Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း KHRG ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္ထူးထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

KHRG ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္ထူးထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

1158

“ေနရပ္ျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ သူတို႔ ေနရပ္ျပန္တဲ့အခါမွာ လုံၿခဳံမႈ ရွိဖို႔နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရဖို႔ လိုအပ္တယ္။ သူတို႔ ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ကို လက္ခံတဲ့ ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြက ခြဲျခားတာမ်ိဳး နိမ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္”ေနာ္ထူးထူး (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ KHRG)

စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္၊၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေလ်ာ့နည္း လာျခင္းႏွင့္အတူ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ IDPမ်ားအတြက္ ပညာေရး က်န္းမာေရး စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားတျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ရန္ တြန္း အားေပးသည္ပုံစံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစ၍ (Voluntary Repatriation Center–VRC) ေခၚ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရ ဟူသည့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(UNHCR) အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ ေနရပ္ျပန္လို သူမ်ားအတြက္ ထိုင္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလအထိ UNHCR၏ မွ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁,၀၃၉) ဦးကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သလို ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခန႔္မွန္တြက္ခ်က္မႈအရ မိမိ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူ ၂ေသာင္းနီးပါးရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္း ေနရပ္ျပန္သြားေသာ ေနရပ္ျပန္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ မ်ားအေပၚ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(KHRG)မွ ေနရပ္ျပန္သူ ေက်း႐ြာ (၂၀)မွ အိမ္ေထာင္စု ၁၃စု လူေပါင္း (၄၀) ဦးကို လူေတြ႕ေမးျမန္းၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစု၍ “မေရရာမႈမ်ား ဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစုေရးသား ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းအေပၚ KHRG၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေနာ္ထူးထူးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမး – ဘယ္လို ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ဒီအစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကို ထုတ္ျဖစ္ရတာလဲ။
ေျဖ – ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ရတာက ေနရပ္ျပန္သြားတဲ့သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အမ်ားက သိျမင္ဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို အေလးေပးၿပီးေတာ့ သူတို႔ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကိုေဆာင္႐ြက္ ေပးဖို႔လိုတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးသူတို႔ရဲ႕ ေျမယာ ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ တရားဝင္ ရရွိဖို႔က စာ႐ြက္စာတမ္း ဥပမာ မွတ္ပုံတင္တို႔လိုမ်ိဳး လိုတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြက ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့အတြက္ သူတို႔က ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထိုင္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ လူမႈေရး စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ သူတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အဟန႔္အတားေတြ ျဖစ္ေနတာေပ့ါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ အသံကို ၾကားေစခ်င္တယ္။ ဒီ အင္တာဗ်ဴးေတြကေနတစ္ဆင့္ သူတို႔ေနထိုင္ေနရတဲ့ အေတြ႕ အႀကဳံေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ monitory လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ ရသင့္ရထိုင္တဲ့ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကိုလည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္နဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရေစခ်င္တယ္။ ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး- ဒီ အစီရင္ခံစာထဲကေန အဓိက ဘာေတြကို သတင္းစကားေပးခ်င္တာလဲ။
ေျဖ – က်မတို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာဆိုရင္ စားနပ္ရိ ကၡာေတြ ေလ်ာ့နည္းက်လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔တေတြက ျပန္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာရ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေန႔ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာ ဘဝ လုံၿခဳံမႈေတြ အတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုလို႔ က်မတို႔အေနနဲ႔ အႀကံျပဳတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္( သတင္းစကား)ေတြကေတာ့ လူသားခ်င္စာနာတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို တိုးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ ေပးဖို႔။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္လို႔ သူတို႔ ျပန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ျပန္မဲ့ လမ္းခရီး အစီအစဥ္ အစားအေသာက္ စားဝတ္ေနေရး အေထာက္အပံ့ေတြ သူတို႔ ပညာေရး က်န္းမာေရး အားလုံးကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေပးဖို႔ လိုတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ျပန္ေနတဲ့ ေနရာမွာ တျခား မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတို႔လိုမ်ိဳး ရွိေနအုံးမယ္။ စစ္တပ္ေတြ ရွိေနအုံးမယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပန္လည္ေနထိုင္တဲ့ ေနရာမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမေတြလည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝ ျပန္စဖို႔ ခက္ခဲေနေသးတဲ့အတြက္ က်မတို႔ရဲ႕ မက္ေဆ့ခ်္ကေတာ့ သူတို႔ ဘဝ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ျပန္လည္တည္ ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔နဲ႔ သူတို႔ျပန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင္ေျပေအာင္ စီမံေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ေမး- ဒီအစီရင္ခံစာပါအခ်က္အလက္ေတြအရ ေနရပ္ျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ က သူတို႔ ေနရပ္ျပန္ေတာ့ အဓိက ဘာေတြကို ႀကဳံေတြ႕ ေနရတာလဲ။
ေျဖ – မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ရရွိတဲ့ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတြက ဥပမာ UNHCRရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြက အကူအညီရရွိေသာ္လည္း သူတို႔ ျပန္တဲ့အခါမွာ မထင္မွတ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စရိတ္ ေတြကုန္တယ္ေပါ့ေနာ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်မတို႔ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာ အဲ့ဒါေတြပါတယ္။ သူတို႔ ရတဲ့ ၆ လစာ ကို တကယ္တမ္း သုံးလိုက္တဲ့အခါမွာ ၆ လစာက မကာမိဘဲ တစ္လစာေလာက္ပဲ ကာမိတယ္။ ခုနက ေျပာတဲ့ မွတ္ပုံတင္ ကိစၥေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာေတြ ရွိတယ္။ က်မတို႔ အင္တာဗ်ဴးတဲ့အထဲမွာ UNHCRရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ျပန္တဲ့သူေတြ ပါသလို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ျပန္တဲ့သူေတြလည္းပါတယ္။ IDPေတြလည္း ပါတာေပါ့။ UNHCR အစီ အစဥ္နဲ႔ ျပန္တဲ့ သူေတြေတာင္မွာ ဒီလို မွတ္ပုံတင္ေတြ ရဖို႔ ၾကန႔္ၾကာေနတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ခုနက သူတို႔ ေျပာျပတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေတြမွာပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို႔ အဟန႔္အတားေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ သူတို႔ အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အမ်ားႀကီး စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတာေပါ့။

ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ က်န္မာေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြက အဲ့မွာအမ်ားႀကီး မရွိေနဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာဆိုရင္ ေဆးခန္းတစ္လုံးပဲရွိတယ္။ သူတို႔ ေနတဲ့ ေနရာနဲ႔လည္း အရမ္းေဝးတယ္။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ယူဖို႔အတြက္ သူတို႔ ထိုင္းဖက္ကို ျပန္ကူးလာရတာမ်ိဳးေတြရွိ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးဘက္မွာလည္း အဲ့လိုပဲ ကေလး ေက်ာင္းသြားအပ္တဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ရရွိသင့္သေလာက္ေတာ့ရရွိတယ္။ ဒီ UNHCR ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ျပန္တဲ့အခါမွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ မျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ဆိုလိုရွိရင္ သူတို႔ႀကဳံေတြ႕ရ တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက UNHCRရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားေသးတယ္။

ေမး- လက္ရွိ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနေတြအရ ဒုကၡသည္ေတြက ေနရပ္ျပန္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီးလား။
ေျဖ – ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္သင့္ မသင့္ဆိုတာက က်မတို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေျမျမဳႇပ္မိုင္းေတြ မေပါက္ ကြဲေသးတဲ့ UXO ေတြ ရွိေနတုန္းပဲ။ ေနာက္ၿပီး စစ္တပ္ေတြက သူတို႔ (ဒုကၡသည္)ေတြကို ျပန္ေနရာခ်တဲ့ ေနရာ အနီးအနားမွာရွိေနတုန္းပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တပ္မ ဟာ (၅)မွာဆိုရင္လည္း တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ခဏခဏ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ သူတို႔ ျပန္ဖို႔ ဆိုရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္က ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔လိုအပ္တယ္။ တကယ္ တမ္း ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ သူတို႔ ဘဝေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကိုလည္း ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္မွမသြားႏိုင္ေသးဘဲ တန႔္ေနတယ္။ မေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသးတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္။ ဒီအရာေတြ လုံေလာက္မွ သာလွ်င္ သူတို႔ ျပန္သင့္တယ္။

ေမး- တကယ္လို႔ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္ရအုံးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ဘယ္လို အာမခံခ်က္ေတြ လိုအပ္မလဲ။
ေျဖ – က်မတို႔ အစီရင္ခံစာအုပ္မွာေဖာ္ျပထားသလိုပဲ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုံၿခဳံမႈ ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။ သူတို႔ျပန္သြားလို႔ သူတို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမယာရွိမလား ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြင့္ေပးထားမလားေပါ့။ ေနရပ္ျပန္ေတြကို အင္တာဗ်ဴး တဲ့အခါမွာ သူတို႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမယာတခ်ိဳ႕ရရွိ တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မိ သားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိဘူး။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လည္း နည္းပါးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုံၿခဳံမႈအတြက္ စိတ္ပူ ရတာေတြ ရွိတယ္။

ဆိုေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဒါေတြ အာမခံခ်က္ရွိမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေသာ္လည္းေကာင္း ေနာက္ၿပီး သူတို႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာ ေရး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ သြားႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်တာနဲ႔ ပညာေရးကို တေျပးညီ ရႏိုင္ဖို႔ က်န္းမာေရးဆိုလည္း လက္လွမ္းမီတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီလို အာမခံခ်က္ေတြ မရွိရင္ ေနရပ္ကို ျပန္သြားလို႔ရွိရင္ တစ္ေန႔ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ IDP ပဲ ထပ္ျဖစ္အုံးမွာပဲ။ Refugee ပဲ ထပ္ျဖစ္အုံးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ျပန္တဲ့အခါမွာ ဒီလို အာမခံခ်က္မ်ိဳးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒီအာမခံခ်က္ေတြက သူတို႔ ဘဝကို ျပန္လည္စတင္ တည္ေထာက္ဖို႔ အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြ ပဲ ျဖစ္တယ္။

ေမး- ေနာက္ထပ္ ေနရပ္ျပန္ဒုကၡသည္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်င္ေသးသလဲ။
ေျဖ – ေနရပ္ျပန္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ သူတို႔ ေနရပ္ျပန္တဲ့အခါမွာ လုံၿခဳံမႈ ရွိဖို႔နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔ ျပန္တဲ့အခါမွာလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔ လိုအပ္တယ္။ သူတို႔ ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ကို လက္ခံတဲ့ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ခြဲျခားတာမ်ိဳး ႏွိမ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ကို တန္းတူအခြင့္အေရး ရေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ ျပန္တဲ့ ရပ္႐ြာ community မွာ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက ရပ္႐ြာမွာရွိတဲ့ လူႀကီးေတြက ေသခ်ာ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ ဘယ္သူမွ သူတို႔ကို မႀကိဳ ဆိုဘူး၊ မဆက္ဆံဘူး ၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးမရွိဘူးဆိုရင္ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာလည္း ျပန္လာရတာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေဖးမမႈေတြ အကူအညီေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ရပ္႐ြာနဲ႔ သဟဇာတက်က် ျပန္လည္ေပါင္းစည္ေနႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုတယ္။

စအိုင္ဆူး (KIC) – ေတြ႕ေမးသည္။