Home ေဆာင္းပါး ျပည္နယ္၌ ကရင္ပါတီမ်ား၏ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားလာ

ျပည္နယ္၌ ကရင္ပါတီမ်ား၏ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားလာ

1979

ေစာထြန္းလင္း (ၾသဂုတ္ ၇ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတြက္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ရက္ ၁၀၀ တိတိသာ လိုေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ ပါတီအသီးသီးတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ နည္းတူ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကရင္ပါတီတို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ပါတီ ၄ ခု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ(KNDP)က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(KPP)ကလည္း ျပည္နယ္တြင္ သူတုိ႔၏ အမာခံနယ္ေျမ ျဖစ္ သည့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ကရင္တုိ႔အမ်ားဆံုးေနထုိင္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းေျပာင္းကာလ အေထြေထြေရြး ေကာက္ ရလဒ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကရင္ပါတီတို႔ ထက္ဝက္နီးပါး ႏုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၅ တြင္မူ ေျပာင္းျပန္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကရင္ပါတီတို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာသာ အႏုိင္ရ ေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးရျခင္းမွာ တခ်ိဳ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကရင္ပါတီ အခ်င္းခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး မဲကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သလို NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္လာသည့္ အတြက္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵေၾကာင့့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ( PSDP)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေစာၾကည္လင္းက ေျပာသည္။

“ ျပန္သံုးသပ္ေတာ့ NLD က ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳရသြားတာက သမုိင္းက အဲ့လိုပဲလာရမယ့္ အေနအထားရွိ တာ ကိုး။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီးဆိုတဲ့ သတင္းစကားကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္။ သင္ခန္းစာ တခု ရတယ္” ဟု ေစာၾကည္လင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာသည္။

ယခုလို ကရင္ပါတီမ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ံႈးၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္ပါတီ ၄ ခု ေပါင္းစည္းကာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို တည္ေထာင္လုိက္သည္။ ေပါင္းစည္းမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ပါတီမဖ်က္သိမ္းဘဲ က်န္ခဲ့သည့္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္လည္း ျပည္နယ္္တြင္ ကရင္ တစ္ပါတီထဲ ေရြးေကာ္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္တြင္ ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အတြက္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ေနရာ ျပည့္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ဝင္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ပါတီခ်င္း ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေတာ့မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရ NLD ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီတို႔ကို ကရင္ပါတီမ်ား အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ပါတီတို႔ တဖန္ ျပန္ အႏုိင္ရရန္ အလားလာေကာင္းမ်ားရွိေနၿပီး ဟုဆိုႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း ကရင္ပါ တီမ်ားကို အားေပးဝန္းရံမည္ဟု အသီးသီးထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ ကရင္ပါတီတို႔ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားေဆးသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ကရင္ပါတီမ်ား၏ အလားအလာကို သံုးသပ္ ၾကည့္လုိသည္။

သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္
ေတာေတာင္ သဘာဝအလွႏွင့္ ရာသီဥတုေအးျမသည့္္ ျပည္နယ္္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ပါတီတို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄ ေနရာစလံုးကို ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီက ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ -၂ တြင္သာ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ ေနရာ ႐ံႈးနိမ့္သြားသည္။

ထိုသို႔ ႐ွႈံးနိမ့္ရာ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္ပါတီတို႔ မဲတစ္ေထာင္ေက်ာ္အကြာျဖင့္ NLD ကို ႐ံႈးျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္္အမွတ္ ၁ တို႔တြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳး သားပါတီ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတို႔ မဲကြဲသြားသည့္အတြက္ ႐ံႈးနိမ့္ရျခင္းျဖစ္ကာ ကရင္ပါတီမ်ား တစ္ခုတည္းျဖစ္ပါက ႏုိင္ရန္ အလားလာရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ျပဳစုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၉၁,၄၉၈ ဦးရွိၿပီး ကရင္လူဦးေရမွာ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သံေတာင္ႀကီးတြင္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲေပးမႈ ရာခိႈင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္-၁ တြင္ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမွတ္-၂ တြင္ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္နယ္တခုလံုးတြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုႏုိင္သည္။
ထုိ႔အတြက္ သံေတာင္ႀကီးတြင္ ကရင္လူဦးေရမ်ားျခင္း၊ ကရင္ပါတီတစ္ခုတည္းသာ ၿပိဳင္မည္ဆိုက ကရင္ပါတီ ကိုသာ အားေပးလိုသည့္ ေဒသခံ ကရင္မဲမ်ား ပိုရႏုိင္ျခင္း၊ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အႏုိင္ရဖူးျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ အေနျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးအားေကာင္းပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္အႏုိင္ရရန္အလားလာ အေကာင္းဆံုး အေျခ အေန ရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳသား လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ စုစုေပါင္း ၅ ေနရာ စလံုးကို ဖလံု-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အဆိုပါ ၅ ေနရာ စလံုး NLD က အႏုိင္ရသြားသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကရင္ပါတီမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက လႈိင္းဘြဲအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၃ တြင္ မဲလက္မွတ္ေပါင္း ၄,၁၇၂၂ ရွိသည့္အနက္ NLD အမတ္ ေစာခ်စ္ဦးက ၂၀,၉၃၅ မဲ (၅၄.၁၂ ရာခုိင္ ႏႈန္း) ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး၊ ကရင္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေစာဘလြင္က ၄,၂၂၆ မဲ (၁၀.၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ နန္းႏွင္းႏွင္းေဝက ၁,၆၅၃ မဲ (၄.၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) သာရၿပီး က်န္မဲမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔က ရရွိခဲ့သည္။

အလားတူ လႈိင္းဘဲြအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၄ တြင္ မဲလက္မွွတ္ေပါင္း ၃၂,၂၆၉ ရွိၿပီး NLD အမတ္နန္းမိုးမိုးေထြးက ၁၁,၄၁၄ မဲ(၃၉.၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ကရင္ပါတီမ်ားမွာ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ ေစာရဲဝင္းႏိုင္က ၃,၃၀၁ မဲ(၁၁.၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ေစာအုန္းသင္က ၄,၂၀၂ မဲ (၁၄.၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ က်န္မဲမ်ားကို ႀကံ႕ခုိင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီတို႔က အသီးသီးရရွိခဲ့သည္။

လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ -၁ တြင္ ကရင္ပါတီ ႏွစ္ခုေပါင္းမဲမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမွတ္-၂ တြင္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း ကရင္ပါတီမ်ား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေထြ/အုပ္ ၂၀၁၉ စာရင္းမ်ားအရ လႈိင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၈၁,၅၃၃ ဦး ရွိသည့္ အနက္ ကရင္ ၂၃၅,၂၄၃ ဦးရွိကာ ၈၃.၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄၀ ခန္႔သာရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လႈိင္းဘြဲတြင္ ကရင္မဲဆႏၵရွင္မ်ားျပားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲေပးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေအာင္လုပ္ရမည့္ သေဘာရွိသည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အေနျဖင့္ အႏိုင္ရရန္္ အလားလာေကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ကရင္တို႔၏ မဲရရန္ စည္း႐ံုး ရမည့္သေဘာရွိသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္-၁ တြင္ ၁၀ဦး၊ အမွတ္-၂ တြင္ ၇ ဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္တြင္ ၉ ဦး၊ ျပည္နယ္အမွတ္- ၁ တြင္ ၁၁ ဦး၊ အမွတ္ -၂ တြင္ ၈ ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဲျပန္႔ သြားျခင္းမရွိဘဲ NLD ပါတီကသာ ဖားအံတြင္ ၄၀-၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား မဲရသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ကရင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ဖားအံ၌ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ ဦးခန္႔ဝင္ၿပိဳင္ေသာ္ ျပည္ နယ္ ၁ တြင္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔၊ ျပည္နယ္ ၂ တြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ တြင္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ ၌ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ မဲရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဖားအံ၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၅ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္-၂ တြင္သာ႐ံႈးၿပီး ၄ ေနရာအႏုိင္ ရဖူးသည့္အတြက္ ကရင္ပါတီတို႔ အားနည္းသည္ဟု မဆုိသာ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ရလဒ္မ်ားက အားရဖြယ္မရွိ သလို မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မဲေပးမႈနည္းသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ဖားအံၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ၂၀၁၉ ေထြ/အုပ္ စာရင္းအရ ၄၀၉,၂၂ ဦး ရွိၿပီး၊ ကရင္လူဦးေရမွာ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ဖားအံသည္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္းမ်ားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရက္ ၉၀ ၾကာေနထုိင္ပါက မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းကလည္း ကရင္ပါတီမ်ားအတြက္ အထိ နာႏုိင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဖားအံ၌ ကရင္ပါတီမ်ား ႏုိင္ေျခရွိ ေသာ္လည္း ကရင္တို႔၏မဲ တခဲနက္ရရန္လိုအပ္သည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္လူဦးေရ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အႏိုင္မရဖူးေသးသည္မွာ ထူးျခားသည္။ ထိုသို႔ ကရင္ပါတီမ်ား အႏုိင္မရျခင္းမွာ ေဒသတြင္း ကရင္လက္နက္ ကိုင္တို႔ ႀကီးစိုးထားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မနီးစပ္ျခင္း၊ စသည့္ အေထြ ေထြေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ေထြ/အုပ္ ၏ ၂၀၁၉ စာရင္းမ်ားအရ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၂၉၂,၉၄၂ ဦးရွိၿပီး ကရင္လူဦးေရ မွာ ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ မြန္လူဦးေရသည္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဗမာလူဦးေရ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့ကရိတ္၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ -၂ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္- ၉ တြင္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကအႏိုင္ရၿပီး က်န္ ၃ ေနရာကို ႀကံ႕ခုိင္ေရးက အႏုိင္ရသြားသည္။
ေကာ့ကရိတ္၌ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္မူ NLD က ၅ ေနရာစလံုးအႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ -၂ တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔ မဲကြဲျခင္းေၾကာင့္သာ NLD က အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္း မဲအေရအတြက္သည္ NLD ထက္ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၅ မဲေပး မႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေကာ့ကရိတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္အတြက္ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကရင္မ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ား၌ ကရင့္လက္နက္ကိုင္မ်ား ႀကီးစိုးျခင္း၊ မဲ႐ံုဖြင့္ ႏုိင္မည့္ အေျခအေန တိတိပပ မသိရျခင္းႏွင့္ မဲ႐ံုဖြင့္ပါကလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ အားသန္ မႈ နည္းပါးႏုိင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားမႏိုင္ဖူးသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေကာ့ကရိတ္၌္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ကရင္ပါတီ အႏုိင္ရရန္ ႐ုန္းကန္ရမည့္ သေဘာရွိသည္။

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ျပည္နယ္ ေတာင္ဘက္စြန္းတြင္ရွိသည့္ ၾကားအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၿမိဳ႕ေပၚအနီးတဝိုက္ႏွင့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားလည္ပတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း နယ္ေျမအေျခအေနအရ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ ႏွင့္ေကအဲန္ယူတုိ႔ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သလို အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ ေကအဲန္ယူကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။

ၾကားအင္းဆိပ္ႀကီး၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္-၂၊ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အၿပိဳင္မရွိ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း တင္သည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးမွ ၂ ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွတဦးကို ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ က်န္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္မူ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက အႏိုင္ရခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲြ၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး က်န္ ၄ ေနရာကို NLD က အႏုိင္ရခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေထြ/အုပ္ ၏ ၂၀၁၉ စာရင္းမ်ားအရ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၅၈,၁၈၂ ဦး ရွိၿပီး ကရင္လူဦးေရမွာ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ဗမာ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္္ႏွင့္ မြန္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္။

ကရင္လူဦးေရမ်ားသည့္အတြက္ ကရင္မဲဆႏၵရွင္မ်ား တခဲနက္ ကရင္ပါတီကို မဲေပးမည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ တြင္ ကရင္ပါတီအႏုိင္ရရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ပါတီႏုိင္ငံေရးစိတ္အားသန္မႈနည္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကလည္း အားေကာင္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ သက္ ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလႊာစံု ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ားအျပားရွိသည္ကိုေတြ႔ ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေထြ/အုပ္၏ ၂၀၁၉ စာရင္းမ်ားအရ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၃၉,၅၁၀ ဦးရွိၿပီး ကရင္လူဦးေရမွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဗမာလူဦးေရမွာ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ ေနရာကို ႀကံ႕ခုိင္ေရးက အႏုိင္ရသြားသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ NLD က ၄ ေနရာစလံုးရာႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း NLD ပါတီမွ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခုိင္သန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ NLD ပါတီက အားေကာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္ပါတီအေနျဖင့္ ကရင္မဲကိုသာ အားကိုးရမည့္ အေျခအေနရွိသလုိ ျမဝတီတြင္ ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျပားျခင္း ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက အားေကာင္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ပါ တီတုိ႔ အႏုိင္ရရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း အားစိုက္စည္း႐ံုးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဖာပြန္
ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ရာႏႈန္း ျပည့္ အႏုိင္ရရွိထားသည္။

ထိုသို႔ အႏုိင္ရရန္ ေဒသတြင္း အေျခအေနက ဖန္တီးထားသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဖာပြန္တြင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အျပည့္အဝလည္ပတ္ႏုိင္သည္မွာ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ အနီးတဝိုက္သာျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္လည္း အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေထြ/အုပ္၏ ၂၀၁၉ စာရင္းမ်ားအရ ၁၂၂,၁၇၈ ဦးရွိၿပီး ကရင္လူဦးေရမွာ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖာပြန္၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ၄ ေနရာရွိသည့္အနက္ ကရင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီက ျပည္နယ္ အမွတ္္ ၁ တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဘဲ က်န္ ၃ ေနရာဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားျခင္း၊ ကရင္တို႔ရွိသည္ေနရာမ်ားတြင္ မဲ႐ံုဖြင့္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနနည္းေနေသးျခင္း စသည့္အတြက္ အႏုိင္ရရန္မွာ စည္း႐ံုးေရး အားကုန္စိုက္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

မွီၿငိမ္း-https://www.uec.gov.mm/
http://www.gad.gov.mm