Home COVID-19 အစိုးရ၏ ကိုဗစ္ကာလ ေထာက္ပံ့စရိတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္အတြက္ သန္း ၃၀ ပါဝင္

အစိုးရ၏ ကိုဗစ္ကာလ ေထာက္ပံ့စရိတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္အတြက္ သန္း ၃၀ ပါဝင္

336
စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

Covid-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့စရိတ္ တြင္ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ ပါဝင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ (ယမန္ေန႔)က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ စာေပ နယ္ပယ္ငါးခုမွ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းျပေျပာဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို သေဘာ ထားမ်ား ရယူခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က “အမွန္က ဒီဟာအတြက္ကို စီစဥ္ထားတာ ေတာ္ ေတာ္ၾကာေနၿပီး။ သို႔ေသာ္ မေသခ်ာေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳၿပီး မေျပာႏိုင္တာအတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွမေျပာခဲ့ပါဘူး။ အခု ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲ လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔မွာ အခုလို ေတြ႕ဆုံတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ပံ့ေငြက သန္း ၁၅၀၊ အဖြဲ႕အစည္းက႑ ၅ခုဆိုေတာ့ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းသည္ျဖစ္ေစ တခ်ိဳ႕ က႑မွာ လူဦးေရမ်ားခ်င္မ်ားမယ္။ တခ်ိဳ႕က နည္းနည္း နည္းရင္ နည္းမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ အားလုံးအေသးစိပ္စီ ခြဲျခမ္း မေနႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က႑တစ္ခုခ်င္းဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။”ဟု အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ နယ္ပယ္ ၅ခုအတြက္ ေထာက္ပံ့မည့္ ေငြက်ပ္သန္း ၁၅၀ကို နယ္ပယ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သန္း ၃၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးထံ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေငြလႊဲေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ (MPC)ႏွင့္ သဘင္အစည္းအ႐ုံး၊ ဂီတအစည္းအ႐ုံး၊ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး၊ စာေပအ သင္းတို႔က ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ခံရယူကာ ဆက္လက္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝး တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေဝေထာက္ပံ့ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ MPC ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဦးျမင့္ ေက်ာ္က “ေကာင္စီကေတာ့ ၾကားမွာ ကမကထ လုပ္ေပးသြားမွာပဲေပါ့ေနာ္။ သတင္းသမားအဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ ေဆြး ေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈယူၿပီး ဘယ္လိုေပးမလဲေပါ့။ ပမာဏကေတာ့ နဂို သူတို႔လ်ာထားတဲ့ တစ္ေယာက္ ၃ေသာင္းအ တိုင္းပဲ လူ ၁၀၀၀ကို ဘယ္လိုခြဲေဝရမလဲ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးတာဝန္ယူၿပီး စာရင္းေကာက္ၾကမလဲ။ အဲဒါကို မနက္ျဖန္ေန႔ လယ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ယခု ေထာက္ပံ့စရိတ္သည္ အဖြဲ႕လိုက္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ျဖစ္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာျဖင့္ သတင္းသမား အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ငါးေထာင္ႏွင့္အထက္ ရွိသည့္အထဲမွ ပိုမို ခက္ခဲမႈရွိသည့္ သတင္း သမားမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့ေပးသြားဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆို သည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္က သတင္းမီဒီယာမ်ား အဖြဲ႕လိုက္ ေငြေခ်းစနစ္တစ္ခုလည္း သီးသန႔္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကူညီေထာက္ခံေပးသြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ကိုဗစ္ကာလ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ သတင္းမီဒီယာအစုအဖြဲ႕မ်ားမွာ MPC, ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း-MJA, ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားသမဂၢ-MJU, ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား ကြန္ရက္-MJN, ႏိုင္ငံတကာျမန္မာသတင္းအဖြဲ႕-BNI, ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း-MWJS တို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြကိစၥအျပင္ ကိုဗစ္ကာလ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းယူခြင့္ရွိေရးႏွင့္ သတင္းရယူမႈတြင္ သြားလာႏိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။