Home ရုပ္သံ Radio Karen : ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နားထားသည့္ JMC-U အစည္းအေဝး ျပန္လည္စတင္။

Radio Karen : ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နားထားသည့္ JMC-U အစည္းအေဝး ျပန္လည္စတင္။

285