Home သတင္း ဧရာ၀တီ ကရင္လူငယ္ေကာ္မတီမွ ကရင္ပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားစတင္

ဧရာ၀တီ ကရင္လူငယ္ေကာ္မတီမွ ကရင္ပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားစတင္

670
Photo: YCKYA
စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ယာယီ ေကာ္မတီမွလူငယ္မ်ားပါ၀င္ကာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ပါတီမ်ားအား ကူညီေပးမည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း က်င္းပခဲ့ ၾကသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္လူငယ္ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအတိုင္း ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ယာယီေကာ္မတီမွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယင္းယာယီေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ စထြဋ္ေ၀ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒီ ၂၀၂၀ အတြင္းနဲ႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ကရင္ပါတီေတြနဲ႔အတူ ဧရာ၀တီိတိုင္းမွာရွိတဲ့ ကရင္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကရင့္အေရးအရာနဲ႕ကရင္အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ပိုမိုျမွင့္တက္လာ ေအာင္ကူညီ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့အတိုင္း ဒီအေနအထားကို ကူညီေပးတာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ယာယီေကာ္မတီကို မအူပင္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဖ်ာပံု၊ ဟသၤတ၊ ပုသိမ္စသည့္ ခရိုင္မ်ား အတြင္း ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး ကရင္ပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ကရင္လူငယ္ မ်ားမွပါ၀င္ကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုထံမဲေပးပံုေပးနည္းအသိပညာေပးျခင္း၊ Cam paign Message မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အြန္လိုင္းစကား၀ိုင္း မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအျပင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ကရင္လူထု၏အျမင္ သေဘာ ထား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

“ ခရိုင္အလိုက္ကူညီဖို႔ဖြဲ႔ထားလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ခရိုင္မွာရွိတဲ့ ကရင္ပါတီကိုပဲ ကူညီျဖစ္ တဲ့ ပံုစံျဖစ္ေတာ့ တဖက္ကက်န္တဲ့ကရင္ပါတီကိုကူညီရာမွာ အားနည္းတဲ့ပံုစံေလးေတာ့ျဖစ္သြားတယ္။ ကရင္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ႏွစ္ဖက္မွ်ၿပီးကူညီၾကဖို႔ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ကုိဗစ္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္သင့္သ ေလာက္မေအာင္ျမင္ဘူးေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္လူငယ္ေတြ စုစည္းလို႔ မရတဲ့အခက္အခဲလည္း ပါတယ္” ဟု ေျမာင္းျမကရင္လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကရင္ပါတီ ၂ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵ နယ္ထပ္သည့္အတြက္ ကရင္လူထုအေပၚ ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ကူညီလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ -KPP ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ -KNP တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀ တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း KPP မွ ၃၁ ဦးႏွင့္ KNP မွ ၈ ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ပါ တီမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ထားမႈမ်ားအရ သိရသည္။