (၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွာ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၄ပါတီ ေတြ႕ဆုံမႈကေန စတင္လာ တဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။ အဲဒီပြဲကေန “ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္ – မလုပ္ရဲတာ ဘာမွမရွိဘူး” စကားနဲ႔ အဲဒီ ၃၄ပါတီနဲ႔ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့စကားေတြထဲက “အခ်က္ ၆ခ်က္”ပါတဲ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဆိုတာလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္ကို ေနာက္တစ္ေန႔ (၁၅-၈-၂၀၂၀) စစ္တပ္ပိုင္ျမဝတီသတင္းစာ၊ ေနာက္ေက်ာဖုံးမွာ “၂၀၂၀ ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္ မွတ္စုအရေတာ့ (၁၅-၈-၂၀၂၀)ကေန (၁-၉-၂၀၂၀)ရက္ေန႔အထိ ျမဝတီသတင္းစာမွာ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ျမဝတီသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂မွာ “အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္”နဲ႔ အတူယွဥ္တြဲၿပီးေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “၂၀၂၀ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌” ဆိုတဲ့ ေျပာစကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဟာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားနဲ႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ေတာ့ ဘယ္ပါတီကို မင္းတို႔ မဲေပးၾကဆိုတဲ့ “ႏႈတ္မိန႔္” ျဖစ္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒီလို“ႏႈတ္မိန႔္”ကို လက္ေအာက္က တပ္ဗိုလ္တပ္သားနဲ႔မိသားစုက ဘယ္လိုအာခံဝံ့မွာလဲ။ ၿပီး ေတာ့ ဘယ္ပါတီလို႔သာ နာမည္တပ္ၿပီး တိတိက်က် ေျပာမထားေသာ္လည္း အဲဒီအခ်က္ ၆ခ်က္ကို ဖတ္ၾကည့္တာနဲ႔ “ဘယ္ပါတီ”ကို ရည္ၫႊန္းေနတယ္၊ “ဘယ္ပါတီ”ကို မဲထည့္ခိုင္းေနတယ္ဆိုတာ အသိသာခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ သိလာရတာက စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာမွာေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေနတဲ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အဲဒီ“၂၀၂၀ျပည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌”ဆိုတဲ့ “အခ်က္ ၆ခ်က္”ကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ကန႔္ကြက္တဲ့အတြက္ သတင္းစာမွာ ဆက္လက္ မေဖာ္ျပရေတာ့တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒီလိုေျပာဆိုတာနဲ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ကန႔္ကြက္ခ်က္ဟာ ညင္ညင္သာသာ၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္အဖို႔ကေတာ့ အသည္းကြၽဲခတ္ခံရသလို ထြန႔္ထြန႔္လူး ခံစားသြားရပုံပါပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေတးမွတ္ထားၿပီး ေရခပ္မႀကဳံ- ထင္းေခြႀကဳံမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ၿငိဳးထားပုံ ေပၚပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ “၂၀၂၀ျပည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္”ပါပဲ။ ဒီရလဒ္က ျပည္သူေတြအဖို႔ သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ထပ္တည္းက်ေပမယ့္ စစ္တပ္အဖို႔ (တကယ္ေတာ့ “စစ္အုပ္စု”ျဖစ္ပါတယ္) ကြၽဲ ခတ္ခံထားလို႔ နာက်င္ေနတဲ့အသဲကို “ေဒါက္ဖိနပ္”နဲ႔ ထပ္ၿပီး အနင္းခံလိုက္ရတာမ်ိဳးပါ။ ဒီေတာ့ အခုလို စာတိုစာရွည္ ေတြေရးၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ၿငိဳးသူရန္ဘက္သဖြယ္ တိုက္ခိုက္ရန္လုပ္လာေတာ့တာပါပဲ။

အခု အထက္မွာ သတင္းစာမွတ္စုမ်ားကို အေျခခံၿပီးတင္ျပခဲ့တာေတြဟာ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ “ျပည္ ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ (စစ္အုပ္စု)”အၾကားက “ထိပ္တိုက္ေတြ႕ မႈ” ရဲ႕ ေရခံေျမခံနဲ႔ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဦးတည္ၿပီး ရန္မူတိုက္ ခိုက္ျခင္းဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကိုေရာ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုပါ တစ္ပါတည္း ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ တစ္ခ်က္ ခုတ္ သုံးခ်က္ျပတ္ အႀကံဆိုးနဲ႔ ႀကံ႐ြယ္တာပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာကလည္း စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ပါ လား။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒတို႔ ဆိုတာေတြနဲ႔ “တည္ ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္” ဆိုတာေတြကလည္း စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ“ဥပေဒေတြ”ေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရတဲ့အခါက်ေတာ့မွ “ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သဘာဝ တရားမွ်တမႈ မူသေဘာကို အေျခခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သန႔္ရွင္းမွ်တမႈတို႔ျဖင့္ သံသယမ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း” ဆိုၿပီး သံျပာဟစ္ေနေတာ့ လူရယ္စရာ ဟားတိုက္ေလွာင္ေျပာင္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ဒီအတိုင္းေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္တာ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။ “မလုပ္ရဲတာ ဘာမွမရွိ”လို႔ ႀကဳံးဝါးထားသူေတြ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဒီထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈဟာ ေရဆုံးေရျဖား ရင္ဆိုင္ၾကရမွာပါ။ ဦးလွ သိန္း အမႉးျပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ေသြးေၾကာင္မသြားဖို႔ အင္မတန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈဟာ ဦးလွသိန္းအမႉးျပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖို႔ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမာသမတ္က်မႈကို အကဲစမ္းစိန္ေခၚတဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးေၾကာင္ အေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕တံေတြးကြက္မွာ ပက္လက္ ေမ်ာၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေရွ႕မွာ “(CTU) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတစ္ဖြဲ႕လုံး ႏုတ္ထြက္သြားၾကရတဲ့ ျဖစ္ရပ္”ရွိတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ သမိုင္းလက္ေတြ႕ကိစၥေတြပါ။ ေရွ႕က စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ရဲ႕အေမြကို ဆက္ခံ ထားတဲ့ လက္ရွိစစ္အုပ္စုဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာ ေဖာ္ျပပါရွိတဲ့ “ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္လိုပါပဲ။ သူတို႔လက္နဲ႔ေရးတာကို ေျခနဲ႔ဖ်က္ဖို႔ ဝန္ေလးမွာ မဟုတ္ သလို ကိုယ္ေထြးၿပီးသား တံေတြးကို ျပန္မ်ိဳဖို႔လည္း နဲနဲေလးမွ ရွက္႐ြံ႕ေနမယ့္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

သမိုင္းလက္ေတြ႕ကို ျပန္ၾကည့္ပါ၊ စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ (တကသ) အေဆာက္အအုံကို ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ ၿဖိဳခ်ခဲ့တယ္။ (မဆလ) ဆိုတဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္ ပါတီ တစ္ပါတီထဲ ဖြဲ႕ၿပီး အုပ္စိုးဖူးတယ္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္တယ္။ သူတို႔ (နဝတ)စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကို စိတၱဇျဖစ္ေနပါၿပီလို႔ ဇာတ္လမ္းဆင္ၿပီး ရာထူးကေန ထုတ္ ပယ္ပစ္ခဲ့ဖူးတယ္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းဖြဲ႕ၿပီး ဒီပဲယင္းကိစၥလို အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္ဖူးတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့ဖူးတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းကို ပါတီအမည္ေျပာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ဖူး တယ္။ (CTU)ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတစ္ဖြဲ႕လုံးကို ႏုတ္ထြက္ေအာင္ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ပုဒ္ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵ လက္မွတ္ေပါင္း ၅သန္းနီးပါး (၄၉၅၃၀၉၃)ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တယ္။

ဒါေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ ျမင္သာတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ သာဓကတခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြ ဒီသာဓကေတြက စစ္အုပ္စုဟာ “ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္ – မလုပ္ရဲတာဘာမွမရွိ” ဆိုတာေတြရဲ႕ ေရမေရာတဲ့ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္မွန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနတဲ့ ကိစၥမွာလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕သေဘာထားကို အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လက္မခံႏိုင္တာနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုတဲ့ သေဘာထားသာျဖစ္တယ္ လို႔ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဦးလွသိန္းအမႉးျပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္လို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္၊ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

သို႔ပါ၍ “တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ေမတၱာရပ္ခံသည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက သက္ ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အသီးသီးအား ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈကိုျပဳေစရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ၫႊန္ၾကားမႈကို ျပဳရာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း” ဆို တဲ့ (၇-၁၂-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ သေဘာထားအတိုင္း “ဦးလွသိန္းအမႉးျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္” အေနျဖင့္ တည္ၾကည္၊ တိက်၊ ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။