Home ေဆာင္းပါး အကန႔္အသတ္၊ အခက္အခဲနဲ႔ အျဖစ္မွန္ကို ျပည္သူထံ တင္ျပၿပီး မဲဆြယ္ၾကပါ

အကန႔္အသတ္၊ အခက္အခဲနဲ႔ အျဖစ္မွန္ကို ျပည္သူထံ တင္ျပၿပီး မဲဆြယ္ၾကပါ

784
Photo: Internet
အကန႔္အသတ္၊ အခက္အခဲနဲ႔ အျဖစ္မွန္ကို ျပည္သူထံ တင္ျပၿပီး မဲဆြယ္ၾကပါ
ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္)

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ရက္ဆယ္ အခ်ိဳ႕မွ်သာ လိုပါေတာ့တယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ုံးေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲေပး ေနမႈေတြအရဆိုရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စတင္ေနၿပီလို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ေျပာလို႔ရေနပါၿပီ။

အစုေလးတစ္စုရဲ႕ အသံသဖြယ္မွ်ေလာက္သာျဖစ္တဲ့ “မဲမေပးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈ” တိုးၿပီးတိတ္သြားတာကို သတိ ျပဳမိပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ခုေၾကာင့္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အာဏာရပါတီ နဲ႔ အတိုက္အခံပါတီႀကီးေတြနဲ႔ အျခားပါတီငယ္အမ်ားစုက ဒီလႈပ္ရွားမႈကို အားမေပးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအ ခ်က္က မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ “မဲမေပးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈ”အေပၚ တိမ္းၫႊတ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းအခ်က္ ခိုင္ခိုင္ မာမာ မရွိေသးတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို မဲဆႏၵနယ္ ၃နယ္ မျဖစ္မေန ဝင္ၿပိဳင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာရယ္၊ အဲဒီလို ဝင္ၿပိဳင္ရတဲ့အခါ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈရယ္ဆိုတဲ့ အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္မႈဘက္ကေျပာရင္ “မဲမေပးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈ”ကို အားေပးဖို႔ သိပ္ခက္ခဲပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝႏႈိင္းယွဥ္မႈထဲက ရရွိထားတဲ့ အသိကလည္း “မဲမေပးေရး လႈံ႕ေဆာ္ မႈ” တိုးမေပါက္ေစတဲ့ အခ်က္အလက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ “လက္ေတြ႕ဘဝ ႏႈိင္းယွဥ္မႈထဲက ရရွိထားတဲ့ အသိ” ဆိုတာဟာ “ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအစိုးရ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္တာနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္တာေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ”က ေန ရရွိထားတဲ့ လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕အသိကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအုပ္စိုးမႈ ၂ခုရဲ႕ မတူျခားနားခ်က္ (ဝါ) ႏႈိင္းယွဥ္မႈကို တဖက္ သတ္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ပစ္တာ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲပါပဲလို႔ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ တစ္ဖက္သတ္ လ်စ္လ်ဴရႈတာတို႔ ဟာ ယထာဘူတ မက်တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚ သုံးသပ္မႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံေတြကို အသိအမွတ္မျပဳတာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ အမ်ားႀကီးပိုတြက္တာ အမ်ားႀကီး ပိုေမွ်ာ္လင့္ထားတာမ်ိဳးဟာ အသဲကြဲ တတ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္ပါတီကိုမွ ပိုၿပီး မတြက္ခ်က္သင့္သလို၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ပုံေအာထားပစ္တာမ်ိဳးဟာလည္း လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ဘက္ႏွစ္ဖက္ကေန ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဘက္က စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားတဲ့ဘက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဘက္ကေတာ့ “စည္းကမ္း ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီေဘာင္” တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစည္းဝိုင္းထဲမွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကရ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း အၫႊန႔္ခ်ိဳး ကန႔္သတ္ခံထားရတဲ့ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘက္ႏွစ္ဖက္ကို စစ္အုပ္စုက “ကာခ်ဳပ္”ကေန တဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ “၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔” ကြပ္ကဲထိန္း ေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးထားတဲ့ “အေျခခံဥပေဒေဘာင္”နဲ႔ ကာခ်ဳပ္က တဆင့္ ထိန္းေက်ာင္းေနတဲ့ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မွ လႈပ္ရွားလို႔မရပါဘူး။ လႈပ္ရွားျပဳမူလိုက္တာနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္ဆိုတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ ေစစားမႈ အမ်ိဳး မ်ိဳးနဲ႔ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ႀကဳံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကရတဲ့၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အျဖစ္က အေျပးေလ့က်င့္တဲ့စက္ – လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့ စက္ေပၚမွာ အေျပးေလ့က်င့္ေနတဲ့သူနဲ႔တူေနပါတယ္။ ေခြၽးေတြ၊ သံေတြနဲ႔ အားႀကိဳးမာန္တက္ေျပးေနေပမယ့္ လည္း သူဟာ ဘယ္ခရီးမွ ေပါက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ပန္းတိုင္မွလည္း ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုပဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလာတဲ့ ပါတီပဲျဖစ္ပါေစ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္သလို ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးဆိုတာက လည္း ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးဆြဲေရးဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ အေကာင္အထည္ေပၚလာေရးကလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ရင့္မွည့္မလာေသးဘူး။ အဲဒီလိုရင့္မွည့္လာေစဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ အပါ အဝင္ လက္ေတြ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲက ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ကင္းကြာၿပီး ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ ႏိုင္ဘူး မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးၾကရမဲ့ ျပည္သူေတြကို သူတို႔ ႏွစ္သက္ရာ၊ သူတို႔အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာပါတီကို မဲေပးတဲ့အခါမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္ပါတီကပဲ အႏိုင္ရသည္ျဖစ္ပါေစ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့၊ တကယ့္ အရင္းခံဆႏၵျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ပါတီစုံစနစ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မပ်က္မကြက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားဖို႔ ႀကိဳတင္ သတိေပးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုသတိေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကို လိမ္ညာသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မစားရ ဝခမန္းစကားေတြ၊ ေလတစ္လုံး မိုးတစ္လုံး စကားႀကီးစကားက်ယ္ေတြ ေျပာၿပီး ျပည္သူေတြကို မလွည့္စားသင့္ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ လက္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ အကန႔္အသတ္ေတြကို ျပည္ သူလူထုထံ အရင္းတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပၿပီး တကယ့္ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ၫႊန္ျပဖို႔ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီတိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ဘယ္ေပၚလစီနဲ႔ ဘယ္လမ္းစဥ္မဆို ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ႏိုးၾကားမႈ၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔သာ လက္ ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။