Home ရုပ္သံ Radio Karen: ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ေရွာက္ တရားမဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀ နည္းပါး ဖမ္းဆီးမိခဲ့ရ။

Radio Karen: ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ေရွာက္ တရားမဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀ နည္းပါး ဖမ္းဆီးမိခဲ့ရ။

452