Home သတင္း တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္အတြင္း အၿပီးပုိင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ KNLA ေတာင္းဆို

တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္အတြင္း အၿပီးပုိင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ KNLA ေတာင္းဆို

6831

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကိုေရွးရႈသည့္အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ယခင္ စခန္းခ် တပ္စြဲထားသည့္ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ထားသည့္ တပ္စခန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္(၂၀၂၀)ကုန္အတြင္း အၿပီးအပိုင္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ ကရင္အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)က ယေန႔ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU တို႔အၾကား NCA အပစ္ရပ္သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားႏိုင္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ NCA ပါ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ NCA အေပၚ အခြင့္အေရးယူသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္ KNLA ဘက္က ယခုလို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

KNLA ၏ ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းရွာထုေဝါင္က “က်ေနာ္တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်ဳိ႕ေဒသမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ တပ္စခန္း အသစ္တိုးခ်ဲ႕တာေတြ စခန္းအခိုင္အမာတည္ေဆာက္မႈ လုပ္တာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ ထင္သလို စိတ္တိုင္းၾကသြားလာလႈပ္ရွားတာေတြ ဒီကေန႔အထိ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႕ ရတယ္။ ဒီလို တစ္ဖက္သတ္ဆန္တဲ့ အျပဳအမႈက ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြအၾကား ယုံၾကည္မႈကိုပ်က္ျပားေစၿပီးေတာ့ NCA သေဘာ တူညီခ်က္ကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်တယ္။ ဒီကေန မလိုလားအပ္တဲ့ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚ လာ ေစႏိုင္တယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ထိုသို႔ မလိုလားအပ္သည့္ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမ်ားမရွိေစရန္ တပ္မေတာ္အနျဖင့္ NCA ပါ ကတိ ကဝတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစလိုၿပီး အသစ္ဖြဲ႔စည္းလာမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည့္ဆႏၵရွိပါက တပ္မေတာ္အေပၚ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း လည္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းရွာထုေဝါင္က ဆက္ေျပာသည္။

KNLA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မၾကာမီဖြဲ႔စည္းမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အေရးတ ႀကီး ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအရ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ စစ္ေရးဆိုင္ရာသြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္သေဘာ တူညီ ခ်က္အတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေဒသမ်ားမွာ တပ္စခန္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ တပ္စခန္းသစ္ႏွင့္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ အစရွိသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ တပ္စခန္း ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္အျပင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ေလးစား လိုက္ နာမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာပ်က္ကြက္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ KNLA အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအတြက္ မလြဲမေသြ ခုခုံကာကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KNLA တို႔အၾကား နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ ရွားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အရပ္သား ထိခိုက္ေသ ဆုံး မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး NCAအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳသည္ဟုဆိုကာ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

၎အျပင္ အရပ္သား ပစ္သတ္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ေဒသတြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ သည့္ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔ေဒသ၌ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စခန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တပ္မေတာ္စခန္းေရွ႕မ်ား၌ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ၿပီးခဲ့သည္ ဇူလိုင္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၀)ဖြဲ႔ ႏွင့္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ တို႔ အၾကား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးကို စတုတၳအႀကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၃)ကိုလည္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည္။