Home ရုပ္သံ Radio Karen: ဆႏၵျပေဒသခံမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တရားစြဲဆုိမည့္အေပၚ သွ်မ္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔ ၃၀ ေက်ာ္ကန္႔ကြက္

Radio Karen: ဆႏၵျပေဒသခံမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တရားစြဲဆုိမည့္အေပၚ သွ်မ္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔ ၃၀ ေက်ာ္ကန္႔ကြက္

122