Home ရုပ္သံ Karen News | ပစၥည္းကိရိယာေတြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ေႏွာက္ေႏွး

Karen News | ပစၥည္းကိရိယာေတြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ေႏွာက္ေႏွး

141