Home သတင္း ကရင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေစသည့္ မဲဆြယ္မႈမ်ားမလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ကရင္စာယဥ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ကရင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေစသည့္ မဲဆြယ္မႈမ်ားမလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ကရင္စာယဥ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္

1236

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း ကရင္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္၀မ္းကြဲေစမည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားေပးၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမျပဳၾကရန္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း ကရင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏၀န္းရံသူအခ်ိဳ႕၏ မလိုလားအပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားလာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေပၚေနသည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး စမင္းမင္းက “ အခုလက္ရွိ ကိုယ္ စားလွယ္ ေလာင္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးမဲဆြယ္ေပးသူေတြက မလိုလားအပ္တဲ့ အမုန္းစကားေတြ၊ ဥပမာ ကရင္ ကိုယ္စားေလာင္း ေတြကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္တာေတြက ေအာက္ေျခမွာအခ်င္းခ်င္း ထိုးႏွက္ၿပီးမဲဆြယ္ ေနၾကတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ေတာ့ ကရင္ျပည္သူေတြက ထင္ေယာင္ထင္မွားနဲ႔ အျခမ္းျခမ္းအစိတ္ စိတ္ကြဲ ကုန္ၿပီ။ အဓိကကေတာ့ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈနဲ႔ၿပိဳ ကြဲေအာင္မရွိေအာင္၊ ဖိအားေတြေၾကာင့္ မဲေပးရတဲ့ပံုစံမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈအရ လြတ္လပ္စြာေအာင္မဲေပးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာေရးႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ ငန္း မ်ားအေပၚ ခုတံုးလုပ္ မဲဆြယ္ျခင္းအျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ကရင္ပါတီအခ်င္းခ်င္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း အမုန္းစ ကားအေျခခံ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

ကရင္ေရးရာတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာထြန္းထြန္းက “ဒီအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာပါတီ အသီးသီးက က်ေနာ္တို႔မဲဆြယ္စည္းရံုးတဲ့အခါမွာ ကရင္လူမ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးက ဦးေဆာင္တဲ့ ေနရာေတြမွာရွိ တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့စာယဥ္သည္လည္း ကိုယ့္ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဒီလိုဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးတာက ေကာင္းတယ္။ နားလည္ လက္ခံသလို ႀကိဳဆိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ဒီလိုမ်ိဳးအားေပးတာမ်ိဳး၊ ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးေတြ လည္း လုပ္သင့္ပါတယ္။” ဟုေျပာသည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ကရင္ ေရးရာမဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၆၉,၀၂၃ ဦးႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၁၃,၂၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာအတြက္ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုး၊ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ -PPP မွ ေနာ္လင္းသဂႌထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ -USDP မွ ေစာဂ်က္ေကာ့ထူး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ -KPP မွ မန္းသန္း၀င္းဦး၊ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ -UBP မွ ေဒၚသင္းသင္းခိုင္ တို႔အသီသီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။