Home သတင္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နားထားသည့္ JMC-U အစည္းအေဝး ျပန္လည္စတင္

ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နားထားသည့္ JMC-U အစည္းအေဝး ျပန္လည္စတင္

1091
Photo: BNI

ဇူလုိင္ ၇ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ႏွစ္ ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နားထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Hotel ၌ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ ျပန္လည္ စတင္က်င္းပေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ညွိႏႈိင္းရာ၌ တစ္ဆို႔ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ RCSS တို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေခတၱရပ္ဆိုင္းသည့္ နည္းတူ JMC ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ေခတၱရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ JMC-U အစည္း အေဝးကို ျပန္လည္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု JMC-U ဒုဥကၠ႒(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက ေျပာသည္။

“ NCA ပါ သေဘာတူခ်က္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ ျဖင့္ေဆြးေႏြး သြားၾကပါရန္ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ေန မည့္အစား ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းခံမ်ားကို ရွာေဖြ၍ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မယ္လို႔တုိက္တြန္းလိုပါတယ္”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သေဘာတူထားသည့္ ေဒသခံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းေရးကိစၥ၊ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရံပံုေငြလ်ာထားေရး၊ JMC ႐ံုး၏ အစိုးရဘက္က အဆိုျပဳသူ အလုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခန္႔ထားျခင္းကို အတည္ျပဳရန္၊ ဒုတိယ အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဖက္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ JMC လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ JMC-S အစည္းအေဝးမ်ား မည္သို႔ ဆက္က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ JMC အရပ္သားအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပမႈမ်ားကို မူဝါဒ ခ်ေပးရန္ႏွင့္ JMC-U ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေရးကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္သည္။

“ မိမိေဖာ္လိုတဲ့ ပံုရိပ္ဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနမယ္ဆိုရင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရတာ ၾကန္႔ၾကာတတ္ ပါတယ္။ ၾကန္႔ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားႏုိင္တယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ ယခင္ကလည္း ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ အနီးစပ္ဆံုး လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ မိမိေဖာ္လိုတဲ့ပံုရိပ္ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကၿပီးေတာ့ တဆင့္ ထက္တစ္ဆင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သြားဖုိ႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

JMC-U ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီ လမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တစ္ဆို႔မႈ ရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ ႏွစ္နီးပါးၾကာ ရပ္နား ထားခဲ့သည္။ ယခု JMC-U ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။