Home သတင္း ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တခဲနက္ မဲေပးရန္ KNU တိုက္တြန္း

ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တခဲနက္ မဲေပးရန္ KNU တိုက္တြန္း

2686
ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တခဲနက္ မဲေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNUက ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ၅ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မိမိကံၾကမၼာ ဖန္တီးေရးမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအားလုံး မတူညီသည့္ အေျခအေန ေအာက္ တြင္ ပါဝင္သြားရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလို ေျပာသည္။

၎က“ေရြးေကာက္ပြဲက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္မွာ ရွိေနတယ္။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ရွိေနပါေစ ကိုယ့္အတြက္ ပြင့္လာတဲ့ Space (ေနရာ) ေလးတစ္ခုကို ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔လိုအပ္သလို က်ေနာ္တို႔ ၂၀၀၈ ရဲ႕ ျပင္ပမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြမွာ ကရင္ေတြ လိုလားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ တန္းတူရည္တူ ကိစၥေတြကို က်ေနာ္တို႔ တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္နဲ႔ သူ႔ေထာင့္ကိုယ့္ေထာင့္ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကရင္ တိုင္းရင္းသား အပါအဝင္ တစ္ႏိ္ုင္ငံလုံး၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ တည္ ေဆာက္မႈတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီသြားႏိုင္ရန္ ကရင္ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကရင္အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရာတစ္ခုရရွိသြားပါက ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္သြားရန္လည္း ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တျခားေသာပါတီတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္မည့္ မိမိအခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ျမင့္တင္ သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း KNU၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ျဖည့္စြက္ တိုက္တြန္းသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီ (၄) ပါတီမွ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အဓိက ေနထိုင္ၾကသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း (၁၁၉ )ဦး အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ အေရြးေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး ႀကိဳးပမ္းသြားရန္လည္း KNU၏ NCA (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ NCA (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တို႔မွ သဝဏ္လႊာမ်ား အသီးသီးေပးပို႔ ခဲ့ၾကသလို အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကလည္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား မ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး( KNU)၊ သွ်မ္း ျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံး/ ကရင္အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) (KNU/KNLA-PC)ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေရး လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)တို႔အၾကား NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး(LDU) တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔မွ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းေပါင္း (၁၀)ဖြဲ႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။