Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းဆုံးေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုးဆုံးအတြက္ပါ ျပင္ဆင္ထားသင့္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ္နီေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းဆုံးေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုးဆုံးအတြက္ပါ ျပင္ဆင္ထားသင့္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ္နီေျပာ

2581

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ အဆုိးဆုံး အတြက္ကိုပါ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၁၂) က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက ေျပာဆုိလုိက္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အပစ္ရပ္တာ ၈ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ငါတို႔အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြ ဘာတစ္ခုမွ မရေသးဘူး။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလည္း အားလုံးပါဝင္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္မေၾကညာႏိုင္ေသးဘူး။ အခု လည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး အစိုးရ အသစ္အေျပာင္းအလဲေပၚလာေတာ့မယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ ၾကည့္ၿပီး သတိအျပည့္နဲ႔ ရွိေနဖို႔ လိုတယ္” ဟု အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းတုိ႔အၾကား တည္ရွိေနသည့္ အပစ္ရပ္လမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္လည္း KNU ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းအျဖစ္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ KNU အပါအဝင္ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အ ေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးမူေဘာင္မ်ား အ ျပင္ ၂၀၂၀ အလြန္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆက္လက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္း(၃)ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔အၾကား ထိေတြ႕မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး NCA ေပၚ အေျခခံ သည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒုိ ေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ KNLA စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အပါအဝင္ ကရင္ျပည္သူ ၈၀၀ ခန္႔ တက္ ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး အာဇာနည္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ အေလးျပဳျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ ယေန႔ အခမ္းအနားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးပုံစံျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလားတူ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားေရး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ရသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီရန္အတြက္ လက္ရွိလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနအေပၚလိုက္၍ လက္ဆင့္ ကမ္း တာဝန္ယူသြားရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္းလည္း KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကား သည့္ အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို သက္ဆိုင္ရာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမ ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသရွိ ကရင့္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးေက်းရြာ ဘဲဂ ရက္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္း အနားကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆုံးသည့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ကုိ အစြဲျပဳ၍ က ရင္အာဇာ နည္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။