Home သတင္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၄၂ ဦး၀င္ၿပိဳင္မည္

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၄၂ ဦး၀င္ၿပိဳင္မည္

654

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၅၄၂ ဦး ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀၃ ဦးသာ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ၂၀၂၀ အတြက္ကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၄၄ ဦးအမည္စာရင္း တင္သြင္း တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၂ ဦးက ပယ္လိုက္ေတာ့ ၅၄၂ ဦးပဲက်န္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ တုန္းကထက္ ၂၀၂၀ မွာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၉ ဦးတိုးလာတာေပါ့”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ႏိုင္က ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၂ ပါတီအပါအ၀င္ တသီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၆ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂၆ ေနရာအတြက္ ၁၅၁ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၅၂ ေနရာအတြက္ ၃၃၅ ဦး ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

ထိုအထဲတြင္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူ ၁၆ ဦးပါ၀င္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ ႀကီးေနရာ ၆ ဦးႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ၅ ဦးပါ၀င္သည္ဟုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအတြင္းေရးမႉးက ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း ၂၂,၂၂ ၊ မဲရံုေပါင္း ၅,၇၄၁ ရံုႏွင့္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၄, ၄၄၁, ၆၉၆ ဦးရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲထံမွ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁,၈၆၃ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ၇၁ ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁,၉၃၄ ဦးရွိသည္ဟုသိရသည္ ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ ၉၄၇ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ၂၉ ဦးျဖင့္ စုစု ေပါင္း ၉၇၆ ဦးရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၃,၇၀၀ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ၁၄၇ ဦးျဖင့္စုစုေပါင္း ၃,၈၄၇ ဦးပါ၀င္သည္ဟုသိရသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၁၇၉ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၃၃ ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္ျဖစ္သည္အတြက္ စုစုေပါင္း ၂၁၂ ဦးရွိသည္ဟုသိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၆၈၉ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၈၀ ဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၆,၉၆၉ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။