Home သတင္း ေကာ့ကရိတ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ မဲ႐ုံအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္၊ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိ

ေကာ့ကရိတ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ မဲ႐ုံအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္၊ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိ

555

ႏိုဝင္ဘာ ၄ရက္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲအျဖစ္ အသက္ ၆၀ႏွင့္အထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ ေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္ၾကာအတြင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲ႐ုံအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ၾကားက အားနည္း ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္(၅)မဲ႐ုံႏွင့္ ရန္ကုတ္ေက်း႐ြာရွိ မဲ႐ုံတစ္႐ုံကို ႀကိဳတင္မဲေပးေနမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေန သည့္ People’s Alliance for Credible Election(PACE) အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္က ေက်း႐ြာမဲ႐ုံတြင္ အားနည္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မဲ႐ုံတြင္ မဲျပား အနည္းငယ္ စည္းတံဆိပ္မပါျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးမဲဆႏၵရွင္အခ်ိဳ႕ မဲေပးမႈကို နားမလည္သည္မ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေျပာသည္။

PACE အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ကိုစိုးသိန္းက “က်ေနာ္ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ရပ္ကြက္မွာေတာ့ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ႐ုတ္တရက္ ေလထိထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္မွာ စည္းတံဆိပ္႐ိုက္တာ သိပ္အာ႐ုံစိုက္လို႔ မရတာ၊ အပင္ ပမ္းခံလို႔ မရတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ညလုံး မဲလက္မွတ္ေတြ ထိုင္လုပ္တာ ၃-၄ေစာင္က (တံဆိပ္မပါဘဲ) လႊတ္သြား တယ္။ ေနာက္ေန႔ ႀကိဳတင္မဲ ထည့္ခ်ိန္မွာ ဒါေတြေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္။”ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ျဖစ္စဥ္ကို ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ အဆိုပါ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ ဥကၠဌကိုယ္စား အတြင္းေရးမႉးအေနျဖင့္ မဲ႐ုံတာဝန္ကို ပိုမို အားစိုက္ျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း သူက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

၎အျပင္ အခ်ိဳ႕ ဗမာတိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲေလးမဲ ေပးရမည္ကို သုံးမဲသာေပးျခင္း၊ အသက္ ၆၀-၇၀ေက်ာ္ လူႀကီးမ်ားအနက္ မဲပုံးတစ္ပုံးတည္း၌သာ မဲေပးျခင္းမ်ိဳးအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးရမည့္ မဲပုံးက်န္ရွိ ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေခၚယူထည့္ခိုင္းေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမွာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ မဲ႐ုံမ်ား တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ၾကသည္ဟု မဲေပးေရးစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕မွ နယ္ခံ ေနာ္တေကာထူးက ေျပာသည္။

ေနာ္တေကာထူးက “အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကို မေပးတဲ့အေပၚမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ စိန္ေခၚ ခ်က္ေတြက မ်ားတာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲကိုပဲၾကည့္ရင္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ထည့္ၾကတယ္။ ဒါေတြက အမွန္တကယ္ မဲထည့္တဲ့ပုံစံျဖစ္ေနၿပီေလ။ မဲေပးေနၿပီေလ။ ဒါကို လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ လက္ထပ္ၿပီးေတာ့ သြားထု ေပးတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတြက မသန္စြမ္းတို႔ ဘာတို႔မွ အကူေတာင္းရတာေလ။”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၇)ခုတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက ဘက္မလိုက္ ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၂၀တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကို မထားရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကိုဗစ္ကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေနသည္ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မဲေပးေရးစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္ေန႔မွစ၍ ထို႔ေကာ္ကိုး၊ ျမပဒိုင္၊ နဘူးေက်း႐ြာအုပ္စုအျပင္ ေကာ့ႏြဲ၊ ရန္ကုတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၌ သြားေရာက္ႏိုးေဆာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္မျပဳသည့္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အလွမ္းမေဝးေသာ ေဟာင္သေရာ၊ အံဖႀကီး၊ စကၠဝက္၊ ေဒါက္ပလန္၊ အံေကာင္၊ တရိတေခါင္၊ တျပဳ(ကေမာ့ပိ)ေက်း႐ြာအုပ္စု ၇စု ပါဝင္သည္။