Home ေဆာင္းပါး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Society) ေျပာင္းလဲသြားၿပီေလာ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Society) ေျပာင္းလဲသြားၿပီေလာ

601

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Society) ေျပာင္းလဲသြားၿပီေလာ

ကမၻာေလာကရွိ လူသားတို႔သည္ ေက်ာက္ေခတ္ မွစ၍ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ အထိ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေလသည္။ လိမ္မာယဥ္ေက်းလာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္မွာ လူသားတို႔၏အသိဉာဏ္ တိုးတက္ ျမင့္မားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ အသိဉာဏ္သည္ တိုးတက္ျမင့္ လာမႈ မရွိပါက လူသားတို႔၏ လူေနမႈဘဝသည္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ လူသားတို႔ကဲ့သို႔ အသိဉာဏ္မ်ိဳး မရွိ သျဖင့္ သူတို႔ဘဝ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ မည္သည့္ သက္ရွိသတၲဝါပင္ျဖစ္ေစ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါက ဘဝသည္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေသေနသလိုပင္ ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႀကီး (Society) သည္လည္း တိုးတက္ျမင့္မား လာခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ၿဂိဳဟ္တု၊ ဖုန္း၊ အီးေမလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာစေသာ လူသားတို႔ တီထြင္ဖန္တီးလိုက္ေသာ ေခတ္အလိုက္ ေခတ္မီေစေသာ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ တံခါး မရွိ ဓားမရွိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသလို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ၾကေလသည္။ ယေန႔ကမၻာေလာကႀကီးသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လွမ္းေခၚ စကားေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာ (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုလာၾက ေလသည္။

လူသားတို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာသည္ ရပ္တန္႔ မေနဘဲ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ခဲ့သလို အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တီထြင္ဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ရန္ သာမန္လက္နက္မွ လက္နက္ဆန္းမ်ားကိုပင္ ထုတ္လုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာဓာတ္တု ဓာတ္ေငြ႕ လက္နက္မ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယား အႏုျမဴဗံုးမ်ား၊ အေဝး ထိန္းအျဖစ္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ တာတိုတာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဒ႐ုန္းယာဥ္ငယ္မ်ား အစရွိေသာ လက္ နက္ဆန္းမ်ားကိုပင္ ထုတ္လုပ္လာခဲ့ၿပီး မိနစ္ စကၠန္႔အတြင္း လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပ်က္သုဥ္း ေစႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစာထဲ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ေဆးမ်ားလည္း ေတြ႕ရေလသည္။ ယေန႔ယခု ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုဗစ္-၁၉သည္ပင္ လူတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ပဋိဇီဝပိုးပြားဟု ေျပာဆိုေဝဖန္မႈပင္ ၾကားေနရသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ အတိအက် မသိရေပ။ ထိုထိုလက္နက္ဆန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ လူသားတို႔၏ ေလာဘမာန စိတ္ယုတ္မာမႈမွ ထြက္ ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခါ ယေန႔လူေနမႈ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို အထူး အႏၱရာယ္ေပးေသာအရာမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကမၻာ့ကပ္ ေဘးႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီး ေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဆိုသလို လူသားတို႔၏ ကမၻာေလာကႀကီးကို ေျပာင္း လဲေစခဲ့သည္။ လူသားတို႔၏ လႈပ္ရွားသြားမႈ၊ ဆက္ဆံေနထိုင္မႈ၊ စားေသာက္ေနထိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ား၌ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ စေသာ လႈပ္ရွား ပံုစံ တို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕လာရေလသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ေဝါထရိတ္စင္တာ ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး ႀကီးကို ဘင္လာဒင္ ဦးေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ႀကီးက တိုက္ခိုက္ၿဖိဳခ်လိုက္သည့္အခါ ကမၻာ ႀကီးသည္ လံုၿခံဳမႈမရွိေတာ့ဟု ေျပာဆိုလာၾကသည္။ လံုၿခံဳပါသည္ဆိုေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ပင္ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္လာၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ဦးဂ်ိဳမပါသျဖင့္ ပစ္မွတ္ရွာ လို႔ မရဘဲ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ရသည္မွာ လြန္စြာ ခက္ခဲလွေပသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲလိမ့္မည္။ မည္ သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အေဆာက္အဦးကို ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို က်ီးလန္႔စာ စားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွား စားေသာက္ေနထိုင္ ခဲ့ၾကရ သည္။

ထိုအခါမွစ၍ ပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ေဝဖန္မႈမွာ ကမၻာႀကီးသည္ လံုၿခံဳမႈမရွိေတာ့ဘဲ လူမႈဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္သည္လည္း ဂလို ဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးဟု က်ယ္ေလာင္ စြာ သီက်ဴးေျြကးေက်ာ္လာခဲ့ၾကေလသည္။ ယခု လည္း ကမၻာႀကီးရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးက ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာ့ လူသားထုႀကီးမ်ား၏ သြားလာေန ထိုင္မႈသည္ ယခင္ပံုစံမ်ိဳးကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တစ္ကမၻာလံုး လူထုႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) ကို တပ္ထားရသည္။ Mask မတပ္ပါက မျမင္ရေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးမ်ားမွာ မ်က္လံုးပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေပါက္မွ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္။ မ်က္စိထဲမဝင္ေအာင္ မ်က္လံုးမ်က္ႏွာကို ဖလင္ေကာ္ျပားျဖင့္ ကာကြယ္တပ္ဆင္ထားရ သည္။

တစ္ခုခုကိုင္ၿပီးတိုင္း လက္ကိုေဆးေၾကာၾကရ သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၅ ေပ၊ ၆ ေပအကြာတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။ စကားေျပာလွ်င္ ထြက္လာေသာ အခိုးအေငြသည္ ၃ ေပတြင္ က်ေရာက္လာသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ ၆ ေပေလာက္တြင္ ေရာက္သြားသည္။ ႏွာေခ်လွ်င္ေပ ၂၀ အထိ ႏွာေခါင္းပါးစပ္ထဲက ထြက္လာေသာ အေငြ႕အမႈန္မ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္ေလ သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမားေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်ာ္ေဇာဟိန္းက ပံုႏွင့္တကြ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

သို႔တြက္ေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အခမ္းအနားမ်ား တြင္လည္း လူမ်ားမ်ားျဖင့္ စည္းေဝးျခင္းကို မလုပ္ ၾကရဘဲ လူစုလူေဝးမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ၾကရပါသည္။ အစည္းအေဝးလုပ္လွ်င္လည္း လူေပါင္း ၅၀ ႏွင့္သာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ လူပို၍ စည္းေဝးျခင္းကို မလုပ္ေရေပ။ ဗြီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျဖင့္လည္း အစည္း အေဝး လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စကားေျပာၾကရာတြင္လည္း သူ႔ဆီက ကိုဗစ္-၁၉ ပါလာၿပီး ငါ့ကိုမ်ားကူးစက္ေလ မလားစသည့္ အေတြး သံသယမ်ားျဖင့္လည္း လူမ်ား၏စိတ္တြင္ ေပၚလာလို႔ေနျပန္သည္။

ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနၾက စားေသာက္ဆိုင္မ်ား လည္း အခ်ိဳ႕ ပိတ္ထားၾကရသည္။ ေဈးဆိုင္မ်ားလည္း ပိတ္ထားၾကရသည္။ ယင္းစားေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္က ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာ သည္။ ထိုအခါအြန္လိုင္းေရွာ့ပင္ ေဈးေရာင္းမႈသည္ ေခတ္စားလာသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုပင္ သက္ဆိုင္ ရာက ျပဳလုပ္လာသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ကားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အိမ္အထိလာ ေရာက္ ေဈးေရာင္းေပးသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ပါဆယ္ထုပ္မ်ားလည္း ေခတ္စားလာသည္။ ေျပာင္း လဲလာေသာ လူသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႀကီး (Society) ပင္ ျဖစ္သည္။

နဂိုကမွ တည္ၿငိမ္စြာေနလို႔မရ သြားလာလႈပ္ရွား ေနရေသာ လူေနမႈဘဝသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘး ႀကီးေၾကာင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား သြားလာလို႔ မရေတာ့ေပ။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားလည္း ပိတ္ထားသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ေပၚလာသည္။ ကူးစက္မႈအျဖစ္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ ရပ္ကြက္ မ်ား၌ (Lock down) ခ်ထားရသည္အထိ ျဖစ္လာ သည္။ ထိုအခါ လူမႈဒုကၡလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာသည္။ စားေရးေသာက္လည္း ခက္ခဲလာ ႏိုင္သည္။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သြားလာေနထိုင္ရသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ၾကပ္တည္း က်ည္းေျမာင္းလာသည္ဟု ခံစားရေလသည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ေဝးေဝး စကားေျပာ ေနထိုင္လာၾကရသည္။ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးသည္လည္း ေန႔ျခင္းညျခင္း ပံုစံ ေျပာင္း လဲခဲ့သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးသည္ မူလဗီဇ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာလည္း ျပန္႔ပြားမႈ ျမန္ၿပီး ကူးစက္မႈမွာလည္း ျမန္ဆန္လာသည္ဟု ဆို ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ့္တစ္ရက္ေလာက္ဆို ပိုးက မကူးစက္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုကပ္ေဘးႀကီးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ျပန္႔ပြားေမႊေႏွာက္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္က်မွ ေပ်ာက္ကြယ္ ၿပီးဆံုးမည္ကို မည္သူမွ တတ္အပ္ ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ၾကေခ်။ ယခုအခါ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးသည္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ကူးစက္မႈမွာ တိုးပြားလို႔လာသည္။ ကာကြယ္ရန္ ေဆးဝါးမ်ားလည္း ႏိုင္ငံအသီးသီးက သုေတသနျပဳ ႀကိဳးစားေနၾကတုန္းပင္ရွိေသးသည္။ စင္စစ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ ပြားသည့္ ေရာဂါေတာ့မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျပန္လာရာမွ ပါလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ ဝူဟန္ ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသား ၆၀ ေလာက္သည္ အျမန္ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ေယာက္မွ ေရာဂါကူးစက္မႈ မခံရသျဖင့္ ေရာဂါပါလာခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားက အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီးမွ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘး ေခါင္းေထာင္ လာသျဖင့္ ျပန္ပိတ္ထားလိုက္ရသည္။ ယင္းသို႔ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီး သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဆက္မျပတ္ ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျပန္သည္။ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ေခါင္း ျပန္ေထာင္လာသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို ဒုတိယလိႈင္း အျဖစ္ ေခၚဆိုလာၾကသည္။ ယေန႔အထိပင္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ပိတ္ထားရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ပညာေရးသည္လည္း တိုးတက္မလာဘဲ ရပ္တန္႔လို႔ ေနျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း အသက္ေတြ ႀကီးလာကုန္သည္။ ဤသို႔ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ပိတ္ထားစဥ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အဆက္ မျပတ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလာသလို နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ လည္း ကူးစက္မႈျပန္႔ပြားလာသည္။

ယခုအခါ ၂၀၂၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း နီးကပ္လို႔လာသလို ေန႔စဥ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘး ႀကီးလည္း ကူးစက္ျပန္႔ပြားသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္း ရပ္စ္ေရာဂါပိုး ကာကြယ္မႈကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သက္ ဆိုင္ရာက အသိပညာေပးလ်က္ ရွိေလသည္။ သို႔ ေသာ္ အခ်ိဳ႕မွာ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေလွ်ာ့တြက္ထားပံုရသည္။ ကြာရာ တင္း (Quarantine) မွ ထြက္ေျပးသူမ်ား လည္း ရွိ လာသည္။ မိမိတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ အသက္ဆံုး႐ံႈးရမည္ကို မျပဳလုပ္ သင့္ေပ။ လူလိုနားလည္ရပါမည္။ က်န္းမာေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လူတိုင္းလိုက္နာပါက ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးသည္ ကူးစက္မႈ အားနည္းသြားမည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မာ့က္စ္ (Mask) ကို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမွာ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီးက်ဆင္း သြား သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္-၁၉ကို ေလွ်ာ့တြက္ သျဖင့္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသသြားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ကုန္သည္အထိ ဆိုပါလွ်င္ ရာသီအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ လူ ၄ သိန္းေသလိမ့္ မည္ဟု ခန္႔မွန္ထားသည္ကို သတင္းက ဆိုထားပါ သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္လည္း အထူးကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ နည္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီး ကာကြယ္ နည္းမ်ားကို လူတိုင္းက လိုက္နာက်င့္သံုးရပါမည္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနထိုင္လို႔မရေတာ့ေပ။ ကူးစက္တတ္ ေသာ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တကယ္တန္း အံုႏွင့္ က်င္းႏွင့္ ကူးစက္မႈျဖစ္လာလွ်င္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး သည္ အေတာ္ကိုလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ယခုအခါ လူနာမ်ားလာသျဖင့္ သုဝဏၰအားကစား ကြင္းတြင္ လူနာမ်ားထားရွိရန္ ယာယီအေဆာက္အဦး မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနရၿပီး ျဖစ္သည္။ နာဂစ္ မုန္တိုင္းက်စဥ္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အားနည္းခဲ့လို႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား မေသသင့္ဘဲ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ နာဂစ္ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ားသည္ မေၾကာက္မရြံ႕ၾကဘဲ အဆက္မျပတ္ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူကို ကိုင္ တြယ္ရသည္မွာ လြယ္ကူသည္မဟုတ္ေပ။ မိမိကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ကိုဗစ္-၁၉ မကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္ မႈ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ထားရပါသည္။ တခ်ိဳ႕ ဆရာ/ မ မ်ားကိုပင္ ကူးစက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ ဆရာ/မမ်ားေရာဂါ ကူးစက္လို႔ ကြယ္လြန္မႈ ရွိလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕လာရသည္။

အိမ္နီးနားျခင္းရွိ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူေထာင္ခ်ီၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီး ကူးစက္ခံ ေနရသည္ကို သတင္းမ်ား၌ ၾကားေနရသည္။ မိမိ ႏိုင္ငံသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ လူဝင္လူထြက္ ၾကပ္မတ္လာသည္။ အပူခ်ိန္မ်ားကို တိုင္းတာေပး ျခင္း၊ ကြာရာတင္း ဝင္ခိုင္းျခင္း၊ လူစုလူေဝးေနရာတြင္ မသြားလာေစျခင္း၊ ပညာေပးအျဖစ္ မာ့က္စ္တပ္ျခင္း၊ လက္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း နယ္တိုင္းလုပ္ေဆာင္ လာသည္။ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနက က်န္း မာေရးသတင္းကို ေန႔ႏွင့္ညတြင္ အၿမဲထုတ္လႊင့္ ညႊန္ၾကားေနသည္။ က်န္းမာေရး သတင္းကို နား ေထာင္ၾကည့္႐ႈၿပီး ကာကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ထို႔အျပင္ ကိုယ္ခံက်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္တတ္ရမည္။ အစားအေသာက္ အေနအ ထိုင္မ်ားကို ဆင္ျခင္ရပါမည္။ ဆီခ်ိဳေသြးခ်ိဳႏွင့္ ေရာဂါအခံ ရွိသူမ်ားသည္ အထူးဆင္ျခင္ၿပီး ေနထိုင္ တတ္ရမည္။ ယခင္ကလို ပံုစံမ်ိဳးကဲ့သို႔ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သြားလာေနထိုင္လို႔ မျဖစ္သလို အစား အေသာက္မ်ားကိုလည္း ဘံုးေပါလေအာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ အသံုးအစြဲမ်ားကိုလည္း သံုးသင့္မွ သံုးစြဲရမည့္အျပင္ ေခြ်တာစုေဆာင္းရမည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ဝင္ေငြလည္း နည္းလာသည္။ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ပညာရွင္မ်ားက အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈ ေပးလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ လူတိုင္း သည္တစ္ေယာက္စီမွာ တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသျဖင့္ လူတိုင္းစည္းကမ္း လိုက္နာရပါမည္။ ယခုလို ကပ္ေရာဂါေဘးႀကီး က်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသူ/သားအားလံုးသည္ အခ်င္း ခ်င္း တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူၾကၿပီး မိမိႏွင့္ျပည္သူမ်ား အေပၚ ကပ္ေရာဂါေဘးႀကီး က်ေရာက္ကူးစက္မႈ မျပန္႔ပြားရေလေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ၾကလ်က္ ႀကီးပမ္းၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းသတိေပးလိုက္ရပါ သည္။

စ႐ွဴခလိန္ (ထီးထာကလုန္)