Home ေဆာင္းပါး ျပည့္စုံတဲ့အာဏာ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ ေပၚလစီ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိဖို႔

ျပည့္စုံတဲ့အာဏာ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ ေပၚလစီ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိဖို႔

563

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္)

လာမယ့္ ဩဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ (စတုတၱအစည္း အေဝး) က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ (တတိယအစည္းအေဝး) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ တာဆိုေတာ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ (တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ) ရပ္ဆိုင္းသြားရာကေန ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္မယ့္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ မွာ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို လုပ္မရတာ၊ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေန၊ ႀကဳံေနရ တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ေနရသလဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥ ၂ရပ္ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဓိကက်တဲ့အဆုံးအျဖတ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရလက္ဝယ္မွာ မရွိဘဲ စစ္တပ္ (ဝါ) ကာခ်ဳပ္ လက္ထဲမွာရွိေနလို႔ပါပဲ။

စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာထား သို႔မဟုတ္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တင္းမာတဲ့သေဘာထားက လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အင္အားစု (EAOs) မွန္သမွ် လက္နက္ခ်ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ ဝင္လာေစဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ပါးစပ္ကေနေတာ့ စကားလုံးေတြ ဟိုလို ဒီလို ေျပာင္းသုံးတာေတြ ရွိခ်င္ရွိလိမ့္မယ္။ အႏွစ္သာရက လက္နက္ခ်ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ေဘာင္ထဲ ဝင္လာၾကဖို႔ပဲ။

ဒီသေဘာထားကို ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူဝါဒ ၆ရပ္လို႔လည္းေခၚၿပီး၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒ (၆)ရပ္” လို႔လည္း အတိအလင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒီ မူဝါဒ ၆ရပ္ဆိုတာက စစ္တပ္က၊ စစ္အုပ္စုက၊ ကာခ်ဳပ္က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တရားေသကိုင္စြဲထား႐ုံမကဘဲ တက္လာတဲ့ အစိုးရတိုင္း ဘယ္အစိုးရမဆို ကိုင္စြဲေစဖို႔ ဖိအားေပး ေထာက္ေျခာက္ဆင္ထားတဲ့ မူဝါဒ ၆ရပ္ျဖစ္တယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒီမူဝါဒ ၆ရပ္ဟာ (EAOs)ကို ႀကိဳတင္ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ တကယ့္ ပင္မရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ (EAOs) ေတြ လက္နက္ခ်ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ ဝင္လာေစဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတဲ့တက္လာတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ (EAOs) ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာမွာ အေပး အယူ၊ အေလ်ာ့အတင္း လုပ္မရေအာင္ ေဘာင္ခတ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ လည္း ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီေတာ့ ပကတိတည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔၊ တာရွည္ခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ မလြယ္လို႔ (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ထပ္တိုးမလာသလို၊ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးတဲ့သူေတြနဲ႔ တေက်ာ့ျပန္ ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ တင္းမာမႈေတြျပန္ျဖစ္လာၿပီး တရားဝင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ၂ႏွစ္ၾကာေအာင္ ရပ္ဆိုင္းသြား တာေတြ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါလား။

ဒီအခ်က္ကို သက္ေသျပေနတဲ့ သေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္ကို (၁၄-၇-၂၀၂၀)ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ (စတုတၱအစည္းအေဝး) အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ညီလာခံက်င္းပမည့္ လ်ာထားခ်က္ကို သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း က်န္ရွိေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အခ်ိန္မီ သေဘာတူညီၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေန ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေၾကာင္း ဒီေျပာၾကားခ်က္မွာၾကည့္ရင္ က်င္းပမယ့္ေန႔ရက္လ်ာထားသတ္မွတ္ရာမွာေတာင္ စစ္တပ္ဘက္က သေဘာ မတူရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဘက္ကေတာ့ ညီလာခံ က်င္းပခ်င္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ညီလာခံကို “ဇူလိုင္လ” ထဲမွာ က်င္းပဖို႔ အစိုးရဘက္က စတင္ၿပီး ကမ္းလွမ္းခဲ့တာပါ။ (EAOs) ေတြဘက္ကလည္း ညီလာခံ က်င္းပမယ့္ေန႔ရက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ (PPST) အစည္းအေဝးမွာ သူတို႔ခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး အစိုးရဘက္ကို တရားဝင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(EAOs) ေတြဘက္က ဩဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ရက္ကို ျပန္လည္အဆိုျပဳခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔ (EAOs)ေတြက လ်ာထားတဲ့ ေန႔ရက္ (ဩဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄) မွာ မက်င္းပႏိုင္ဘူး လို႔ (ကာခ်ဳပ္) စစ္တပ္ဘက္က အေၾကာင္းျပန္လိုက္ရင္ ၃ဘက္စလုံး ပတ္ခ်ာလည္ ျပန္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းရျပန္ေတာ့မယ္။
ဒီေတာ့ ညီလာခံက်င္းပမယ့္ေန႔ရက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခ်ိန္မီသေဘာတူဖို႔၊ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ က်န္ေနတာ စစ္တပ္ပဲဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါဟာ က်င္းပမယ့္ေန႔ရက္ “လ်ာထားတဲ့ကိစၥ”ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါဟာ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ သာမန္အေသးအဖြဲ႕ကိစၥေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေတာင္မွ စစ္တပ္က သေဘာမတူႏိုင္ဘဲ ထစ္ထား၊ ညစ္ထားရင္ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြဟာ သံတမန္ဆန္ဆန္ အခုလို ေငါ့ေတာ့ေတာ့ေလးတြန္းထားတာကို သူ႔ေျပာၾကားခ်က္မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ ဒီစကားက ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။

-ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုခ်င္ဆုံးဟာ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲမွာ ကိုယ္ တိုင္ပါဝင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရတဲ့ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တယ္”လို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာၾကားထား ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ သေဘာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္လို႔ တြင္တြင္ေျပာေနတာ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္တယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးႀကံ့ၾကာေအာင္ လုပ္ေနတာလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ဟန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနက ဒီလိုလည္း တိုက္႐ိုက္ ဒဲ့ဒိုးေျပာလို႔ မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနထင္ပါတယ္။

က်ေနာ္ျမင္မိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြေျပာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ စစ္တပ္နဲ႔ (EAOs) အဖြဲ႕ေတြ ဟာ အဓိကက်တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အျပင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္လိုပဲ ဆႏၵေတြ ျပင္းထန္ ထက္သန္ေနပါေစ။ စစ္တပ္နဲ႔ (EAOs)အဖြဲ႕ေတြက နား႐ြက္မခတ္ရင္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္၊ ဘာမွမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အေန အထား ျဖစ္ေနရတဲ့အျဖစ္ကိုလည္း အတိုင္းသား ျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။

(၂၀၁၅ -၂၀၂၀) ကာလအတြင္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြကေန အခုလို အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ သင္ခန္းစာသုံးသပ္ခ်က္ ၂ခု ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

– ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေန တစ္ခဲနက္ မဲဆႏၵနဲ႔တက္လာတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ တတိုင္းတျပည္လုံးဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ အျပည့္အစုံရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။
– ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး – ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး စတဲ့ ကိစၥ ေတြမွာ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီခိုကင္းတဲ့ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒသေဘာထားနဲ႔ေပၚလစီလုပ္ငန္းစဥ္ တိက်ခိုင္မာစြာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကို ထင္တစ္လုံးနဲ႔ ဇြတ္တိုးဝင္သြားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွာ ဒီအခ်က္ ၂ခ်က္ ကင္းမဲ့ ေနေလေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥႀကီးေတြ ပီပီျပင္ျပင္၊ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ကူတာကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္သမွ်ကိစၥေတြမွာလည္း ပဲ့နင္းဦးေထာင္၊-ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ဆိုတာလို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ေပါင္းစုံနဲ႔၊ ကိုယ့္ရႉးကိုယ္ပတ္ေနတာေတြနဲ႔ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ – အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္” ဆိုၿပီး လုံးခ်ာ လိုက္ေနတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ”အတြက္ တကယ့္ အဆုံးအ ျဖတ္အာဏာ စစ္တပ္ (ဝါ) ကာခ်ဳပ္(စစ္အုပ္စု) လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အတည္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ လက္ထဲေရာက္ရွိသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက စစ္အုပ္စုလက္ထဲေရာက္ေနတာပါ။ အခုထိ သူတို႔လက္ထဲမွာပါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သမွ် သူတို႔ လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနအုံးမွာပါ။ ဒါကို လုံးဝ လွည့္ေျပာင္းပစ္ႏိုင္မွ တကယ့္အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္မွာပါ။ ဒီအခ်က္ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႀကီးငယ္မဟူ ေလးေလးနက္နက္ သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အေပၚယံဟန္ျပ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ လူထုက ေပးအပ္လိုက္တဲ့ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ” ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူေပးႏိုင္တဲ့၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္စဲႏိုင္တဲ့၊ အေျခခံဥပေဒကို ရဲရဲျပင္ဆင္ႏိုင္၊ အသစ္ေရးဆြဲ ႏိုင္တဲ့၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပီပီျပင္ျပင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ တကယ့္ျပည္သူ႔အာဏာျဖစ္ဖို႔ေတာ့ မုခ် လိုအပ္ပါတယ္။