Home ေဆာင္းပါး လက္ေတြ႕ဘဝက ေက်ာက္မီးေသြး

လက္ေတြ႕ဘဝက ေက်ာက္မီးေသြး

1083
Photo: INTERNET
လက္ေတြ႕ဘဝက ေက်ာက္မီးေသြး
မန္းကိုကို
(၁၈ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၂၀)

ေလထုညစ္ညမ္းမယ္၊ အက္ဆစ္မိုးေတြ႐ြာမယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမယ္ ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ေတြဟာ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္း အင္ အသုံးျပဳဖို႔ တာစူေနတဲ့သူေတြကို ဟန႔္တားေနတယ္။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ျပည္တြင္းနဲ႔ ကမာၻအႏွံ႔မွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားစက္႐ုံေတြကို တည္ေဆာက္ေနသူက ေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္႐ုံသစ္ ၂၂႐ုံေဆာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနသူက်ေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ န်ဴးကလီးယားဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ မေတာ္တဆျဖစ္မႈအၿပီးမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ဘယ္သူေတြ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ တစ္ဖက္သတ္ေျပာရတာ လြယ္ေပမယ့္ ပိုက်ယ္ျပန႔္တဲ့ျမင္ကြင္းကိုလည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး အေျဖထုတ္ၾကည့္သင့္တယ္ မဟုတ္လား။

ပထမ – ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမယ့္ ဒီစြမ္းအင္က႑ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေဝဖန္ကန႔္ကြက္ေနသူအမ်ားစုဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကျဖစ္ေနတာ ျငင္းလို႔မရဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကေန႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ စက္မႈေခတ္က တူးဆြ ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေဟာင္းႀကီးေတြကို ျမင္ႏိုင္သလို၊ ေအးစက္တဲ့ရာသီဥတုကို အံတုဖို႔နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြးေတြ အႀကီးအက်ယ္သုံးခဲ့တာေၾကာင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးဟာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ ေနေရာင္ေတာင္ မျမင္ရတဲ့ ကာလေတြရွိခဲ့ဖူးတာဟာလည္း ျငင္းမရတဲ့ သမိုင္းေတြျဖစ္တယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ကို ႏိုင္ေအာင္တိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စက္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ ေတြရဲ႕ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့တာကို အေမရိကန္သမိုင္းမွာ အခိုင္အမာေတြ႕ရမယ္။ ဒါတင္မက ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ရႈတ္ခ်ေနတဲ့ ၾသစေၾတးလ်လိုႏိုင္ငံႀကီးဟာ ေက်ာက္မီးေသြးအမ်ားဆုံးတင္ပို႔ေနဆဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ေက်ာက္မီးေသြးတခ်ိဳ႕ကိုလည္း တင္သြင္းသုံးစြဲေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။

ဒုတိယ – Second World လို႔ေခၚတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစႏိုင္ငံေတြထဲက တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကိုယ္တိုင္ ေက်ာက္မီးေသြးေတြ အႀကီး အက်ယ္ဝယ္ယူတင္သြင္းၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္နဲ႔ လည္ပတ္တဲ့ စက္႐ုံေတြကို ဦးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြ ေပးေနတယ္။ စက္မႈေခတ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထည့္မတြက္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျပဳအမူဟာ အဆန္းမဟုတ္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းေအာင္ျမင္မႈေတြကိုလည္း မ်က္ျမင္တပ္အပ္ ေတြ႕ေနရတာဟာ ပကတိတရားပါ။

တတိယ – ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြထဲမွာပါၿပီး ကာလေပၚစက္႐ုံတ႐ုံေတာင္ မတည္ေထာင္ႏိုင္ေသးတဲ့ ဗမာျပည္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကို ဘယ္လိုသေဘာထားသင့္သလဲ။ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ထည့္တြက္စရာ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကေတာ့

(၁) စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္
(၂) စက္မႈဆိုင္ရာ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလအတြက္ သုံးစြဲမယ့္ စြမ္းအင္အမ်ိဳးအစား
(၃) ေဒသတြင္း ထြက္ရွိတဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္နဲ႔ ခ်ိန္ညႇိမႈ
(၄) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္သူ
(၅) ေရရွည္ေမွ်ာ္ျမင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြျဖစ္တယ္။

ဒါေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္ဆင့္ၾကည့္ရင္ ေဒသ/ႏိုင္ငံတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးအလုံအေလာက္ ထြက္ဖို႔နဲ႔ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစရိတ္ ေဈးအခ်ိဳဆုံးျဖစ္မွ သုံးစြဲဖို႔ အဆင္ေျပမွာျဖစ္တယ္။ တဖက္မ်ာလည္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လို အရင္းအ ျမစ္က ေဈးပိုခ်ိဳေနတယ္ဆိုရင္လည္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကို ထည့္စဥ္းစားရမွာပါ။

ဒီကိစၥမွာ ျပည္နယ္ခ်င္း ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံအဆင့္ အေထာက္အကူေတြလည္း လိုမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးဟာ လတ္တေလာ အသင့္ေတာ္ဆုံးလို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ အျမင့္ဆုံး အက်ိဳးေက်းဇူးရဖို႔အတြက္ ဥပေဒ၊ ၾကပ္မတ္မႈေတြအျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးအလြန္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္ စီမံမႈေတြ လိုပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတဆင့္ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပါ။ ဓနအား၊ စက္မႈအသိပညာ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈေတြဟာ မိုးေပၚက က်လာတာ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြက ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ေရာက္လာၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း အိပ္မက္လို႔မရ ပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြန႔္လႊတ္မႈတခ်ိဳ႕၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ခ်င္ေစမယ့္ အျပင္အဆင္၊ အေလွ်ာ့အတင္း ညႇိႏႈိင္းမႈေတြနဲ႔ ဖန္တီးတည္ေဆာက္မွ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ တစုံတခုကို ရလာႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဘယ္လိုျဖစ္ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုသာ ပဓာနထားခ်င္သူနဲ႔ အျခားအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္ခ်င္သူေတြလည္း ရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို လက္ေတြ႕က်က် ေတြးၾကည့္ၾကရေအာင္။

လူတိုင္း အိမ္မွာဆန္မရွိရင္ တခုခုမစားဘဲ အငတ္ခံသူ မရွိသလို၊ ေနစရာအိမ္မရွိရင္ ဝါးအိမ္ျဖစ္ျဖစ္ ရရာေဆာက္ၿပီး ေန ၾကမယ့္သူခ်ည္းပါ။ ဒီလိုပဲ သန႔္ရွင္းတဲ့ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာေတြဟာ တေန႔ထက္တေန႔ ေဈးခ်ိဳလာတာ မွန္ ေပမယ့္ ကိုယ့္ဆီေရာက္မလာႏိုင္ခင္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီႏိုင္တဲ့ စက္မႈစပ္ကူးမတ္ကူးကာလတခုကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ၾက မလဲ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းဖို႔ ေဆာ္ၾသေနသူေတြက သန႔္ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္ေတြထုတ္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ယူလာေပးႏိုင္မလား။ အေျဖေတြက သိပ္မ႐ိုးရွင္းပါဘူး။

လူေတြအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးျဖည့္ဆည္းမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္မွာေတာ့ အေျခခံဝန္ ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လုံေလာက္တဲ့ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကဝန္ ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ ရပ္တန႔္ထားလို႔ ရတာမ်ိဳးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ဆိုတာဟာ လူမႈဘဝကိုယ္စီထဲက အစိတ္အပိုင္းေသးေသးေလးတစ္ခုသာပါ။ အဖက္ဖက္က တြက္ခ်က္ၿပီး လတ္တေလာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ဘာနဲ႔ျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ရပါ မယ္။ ဒီအဆင့္နဲ႔တင္ ‘တစ္’ေနၾကရင္ေတာ့ ေဒသရဲ႕တိုးတက္မႈနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္ေတြကို တုံ႔ဆိုင္းေန ေစပါလိမ့္မယ္။