Home ေဆာင္းပါး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ခဝါသည္ပါတီလား – အိုးထိန္းသည္ပါတီလား

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ခဝါသည္ပါတီလား – အိုးထိန္းသည္ပါတီလား

1079

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္ ၂၀)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ ရက္ေပါင္း ၈၀မွ် လိုပါေသးတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီကပဲ အႏိုင္ရလိမ့္အုံးမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ႏိုင္မည္ကိုေတာ့ အေသ အခ်ာ မခန႔္မွန္းတတ္ပါ။ မခန႔္မွန္းလိုပါ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီပဲ အႏိုင္ရအုံးမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအဖို႔ သူတို႔လက္ေတြ႕ဘဝ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ခါးသီးေသာ လက္ေတြ႕ဘဝျဖတ္သန္းမႈကေပးေသာ အသိနဲ႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မမွားခဲ့ပါ။ မဲႏိုင္သြားေသာအခါ တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဘက္ လွည့္မၾကည့္ျခင္းဆိုတာက ေတာ့ ထိုအႏိုင္ရပါတီရဲ႕ ရက္စက္ေသာ၊ တာဝန္မဲ့ေသာ၊ တစ္နပ္စားႀကံေသာ လွည့္ျဖားမႈသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဟာ သူတို႔ဘဝျဖတ္သန္းမႈကေပးေသာ အသိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး သူတို႔ အသဲ ၾကားက မဲတစ္ျပားကို တာဝန္ေက်စြာေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဆႏၵမ်ား မျပည့္ဝခဲ့ၾက ပါ။ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားဟာ သူတို႔တာဝန္ကို သူတို႔ေက်ပြန္စြာ မပ်က္ မကြက္ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းက လူတည္ၿမဲ – မဲသန႔္ရွင္းဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြအ ၾကားက၊ စစ္တပ္က တဖက္သတ္ပင္းေနတဲ့အၾကားက “သန႔္ရွင္းဖဆပလ”ကို တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ က တစ္ဖက္သတ္ ပင္းတဲ့ “တည္ၿမဲဖဆပလ” ေတြ အရႈံးႀကီးရႈံးသြားပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အစိုးရ (အိမ္ေစာင့္အစိုးရ)က စီစဥ္ေပးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲက တက္လာတဲ့ အရပ္ သားအစိုးရ (ပထစ)ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီးတဲ့ စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖ်က္သိမ္းတာ ခံလိုက္ရပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း စဝ္ေ႐ႊသိုက္ရဲ႕သားတစ္ေယာက္ကေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ပစ္ခတ္တာခံရလို႔ ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။

တဖန္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူေတြ ႀကဳံၾကရျပန္ပါတယ္။ ဒီမွာ ထူးျခားတာက ေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ (ယေန႔အထိ) အႀကီးမားဆုံးနဲ႔ အက်ယ္ျပန႔္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂ႏွစ္မွ်မရွိေသးတဲ့ ကာလမွာက်င္းပတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပုံ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ႏိုးၾကားတက္ႂကြေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ (မဆလ) တျဖစ္လည္း (တစည) ပါတီကို စီးခ်င္းထိုးတဲ့ စိတ္ ဓာတ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို တခဲနက္ မဲ ေပးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ (နဝတ) စစ္အစိုးရက က်င္းပေပးခဲ့တာပါ။ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခါ (နဝတ) စစ္အစိုးရဟာ သူတို႔လက္နဲ႔ေရးခဲ့ တာကို သူတို႔ေျခေထာက္နဲ႔ ျပန္ဖ်က္ဆီးပစ္ပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းကလို “အာဏာသိမ္းတဲ့နည္း” နဲ႔ မရွင္းေတာ့ဘဲ သူတို႔ေခါင္း – သူတို႔ ျဖဳတ္လဲတဲ့နည္းနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ပါ တယ္။ “သူတို႔ေခါင္း – သူတို႔ျဖဳတ္လဲတဲ့နည္း” ဆိုတာ သူတို႔ (နဝတ) စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ေစာ ေမာင္ကို ျဖဳတ္ပစ္တဲ့နည္းကိုေျပာတာပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြဟာ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္း တျဖစ္လဲ “ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ”ကို အရႈံးႀကီးရႈံးေစၿပီး၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျခားနားတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲအမ်ားစု နဲ႔ အစိုးရ ဖြဲ႕ခြင့္ရရွိသြားတဲ့အခ်က္ပါ။ အႏွစ္ႏွစ္အလလက သူတို႔ဆႏၵေတြ အေကာင္ေပါက္ၿပီး၊ အေတာင္ေပါက္ၿပီး လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေကာင္းကင္ျပာထက္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကေတာ့မယ္လို႔ အားတက္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက တာပါ။ လက္သန္းေတြ မင္စြန္းခံရက်ိဳးေတာ့ နပ္ၿပီဟဲ့လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကို ခါးသီးတဲ့ အသိတရားနဲ႔ သတိထားစရာအေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ သင္ခန္းစာေတြ ထပ္မံသင္ၾကားေပး ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ အုပ္စိုးမႈ (၂၀၁၅-၂၀၂၀) ငါးႏွစ္တာ ကာလကို လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းလိုက္တဲ့အခါမွာ –
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္အားခဲထားသလို ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိခဲ့ေသး ပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း ထင္သေလာက္ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို တကယ္တမ္း အာမခံႏိုင္တဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလည္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္မ လာခဲ့မႈေတြထဲကေန
ဒီလို မျဖစ္ႏိုင္တာရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းတရား အတားအဆီးဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့အသိကို ပီျပင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႕၊ သိရွိလာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာဟာ ဘာမွအရာမထင္ျဖစ္ခဲ့မႈကေနလည္း ေလးနက္တဲ့ အေတြ႕ အႀကဳံနဲ႔ သင္ခန္းစာေတြ ထပ္မံသင္ၾကား ရရွိေစခဲ့ျပန္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကဆိုရင္ (တိတိက်က်ဆိုရရင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ရက္ မတိုင္မီကဆိုရင္) ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီကလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ “ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာပဲ/ျပင္ဆင္လို႔ရမွာပဲ”လို႔ ထင္မွတ္ထားခဲ့ၾကတာပါ၊ ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီထင္မွတ္ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ ေလပူေဖါင္းေလးကို (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္မွာ ၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုးရက္တိုင္တိုင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈက အၾကင္နာကင္းမဲ့စြာနဲ႔ ထိုးေဖာက္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ျပင္ဆင္လို႔မရႏိုင္ဘူး” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ အေကာင္အထည္မဲ့ ဆင္ျခင္မႈစကားသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ့္ လက္ေတြ႕ကေန တိုက္႐ိုက္သိခဲ့ၾကရတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံသိ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့၊ ကိုယ္တိုင္သိျဖစ္လာပါတယ္။

အခုတဖန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေရွ႕မွာေစာင့္ႀကိဳေနျပန္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ ေတြဟာ ဘာကို ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္အားထားၿပီး ဘယ္ပါတီကို မဲေပးၾကမလဲ။ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ျပည္သူေတြဟာ “ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ရဲ႕ႀကံဖြံ႕အစိုးရ ငါးႏွစ္တာအုပ္စိုးမႈ” နဲ႔ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းျမင္တို႔ရဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီအစိုးရရဲ႕ ငါးႏွစ္ တာအုပ္စိုးမႈ”ကို လက္ေတြ႕ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔ ကိုယ္ေတြ႕အားျဖင့္၊ အခ်က္အလက္အားျဖင့္ရွိေနပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဟာ အနိမ့္ဆုံး၊ အနီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔အဖို႔ “ ပို၍ သက္သာတဲ့ အဆိုး”ကို ေ႐ြးခ်ယ္ မဲေပးၾကရအုံးမွာပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတိုင္းက သူတို႔ပါတီဟာ အျခားေသာပါတီေတြထက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တယ္၊ တာဝန္ယူႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာၾကမွာပါ။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြဆီက မဲရဖို႔ ဒီလို မေျပာရင္ သူတို႔ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။

တကယ့္အခ်က္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီစည္းဝိုင္း”ထဲမွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔၊ တန္တူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတာလည္း ဘယ္ပါတီအတြက္မဆို ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္လိုျဖစ္ရပ္နဲ႔သြားတူေနသလဲဆိုေတာ့ ငယ္စဥ္က မူလတန္းျမန္မာစာဖတ္စာထဲမွာ သင္ခဲ့ၾကရဖူးတဲ့ “အိုးထိန္းသည္နဲ႔ ခဝါသည္” တို႔ အျပန္အလွန္ေခ်ာက္တြန္းတဲ့ ပုံျပင္ကေလးနဲ႔ သြားတူေနပါတယ္။ ပုံျပင္အႏွစ္ခ်ဳပ္က ေတာ့ အိုးထိန္းသည္က ခဝါသည္ကို ေခ်ာက္တြန္းခ်င္ေတာ့ ဘုရင့္စီးေတာ္ဆင္မည္းႀကီးကို ခဝါသည္ကို ေလွ်ာ္ခိုင္းရင္ ဆင္ေတာ္ ‘ျဖဴ’ လာပါလိမ့္မယ္လို ကုန္းေခ်ာတယ္။ ဒီေတာ့ ခါဝါသည္ ျပန္ၿပီး စီးေတာ္ဆင္ႀကီးဝင္ဆံ့ႏိုင္တဲ့အိုးသာ ဖုတ္ေပးပါလို႔ ျပန္ၿပီးေျပာပါတယ္။ ဆင္ႀကီးဝင္ဆံ့ႏိုင္တဲ့ အိုးႀကီး ဖုတ္ေပးေပမယ့္ ဒီအိုးႀကီးထဲ ဆပ္ျပာရည္ေတြထည့္ ၿပီး ဆင္မဲႀကီးေလွ်ာ္ဖို႔ အဲဒီေျမအိုးႀကီးထဲ ဆင္ႀကီး ဝင္လိုက္တာနဲ႔ အိုးႀကီးကြဲသြားတာပဲ အဖတ္တင္သလိုပါပဲ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက ပါတီေတြရဲ႕အျဖစ္ဟာ ပုံျပင္ထဲက အိုးထိန္းသည္နဲ႔ ခဝါသည္တို႔လို အျပန္အလွန္ ေခ်ာက္ခ်ေနၾကတာမ်ိဳးပါ။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔တူတဲ့ ဆင္မည္းႀကီးဟာ ဘာနဲ႔ ပဲေလွ်ာ္ေလ်ာ္ ‘ျဖဴ’ မလာႏိုင္ပါဘူး။ ထို႔အတူ ေျမအိုးႀကီးနဲ႔တူတဲ့၊ ဆပ္ျပာရည္ေတြနဲ႔တူတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားေတြ၊ ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အထပ္ထပ္အခါခါ သဲထဲေရသြန္သလို ပ်က္စီးဆုံးရႈံးတာပဲ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မယ္။ ဆင္ပိုင္ရွင္ ဘုရင္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့ စစ္အုပ္စုကေတာ့ အိုးဖုတ္လိုက္ အိုးကြဲလိုက္၊ ဆပ္ျပာရည္ေတြ ဆုံးရႈံးလိုက္ျဖစ္ေနတာ ကို ၾကည့္ၿပီးၿပဳံးေနမွာေပါ့။ ဒီနည္းဟာ လက္ေတြ႕မွာ စစ္အုပ္စုသက္တမ္းရွည္ေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ထာဝစဥ္ တည္ၿမဲေရးသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္အုပ္စုက မဲႀကဲေရး၊ မဲျပန႔္ေရးကို ဖန္တီးလာတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ၁၉၆၀ လို၊ ၁၉၉၀ လို၊ ၂၀၁၅ လို သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ ပါတီကို မဲေတြ ပုံေအာေပးတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး စစ္အုပ္စုက လုံးဝ မလို လားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မဲေတြျပန႔္ႀကဲကြဲကုန္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔လုပ္ေနတာပါ။ က်င့္သုံးေနတဲ့နည္းက လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးတဲ့နည္းကို ပင္မပစ္မွတ္အျဖစ္ထားတဲ့ေအာက္မွာ အျခားနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ဆက္စပ္ေပးေနတာပါ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ခံစားခ်က္၊ နာက်ည္းခ်က္နဲ႔သူတို႔ အသံထြက္ၿပီး လႈပ္ရွားလာတဲ့ “ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို မဲမေပး ေရး (ႏိုးဗုတ္ – No Vote)နဲ႔ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားက လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားကိုသာ မဲေပးေရး” ဆိုတဲ့ လႈံ႕ေဆာ္မႈက ကာယံေျမာက္ေျမာက္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ မေပါင္းဖက္ၾကေသးေပမယ့္ – အေၾကာင္းဆက္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခုလုံးနဲ႔ တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံးအရဆိုရင္ ႏိုးဗုတ္ဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔အေပါင္းပါေတြရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ မဲျပန႔္သြား ေရး ၊ မဲေတြ ႀကဲကြဲသြားေရးကို လက္ေတြ႕ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခ်က္ေတြဟာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ရက္ေပါင္း ၈၀ခန႔္က ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို က်ေနာ္ျမင္သမွ် လက္လွမ္းမီသမွ် ေလ့လာသုံးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ တာဝန္ရွိတဲ့ တာဝန္သိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ရပ္ကမဆို ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ရယူေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္၊ အသိေပး ၫႊန္ျပရမယ့္တာဝန္ ရွိပါတယ္။ ဒီတာဝန္ကို မပ်က္မကြက္ ထမ္း႐ြက္ရမွာပါ။

မင္းသားႀကီးမလုပ္ရလို႔ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္ပစ္မယ္။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္မယ္ဆိုတဲ့ ေတြးေခၚမႈနဲ႔ လုပ္ ေဆာင္မႈေတြဟာ အင္မတန္မွ ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်င္းလွပါတယ္။ အဆိုးထဲကေန အေကာင္း၊ အရႈပ္အေထြးပုစာၦထဲကေန ရွင္းလင္းတဲ့အေျဖကို အေၾကာင္းအက်ိဳးရွာေဖြေဖာ္ျပၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ (လက္ငင္းနဲ႔ေရရွည္)အက်ိဳးကို တည့္မတ္ တည္ၾကည္စြာ ၫႊန္ျပရမယ့္ တာဝန္ရွိၿမဲရွိၿပီး၊ ဒီတာဝန္ကို မပ်က္မကြက္ ထမ္း႐ြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း ကရင္သတင္းဌာန (KIC) ရဲ႕ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ က်ေနာ္ေလ့ လာသိျမင္သမွ်ကို စာဖတ္သူျပည္သူမ်ားထံ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း ႀကိဳးစားတင္ျပေနပါ အုံးမယ္။

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ လက္ေတြ႕ဘဝထဲက အသိနဲ႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာေတြဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မမွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သုခမိန္ပီသတဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈပါ။ သမိုင္းကို ျပည္သူေတြက သာ ဖန္တီးႏိုင္တာပါ။

ျပည္သူေတြက ယုံမွတ္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သူေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို စုံကန္ၿပီး “ေယာက္မ ျမင္းစီး” ထြက္သြားၾကတာေတာ့ သူတို႔သမိုင္းနဲ႔သူတို႔အေၾကာင္းပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို ပစ္ပယ္၊ ေက်ာခိုင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈတယ္ဆိုတာ အင္မတန္႐ိုင္းျပတဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္အုပ္စုကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္မွသာ” ျပည္သူေတြ အႏွစ္ ႏွစ္ အလလက ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုက ေရစီစနစ္၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတို႔ဟာလည္း အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။