Home ေဆာင္းပါး သတင္းစာသမိုင္းကေျပာေသာ ေရွးဦးသတင္းစာမ်ား

သတင္းစာသမိုင္းကေျပာေသာ ေရွးဦးသတင္းစာမ်ား

1205

S. မင္းခိုက္သူ

ေရွးဦးျမန္မာ သတင္းစာသမိုင္းကို ဆက္လက္ ၿပီး မတင္ျပမီ ‘ဓမၶ သိတင္းစာ’ ၌ ပါရွိေသာ အဂၤလိပ္ +ျမန္မာ စစ္ပြဲသတင္း တစ္ပုဒ္ကို တင္ျပခ်င္ပါေသးသည္။ ထိုစဥ္က အဂၤလိပ္+ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ျဖစ္ ရာကာလပင္ျဖစ္၍ ျမန္မာသတင္းစာပင္ မထြက္ ေသးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး သတင္း စာေစာင္ကေန စတင္ေရးသားသည္ကို ပထမဦးဆံုး အျဖစ္ ေတြ႕ရပါသည္။ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေရးထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အႀကိမ္ႀကိမ္ မီးသေဘၤာဆိုက္ေရာက္သျဖင့္ သတင္းၾကားရသည္မွာ အဂၤလိပ္ စစ္ဘုရင္ႏွစ္ပါးသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က ထြက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔မေရာက္မီ ယင္းျမစ္မွာ ေစာင့္လ်က္ရွိေသာ ေရေၾကာင္းဗိုလ္ႀကီး ကမိုဒို လမ္းဘက္သည္ ျမစ္ဝမွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိရွိေသာ တပ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ စစ္ဘုရင္ႏွစ္ပါး ေရာက္ၾကေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒလၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုးကို စစ္တိုက္ျခင္း ခ်က္ခ်င္း စီမံေစၿပီးလွ်င္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔၌ သေဘၤာမ်ားသည္ ေနရာေရြး၍ ေန ၾကစဥ္ ဒလၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕တပ္ၿမိဳ႕တို႔က တၿပိဳင္နက္ အေျမာက္ပစ္ၾကသည္ရွိေသာ္ စစ္သေဘာမ်ားက ခ်က္ခ်င္းျပန္လွန္ပစ္ခတ္ ၾက၍ တေန႔လံုးၾကာေလ၏။

ေနာက္တေန႔၌လည္း သင္းေဘာမ်ားက ပစ္ခတ္စဥ္တြင္ စစ္သည္မ်ားတို႔သည္ ကုန္းေပၚ သို႔တက္၍ တိုက္ၾကၿပီးမွ ညေရာက္ေသာအခါ နားေနၾက၏။ နက္ဖန္နနံက္ေစာေစာတဖန္ စစ္တိုက္ျပန္လွ်င္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူရၾက ၏။ ယင္ေန႔၌လည္း အေျမာက္ႀကီးမ်ားကို သင္းေဘာတို႔မွခ်၍ ေတာ္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေဆာင္ယူသြားၿပီးမွ လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာမွစ၍ ေရႊတိဂံုေစတီမွာ စုလ်က္ရွိ ေသးေသာ ျမန္မာလူတို႔သည္လည္း ထြက္ေျပးရ ၾကသည္ျဖစ္၍ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတိုင္ေသာ္ အ ေျမာက္ပစ္သံ ၿငိမ္းေလၿပီ။ ထိုသို႔ ၃ ရက္ခြဲခန္႔ တိုက္ၾကၿပီးမွ ဒလ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕တပ္တို႔ႏွင့္ ေရႊတိဂံုကုန္းကို သိမ္းယူရၾကေလသည္။

စစ္ပြဲၿပီးေသာအခါ ျမန္မာလူ ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ ေသၾကသည့္လကဏာ ရွိသည္ဟု ဆိုၾက၏။ အဂၤလိပ္ဘက္ကမူကား ေသေသာသူ ႏွင့္ အထိအခိုက္ရသူ ၁၅၀ ခန္႔ ရွိသည္အနက္ ဗိုလ္ငါးပါး ပါေခ်၏။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္တို႔တြင္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေနပူခံ၍ ေသြးလွ်ံတက္ေသာ အားျဖင့္ ေသၾက၏။ တပါးသည္လည္း ထိုသို႔ ေနပူခံေသာအားျဖင့္ နာ၍ ဘဂၤလာျပည္သို႔ ျပန္ သြားရေလၿပီ။’

မွတ္ခ်က္။ မူလသတ္ပံု သတ္ညႊန္းအတိုင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲသို႔ ‘ဓမၶ သိတင္းစာ’ ၌ ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ စင္စစ္ ‘ဓမၶသိတင္းစာ’ ကို စီစဥ္ ထုတ္ေဝၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာမ်ားမဟုတ္၍ အေရးအသားႏွင့္ အယူအဆတို႔မွစၿပီး ျမန္မာမဆန္ေပ။ ျမန္မာမဆန္ဟုဆိုသည္မွာ ထိုေခတ္ကာလက အေျခအေနအရ ျမန္မာဘက္သို႔ မယိမ္းဘဲ ရွိသလို သတင္းစာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားဘက္က မရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

၁၈၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ ခေရာ္နီကယ္၊ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္၊ ဂြ်န္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဂဇက္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝလာခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေဂဇက္ သတင္းစာႀကီး ႏွစ္ေစာင္ေနာက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အေစာဆံုး ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားမွာ-

၁။ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းစာ(၁၈၇၁)
၂။ ျမန္မာေဂဇက္သတင္းစာ(၁၈၇၁)
၃။ ျမန္မာသတင္းစာ(၁၈၇၂)
၄။ ေလာကီသုတပညာသတင္းစာ(၁၈၇၄)

ဤသတင္းစာမ်ား ရန္ကုန္တြင္ ထုတ္ေဝေနခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာကို ၁၈၇၄ ခုႏွစ္ ေရာက္မွ စတင္ ထုတ္ေဝသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အေပၚက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာသံုးေစာင္ထက္ ေနာက္က်ေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုစဥ္က ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔က သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ထားလ်က္ပင္ ရွိေနသျဖင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္တြင္ သတင္း စာစတင္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာကို ထုတ္ေဝ ရန္မွာ ဘုရင္ဂ်ီခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္က မင္းတုန္းမင္းႀကီးကို အႀကံေပးတိုက္တြန္းမႈ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ သာသနာျပဳဆရာ ကင္းကိတ္သည္ ပုဂံမင္းလက္ထက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံ သာသနာ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္တင္ရင္း မိမိေရးထားေသာ သခ်ၤာ တြက္ပံုနည္းမ်ိဳးစံု အမည္ရွိစာအုပ္ကို တင္ျပသည္။ မင္းႀကီးက သေဘာက်သျဖင့္ ဆုေတာ္ေငြ ၃၀ဝိ က်ပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ အေမရိကန္ကထုတ္ေသာ ဝိကလီး ထရီျြဗန္းသတင္းစာကို တင္ျပရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ၾကည့္႐ႈၿပီး လစဥ္ဖတ္႐ႈခ်င္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသျဖင့္ အေမရိကန္ကေနမွာယူေပးမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုမွစ၍ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ သတင္းစာကို ထုတ္ေဝရန္ သေဘာက်စိတ္ဝင္စားမႈရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ရတနာပံုသတင္းစာကို စတင္ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

အထက္ပါထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားမွာ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းစာမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အေစာဆံုးထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးျမန္မာသတင္းစာမ်ားဟူ၍လည္း စာေရးဆရာမ်ားက ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားမွာ-

၁။ ရတနာပံုသတင္းစာ(၁၈၇၅)
သတင္းစာ သက္တမ္း ၁၄ ႏွစ္။
၂။ ျမန္မာအေဆြသတင္းစာ(၁၈၈၅)
သတင္းစာသက္တမ္း ၃၅ ႏွစ္။
၃။ ပိဋကတ္သတင္းစာ(၁၈၈၈)
၄။ ႐ူပက႑သတင္းစာ(၁၈၈၈)
၅။ ရန္ကုန္တိုင္းသတင္းစာ(၁၈၉၁)
(မွတ္တမ္းစာေစာင္၌ ဆိုင္းဘုတ္သာတင္၍ သတင္းစာ ထြက္မလာဟု ဆိုပါသည္။)
၆။ ဟံသာဝတီသတင္းစာ(၁၈၉၇)
၇။ သီရိမဂၤလာေဂဇက္(၁၈၉၄)
၈။ ဇမၺဴ႕ၾကက္သေရသတင္းစာ(၁၈၉၅)
သတင္းစာသက္တမ္း ၃ ႏွစ္။
၉။ ေလာကဗ်ဴဟာသတင္းစာ(၁၈၉၅)
သတင္းစာသက္တမ္း ၁ ႏွစ္။
၁၀။ တိုင္းလံုးဇမၺဴသတင္းစာ(၁၈၉၅)
သတင္းစာသက္တမ္း ၃ လမွ်သာ။
၁၁။ ျမန္မာ့ေၾကးမံုသတင္းစာ(၁၈၉၅)
သတင္းစာသက္တမ္း ၃ လမွ်သာ။
၁၂။ ကုန္သည္တိုင္းသတင္းစာ(၁၈၉၈
သတင္းစာသက္တမ္း ၁ ႏွစ္။
၁၃။ ဟံသဥေသွ်ာင္သတင္းစာ(၁၈၉၈)
သတင္းစာသက္တမ္း ၁ လမွ်သာ။
၁၄။ ျမမာ့ဝတီသတင္းစာ
သတင္းစာသက္တမ္း ၆ လမွ်သာ။
၁၅။ ပဲခူးတိုင္းသတင္းစာ
သတင္းစာသက္တမ္း ၃ လမွ်သာ။
၁၆။ မာေဗာဓိသတင္းစာ(၁၉၀၂)
သတင္းစာသက္ ၂၄ ႏွစ္။
၁၇။ သာသနာျပဳသတင္းစာ(၁၉၀၉)
သတင္းစာသက္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္။
၁၈။ သာသနာလကၤာရစာတမ္း(၁၉၀၉)
သတင္းစာသက္ ၁ ႏွစ္။
၁၉။ လယ္တီတရားသတင္းစာ

ယခုတင္ျပသမွ် သတင္းစာမ်ားသည္ ေရွးဦး သတင္းစာမ်ားအျဖစ္ “ေရွးဦးျမန္မာသတင္းစာမ်ား” သမိုင္းစာအုပ္ကို ျပဳစုသူ စာေရးဆရာ ေမာင္သစ္လြင္က တင္ျပထားပါသည္။

၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သူရိယသတင္းစာ၊ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ သူရိယႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝသည့္အခါ ျမန္မာသတင္းစာသမိုင္း တေခတ္ေျပာင္းၿပီဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

ထိုသတင္းစာႏွစ္ေစာင္ထြက္သည့္အခါ သတင္းစာအေရးအသား၊ အဆင္အျပင္၊ သတင္းစာသေဘာထား၊ ခံယူခ်က္စသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေရွးဦးျမန္မာ သတင္းစာႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ေရွးဦးျမန္မာသတင္းစာ ဆိုသည္မွာ သတင္းစာသမိုင္း၌ အေတာ္ႀကီး(လြန္စြာ)ေစာသည့္ သတင္းစာမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူရိယ၊ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္အတူ ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ၿပီး ထုတ္ေဝလာသည့္ သတင္းစာမ်ားကို ေရွးဦးျမန္မာ့သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၊ ျမန္မာေဂဇက္၊ ျမန္မာသတင္းစသည့္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝၾကသည့္ အခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာသတင္း စာမ်ား ထုတ္ေဝေသာ ေခတ္ဦးကာလျဖစ္၍ သတင္းစာ အယ္ဒီတာမ်ားက လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို သတင္းစာဖတ္ ပရိသတ္သို႔ မၾကာခဏ ရွင္းျပေနရဟန္ရွိသည္။ ပရိသတ္ႏွင္ သတင္းစာဆရာ(အယ္ဒီတာ)တို႔ အျပန္အလွန္ စာေရးၾကသည္ကို မၾကာခဏေတြ႕ရေလသည္။ သတင္းစာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားကလည္း မသိသည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ သတင္းစာ အေရးသားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ သတင္းစာဆရာမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သတင္းစာ အေရးအသားကို ကာရန္မပါ၊ အဖြဲ႔အႏြဲ႔ အဆင္တန္ဆာ အပိုစာလံုးေတြ မပါဘဲ တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ လိုရင္းကိုသာ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားရန္ သတင္းစာဆရာမ်ားက အားယူေနၾကသည္။ ပရိသတ္အေပၚ ေသြးတိုးစမ္းေနၾကရသည္။ ေရွးဦးသတင္းစာ တြင္ တခ်ိဳ႕မွာ ကာရန္၊ နေဘ၊ အဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာေရးသားၾကသည္။ ဖတ္ခ်င္သိလိုသည့္ သတင္းသို႔ပင္ မေရာက္ဘဲရွိသည္ကို ေတြ႕ရေလ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တဖက္က ကာရန္ နေဘကေလးမ်ားျဖင့္ေရးမွ ဖတ္ခ်င္ၾကသည္။ စိန္စား သတင္းတစ္ခုကို အနည္းငယ္ ထုတ္ျပခ်င္ပါ သည္။

“၁၂၃၈ ရတုဂိမွာန္၊ ခ်ိန္လွန္ေႏြကုန္၊ ေျမဝသုန္တြင္၊ ေရမုန္တိုးတက္၊ မိုးကိုသက္၍၊ ကိုးမ်က္စိျြမာ၊ လစႏၵာတြင္၊ ျမသလႅာနကၡတ္ တို႔၊ စက္ရဟတ္မွန္းဆိုင္၊ ကြက္မလပ္ထြန္းၿပိဳင္ လ်က္၊ ကြ်န္းခ႐ိုင္ေဖြးထက္၊ လျပည့္ေက်ာ္ ေလးရက္ဝယ္၊ ေပးဆက္ရန္ ပဏၰာဆံုေသာ၊ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္အတြင္း၊ သတင္းေထြလာ၊ ေၾကအညာျဖင့္၊ လက်ာ္ႀကီးတန္းေန၊ ဆန္းေပြပ်ဴငွာ၊ တူမသာေအာင္၊ မူရာယဥ္ေက်း၊ မေရႊကြန္ဆို၊ လွလြန္းပိုသည့္၊ အပ်ိဳေလးသည္၊ ဟိုေရွးဘဝ၊ သံသာရက၊ ကံပါၾကသူ၊ ငယ္ခ်စ္ရည္းစား၊ တနယ္သားကို၊ မယ္ဘြားစိတ္ ကမတူလို႔၊ သည္လိုလူ သည္လိုဟာ၊ ေငြမပါ ေၾကးမရွိ၊ ေတြးမိတိုင္း ငါကရွက္၊ နင့္မူလျပစ္ခ်က္ကို၊ ႏွစ္သက္ေပါင္ငါ့အား၊ မၾကားခ်င္ မျမင္ခ်င္၊ ေငြရွိတဲ့လူ ပ်ိဳခင္မ်ားျဖင့္၊ ယူလိုက္လွ်င္ မေထာင္းသာ၊ အခါခါ အခ်က္ခ်က္၊ သည္ပံုႏွယ္ဖ်က္ေသာ ေၾကာင့္ လွျပာညက္ စိမ္းသြယ္၊ မေရႊကြန္ မိန္းမငယ္က၊ သိမ္းဆည္၍မရႏိုင္၊ က်မ်က္ရည္ အိုင္လ်က္ညည္း၊ မယ္ဉာဏ္ၿခံဳ အတန္စံုေအာင္၊ ႀကံပံုသူက ထုတ္ရွာသည္မွာ-” စသည့္ လကၤာ ျဖင့္ အရွည္ႀကီး ေရးျပထားသည္။

ေရွးေခတ္သတင္းစာ၏ အေရးအသား အေျခအေနမွာ ယင္းကဲ့သို႔ရွိေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္က (၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္) ‘ျမန္မာသတင္းစာ’ ၌ အယ္ဒီတာက ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေရးျပထားသည္။

‘သတင္းစာဆိုသည္ကား ေရာင္းစားေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္သေဘာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ ေဒသမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လည္း ဆက္ဆံသည္။ ထိုသို႔ အမ်ားႀကိဳက္ျဖစ္၍ အထိုက္အေလ်ာက္ျပဳသည္။ ကာလအလိုက္ သူတကာစာဆိုလွ်င္ ဆိုခ်င္ၾကေပလိမ့္မည္။ ပါဠိမ်ား မွာ သတင္းစာႏွင့္ မ်ားစြာေလ်ာ္အံ့ မထင္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ရသည္။ လကၤာမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေတာ္ေလ်ာ္ေအာင္ ဆိုႏိုင္သမွ် ဆိုၾကပါေစဟု ခြင့္ျပဳသင့္ၾကသည္။ လကၤာသံႏွင့္ ေရးသည္ကို အယ္ဒီတာကိုယ္တိုင္မႀကိဳက္။ သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳက္တတ္သူမ်ားရွိ၍ တခါတရံ ကိုယ္တိုင္ ေရးရတတ္သည္။ သည္းခံ၍ ဖတ္ၾကပါဟူ၍။’

အယ္ဒီတာသည္ စာအရွည္ႀကီးျဖင့္ ေရးသား ရွင္းျပထားသျဖင့္ အယ္ဒီတာ၏ သေဘာထားကို သိရေလသည္။ ပါဠိသည္ ဘုန္းႀကီးမ်ား သာ နားလည္မည္ျဖစ္၍ ပါဠိျဖင့္ေရးသားမႈကို လံုးဝတားျမစ္ သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားသည္ ကိုယ္လိုခ်င္ သည့္ တိုတိုရွင္းရွင္းႏွင့္ လိုရင္းေရာက္သည့္ အေရးအသားကိုလည္း တင္ျပ အသိေပးလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ပရိသတ္မ်ား၏ အလိုကိုလိုက္ ကာ ကာရန္ကေလးမ်ားႏွင့္ အေရးအသားမ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ေသးပဲ တင္ျပေပးရမႈမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၁၁/၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သတင္းစာ အေရးအသားသည္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၿပီး လိုတိုရွင္းစကားေျပ အေရးအသားသို႔ တျဖည္းျဖည္းေရးသားလာခဲ့ၾကေလ သည္။

S. မင္းခိုက္သူ (P.T.N)

က်မ္းကိုး

(၁) ေရွးဦးျမန္မာသတင္းစာ။(ေမာင္သစ္လြင္)
(၂) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၁၂)