Home ေဆာင္းပါး ယံုၾကည္မႈ မလြန္ကဲေစႏွင့္

ယံုၾကည္မႈ မလြန္ကဲေစႏွင့္

1273

ယံုၾကည္မႈ မလြန္ကဲေစႏွင့္

စရွဴခလိန္

မိမိႏွင့္သူတစ္ပါး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အေကာင္းျမင္သူရွိသလို အဆိုးျမင္သူမ်ားလည္း ရွိ တတ္ပါသည္။ မိမိကဆရာႀကီး မလုပ္ရလွ်င္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္မည့္သူလည္း ရွိတတ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ အနည္း ဆံုးေတာ့ အဆိုးျမင္တတ္သူမ်ား ရွိေလသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သစၥာေဖာက္သူမ်ား ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သစၥာေဖာက္ သူမ်ားသည္ လြန္စြာယုတ္မာ ရက္စက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူသည္ ေရွ႕ေနာက္ စဥ္းစားမႈမရွိဘဲ သူမ်ားခိုင္းသည္ကိုပင္ အဟုတ္ထင္ေနသည္။ တစ္ခုခုမက္လံုးေပးလွ်င္ လုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ဆိုးရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ေတြးေခၚတတ္ေသာ ညာဏ္ပညာလံုးဝ မရွိဘဲ မိုက္႐ူးရဲ တတ္ေလ့ရွိပါသည္။

ထိုသစၥာေဖာက္မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း
ေပၚေပါက္အံုးမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္လည္း ေတြ႕ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၏သမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အင္ဒီရာဂႏီၵသည္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် သူ၏သက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ခန္႔ထားေသာ ဆစ္လူမ်ိဳးကပင္ ျပန္လည္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လာခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အင္ဒီရာဂႏီၵသည္ မိမိအားလုပ္ႀကံလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါသည္ဟုပင္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာလိုက္ေပ။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ဟု ယူဆရသည္။ သူမယံုၾကည္သည့္ သက္ေတာ္ေစာင့္မွာ အနီးကပ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္လုပ္ႀကံလိုက္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အင္ဗရာဟင္လင္ကြန္းသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု၌ ႐ုပ္ရွင္ကိုၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ေသနတ္ပစ္
သမားက႐ုပ္ရွင္႐ံုအေပၚဘက္ ေဘးကပ္နံရံကေန အေပါက္ေဖာက္ထားၿပီး ေသခ်ာခ်ိန္ကာ ပစ္ထည့္
လိုက္၍ သမၼတႀကီးဆံုးပါးခဲ့သည္။ သမၼတကေနဒီသည္လည္း ဒါးလက္ၿမိဳ႕ ကားထဲတြင္ ခရီးသြားေနစဥ္ တိုက္ႀကီးအေပၚထပ္ တစ္ေနရာကေန လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား တစ္ေယာက္က ပစ္ထည့္လိုက္သျဖင့္ ကားထဲမွာပင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ ယင္းလုပ္ႀကံမႈႀကီး ႏွစ္ခုသည္ မည္သည့္ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမွႀကိဳတင္ ရရွိထားျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ႀကံခံလိုက္ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္လိုလားေသာ ဂ်ာမန္(ဂ်ာမဏီ)ႏိုင္ငံ အာဏာရွင္နာဇီ ဟစ္တလာသည္ စစ္မလိုလားေသာ မိမိ၏လက္ေအာက္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားက အႀကိမ္ေပါင္း(၁၁)ႀကိမ္မွ် လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေသရမည့္ကံက မပါလာသျဖင့္ တစ္ႀကိမ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ တခ်ိဳ႕လုပ္ႀကံသူမ်ားမွာ မေအာင္ျမင္သလို ေပၚေပါက္ျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္ ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕လုပ္ႀကံသူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ အားလံုးရွင္းလင္း ကြပ္မ်က္ခံလိုက္ရသည္။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းသည္မွာ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းခန္းမထဲတြင္ စစ္ကြန္ဖရင္စည္းေဝးေနစဥ္ ဗံုးေထာင္ၿပီး ခြဲလိုက္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္သာ ေသသြားသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟစ္တလာကား ပါမသြားေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးပါသည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ မသမာသူ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ တပည့္မ်ားက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ ယင္းလုပ္ႀကံမႈႀကီးသည္ လက္နက္မ်ားထုတ္ယူ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကိုလည္းႀကိဳတင္ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ လံုၿခံဳေရးထားေပးသည္ကိုပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မထားရန္တားျမစ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သိေနေသာ္လည္း လုပ္ႀကံမႈမျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အတိတ္က လုပ္ႀကံခံရမည့္ကံက ပါလာသည္ဟုပင္ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနသည္။ ထိုမွစ၍ လုပ္ႀကံမႈမ်ား မေပၚေပါက္ရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ အေရးပါေသာ အႀကီးအကဲ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးကို တင္းၾကပ္စြာ ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္စီမံ ထားခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကို လုပ္ႀကံရန္ပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကို လုပ္ႀကံရန္စီမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ႀကံစည္ၾကေသာ္လည္း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ မရွိရခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ အပါအဝင္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္သူတို႔ သည္ အျပစ္ေပးခံလိုက္ၾကရသည္။ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို ႀကိဳးေပးသတ္လိုက္သည္။ က်န္အရာရွိတို႔သည္ ေထာင္က်သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ (ဦးဝင္းထိန္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကို လုပ္ႀကံဖို႔မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားသည္ကို မေက်နပ္၍ အရာရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ တခ်ိဳ႕ကိုလုပ္ႀကံရန္ဟု ဖတ္ရပါသည္။)

လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကရင့္သမိုင္းအတိတ္ကို ျပန္လည္ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ ပထမဦးဆံုး
ေတြ႕ရသည္မွာ ေကာ္ခိုေစာဘဦးႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ေစာဘဦးႀကီးသည္ သမိုင္းတြင္သည့္မိမိ၏ မူဝါဒေလးခ်က္
ကို ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ မိမိတာဝန္အရ မိမိထမ္းေဆာင္ရန္ ဖာပြန္ကေန ေကာ့ကရိတ္ဖက္သို႔ ဆင္းသြားသည္။ မိုးတြင္းကာလျဖစ္၍ မိုးမွာအဆက္မျမတ္ ရြာခ်လို႔ေနသည္။ မိုးရြာသြန္းမႈ လြန္စြာျပင္းထန္သျဖင့္ ေခ်ာင္းထဲမိုးေရမွာ ျပည့္လွ်ံလို႔ေနသည္။ ခရီးမဆက္ရန္ကိုလည္း တပ္မွဴးမ်ားက တားျမစ္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မိမိ၏ခရီးကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဆက္လက္ၿပီး ခ်ီတက္ရာတြင္ မိမိလူမ်ိဳးကို လြန္စြာယံုၾကည္သည္။ မိမိအားလုပ္ႀကံမည့္သူ မရွိဟုယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ထို႔ကိုကိုးရြာသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး သစၥာေဖာက္လုပ္ႀကံမည့္ ကရင္တပ္မွတပ္ခြဲမွဴး ထီးဆြမ္းရြာသား ေစာေမာင္အဲသည္ ေစာဘဦးႀကီးတို႔အဖြဲ႕ကို ႀကိဳဆိုသေယာင္ေယာင္ႏွင့္႐ုပ္လံုးျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ေစာဘဦးႀကီးတို႔မည္သည့္ ေနရာ၌စခန္းခ် ေနသည္ကို သတင္းအတိအက် ရယူခဲ့ၿပီး နဘူးရြာတြင္ရွိေသာ ရန္သူဗိုလ္စိန္လြင္တပ္သို႔ သြားေရာက္သတင္း ေပးပို႔ခဲ့ သည္။ ရန္သူမွာ သတင္းတိက်ရသည္ႏွင့္ ညတြင္းခ်င္းအခ်ိန္ ေရထဲမိုးထဲတြင္ ေကာ္ခိုေစာဘဦးႀကီးတို႔ စခန္းခ်ရာ လယ္တဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ဝိုင္း ထားလိုက္သည္။ နံနက္ေဝလီေဝလင္း အခ်ိန္တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ပါေတာ့ သည္။ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းေကတို႔သည္ အင္အားနည္းေသာ္လည္း သူရဲေကာင္းပီပီ အညံ့မခံဘဲ ျပန္လွန္ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္း ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျမာက္စြာ မိမိအမ်ိဳးသားအတြက္ အသက္ေပးလွဴ သြားခဲ့ေလသည္။

ေမာင္အဲသည္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အား မိမိအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ အသိတရားဝင္ခဲ့ပါလွ်င္ ၄င္း၏ႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္မႈကို လုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေကာ္ခိုေစာဘဦးႀကီး မရွိပါလွ်င္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ က်႐ံႈးလိမ့္မည္ဟု အေတြးတိမ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထိတိုင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗိုလ္ တက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေစာေမာင္အဲသည္ အမွားအမွန္အေကာင္းအဆိုးကို ဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္ေသာ ပညာ ညာဏ္မရွိသျဖင့္ မိုက္တြင္းနက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအတြက္ ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးလည္း က်႐ံႈးခဲ့ရသည္။

စင္စစ္ေစာဘဦးႀကီးသည္ပင္ မိမိလူမ်ိဳးအေပၚ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိအားလုပ္ႀကံမည္ကိုလည္း မည္သည့္သတင္းမွ မရရွိ၍ ေအးေအးေဆးေဆးျဖင့္ စခန္းခ်တည္းခိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သတင္းၾကားခဲ့လွ်င္ ေရွာင္တိမ္းလြတ္ေျမာက္ခ်င္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝိုင္းပိတ္မိထားသျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိဟူသည္ ပိုသည္မရွိ။ အၿမဲလိုအပ္ေန လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ တိုးတက္သည့္ေခတ္ျဖစ္၍ အတြင္းအျပင္ လံုၿခံဳေရးကို စီမံထားသင့္ေပသည္။

၂၁-ရာစု ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္စာရင္းဝင္ လုပ္ႀကံခံရေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ လူခ်စ္လူခင္ေပၚ၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွေသာ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းပင္ျဖစ္သည္။ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း လုပ္ႀကံမခံရခင္ ၄င္းထံသို႔ မၾကာခဏ ဖုန္းဆက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိခဲ့သည္။

သူ႔ကိုတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ႀကံရန္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးကိုတက္ျြကစြာ လႈပ္ရွားလာေသာ သမီးဇိုယာဖန္းကိုပင္ လုပ္ႀကံရန္ သတင္းရရွိထားခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းကို လုပ္ႀကံမည့္သတင္းသည္ အေတာ္ကို ျပန္႔ႏွံ႔စြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အေဖႏွင့္သမီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အခမ္းအနားတစ္ခုကို တက္ေရာက္ရာတြင္ ေနအိမ္မွမထြက္ခြာမီ လံုၿခံဳေရးကိုတိုး၍ စီစဥ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေဖကိုလုပ္ႀကံလို႔ မရပါလွ်င္သမီးကို လုပ္ႀကံမည္ဟုပင္ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့သည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းသည္ သမီးကိုအဂၤလန္သို႔ ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္၍ပညာသင္ ၾကားေစခ်င္သည္။

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းသည္ တစ္ေန႔မိမိအား လုပ္ႀကံမည္ကို ေသခ်ာစြာႀကိဳတင္ သိထားခဲ့ပါသည္။ သူ၏အခ်စ္ေတာ္သမီး ဇိုယာဖန္း၏ စာအုပ္တြင္ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဇန္နဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔ကို ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္ အခမ္းအနားကို တာဝန္ယူရေသာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕က အပါး(ပဒို)ထိုင္မည့္ကုလားထိုင္ေအာက္တြင္ ဗံုးတစ္လံုး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခမ္းအနားသို႔အပါး တက္ေရာက္ၿပီးကရင္ေက်းရြာတို႔ကို စစ္ဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္မ်ားကို စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီး ထိုတစ္ညမွာပင္အမည္မသိ လူတစ္ေယာက္က တယ္လီဖုန္းထဲမွ တဆင့္အပါးကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

“သမီးေလး ဒီေကာင္ေတြကေတာ့ အပါးကိုသတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီ၊ အပါးကိုသူတို႔ မသတ္ႏိုင္ရင္
သမီးေလးကို ရန္ရွာၾကလိမ့္မယ္၊ ဒီေတာ့ အဂၤလန္ကိုျပန္တာ သမီးအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုးပဲ”
အပါးက က်မကိုျပန္ခိုင္းေနေပမဲ့ အပါးကိုက်မ ပို၍စိတ္ပူလာသည္။ တစ္ေလာက ပါကစၥတန္သမၼတေလာင္း မစၥစ္ဘေနဇီရာဘူတို အလုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည္ကို ခ်က္ခ်င္းစိတ္ေရာက္သြားသည္။
“အပါး….ဘေနဇီရာဘူတို အလုပ္ႀကံခံရတာ လံုၿခံဳေရးကို က်က်နန ႀကိဳတင္မစီစဥ္တဲ့အတြက္ ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရတာပါ၊ အပါးကိုလည္း အဲ့ဒီလိုျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တယ္”
“အပါးသိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ သူလွ်ိဳသူကန္ေတြက အပါးကိုသတ္ဖို႔ အျပင္းအထန္
ႀကိဳးစားေနၾကေလေတာ့ သမီးစိုးရိမ္သလို ျဖစ္ခ်င္လဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္”
“အပါး…..အဲ့သည္လိုေတာ့ မေျပာပါနဲ႔”
“ဒါေပမဲ့ သမီးေလး အပါးကို သူတို႔သတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ အပါးရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို သတ္လို႔မရ
ပါဘူး”
“အပါး…အဲ့ဒီစကားမ်ိဳးေတြကို ဆက္မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ အပါးကအဖိုးႀကီး ျဖစ္တဲ့အထိ အပါးနား
မွာပဲ သမီးေနခ်င္တယ္” က်မေတာင္းဆိုမႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားဟန္ျဖင့္ ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲမွာ ယခုလိုေရွ႕တန္းက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ သမီးအတြက္
အပါးအရမ္းဂုဏ္ယူမိတယ္။ အပါးမိတ္ေဆြေတြက ခင္ဗ်ားသမီးက ခင္ဗ်ားနဲ႔ေျခရာ တစ္ထပ္တည္းပဲလို႔
ေျပာတိုင္း အပါးဝမ္းသာ ၾကည္ႏူးခဲ့ရတယ္” ထိုကဲ့သို႔ ေရးထားသည္ကို ဖတ္ရေလသည္။

မိမိလူမ်ိဳးအတြင္း လုပ္ႀကံမႈသည္ လြန္စြာဆက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည့္အခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆို ေဝဖန္မႈေတြက ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာသည္ ေကအဲန္ယူအတြက္ အခိုင္မာဆံုး ေထာင့္တိုင္တစ္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဝမ္းနည္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူသည္လည္း လုပ္ႀကံမႈမေပၚေပါက္ရန္ အရွင္းလင္းခံလိုက္ရသည္။ အဘယ္မွ်ေလာက္ ပညာေခါင္းပါးခဲ့သနည္း။ သူမ်ားကိုလုပ္ႀကံလွ်င္ မိမိလည္းအစေဖ်ာက္ ခံရမည္ကို မေတြးမိခဲ့ေပ။ ငါးစာကိုသာျမင္ၿပီး ငါးမွ်ားခ်ိပ္ကို မျမင္ေသာ ငါးကဲ့သို႔ပင္တည္း။ သူသည္ လုပ္ႀကံဳမႈကို ျပဳလုပ္လိုက္ပါက မိမိအားျပန္ၿပီး အစေျဖာက္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြးမိပါလွ်င္ လုပ္ႀကံမႈကိုျပဳလုပ္ျဖစ္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြးမိပါသည္။ ႀကံစည္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္သူတို႔သည္ လြန္စြာယုတ္ညံ့လွေပသည္။

ယခုေတာ့ “ဓားမလည္းဆံုး ဖြတ္လည္းမရ” ျဖစ္ရေလသည္။ ေနာက္ထပ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီး မေပၚေပါက္ရန္ သခၤန္းစာမ်ားစြာ ယူသင့္ေပၿပီ။ ယူလည္းယူရ ေပလိမ့္မည္။

စင္စစ္ေခတ္ အဆက္ဆက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မေက်နပ္မႈမ်ား၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သေဘာထားတင္းမားသည္ဟု ယူဆၿပီး လုပ္ႀကံလိုက္ျခင္းမ်ား စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။

တကယ္ေတာ့ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို မိမိအမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းမေက်နပ္မႈမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ရွိၾကရာတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးသီးခံႏိုင္ရမည္။ လုပ္ႀကံရသည္အထိ လံုးဝမျဖစ္သင့္ေပ။ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥသည္ ကိုယ္ပိုင္ကိစၥ မဟုတ္ေပ။

ပုဂၢလိက အလုပ္လည္း မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသားေရးအလုပ္သည္ ေရရွည္ေရတို လုပ္ငန္းျဖစ္သလို အမ်ိဳးသားေရးတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးအလုပ္ကို လုပ္ရင္းတစ္ဦးကိုတစ္ဦး မေက်နပ္သည္အထိ ျဖစ္လာလွ်င္မိမိလူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္သင့္ေပသည္။ ေက်နပ္မႈမရွိတိုင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ မိမိေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ လုပ္ႀကံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လံုၿခံဳေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္အေကာင္ အထည္ေဖၚရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ၊ လံုၿခံဳမႈမရွိပါလွ်င္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈသည္ ပေဒသရာဇ္ ရွင္ဘုရင္ေခတ္ကပင္ တည္ရွိလာခဲ့သည္။ ကမၻာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသလို ကရင့္သမိုင္းတြင္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီ။ ယခု၂၀၂၀ျပည့္၊ဩဂုတ္လ၁၂ရက္ေန႕ တြင္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္၍ ကရင္ျပည္သူ မ်ားသည္မ်ားစြာဝမ္းနည္း ရပါသည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မေပၚေပါက္ရန္ အေလးအနက္ သတိေပးေရးသား လိုက္ရပါသည္။

စရွဴခလိမ္(ထီးထာကလုန္)

က်မ္းကိုး။ ။(၁)ၾကယ္တစ္စင္းကို ေခ်ဖ်က္၍မရ(ဇိုယာဖန္း)ဘာသာျပန္။
(၂)ေမွာင္မိုက္ေသာေန႔ရက္မ်ား(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
(၃)ကရင္အာဇာနည္ေန႔မွတ္တမ္း။