Home သတင္း ပဒုိ မန္းၿငိမ္းေမာင္ကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးဟု KNU အတည္ျပဳ

ပဒုိ မန္းၿငိမ္းေမာင္ကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးဟု KNU အတည္ျပဳ

233

ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပဳိင္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ကို ဇူလုိင္ ၂၁ မွ ၂၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး၌ တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း KNU ဘက္က အတည္ျပဳေျပာသည္။

အစည္းအေဝး အတြင္း ပဒုိ မန္းၿငိမ္းေမာင္၏ တင္ျပလာသည့္အေပၚ KNU၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး အေန ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လုံမႈ ရွိလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည့္အေပၚ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNU ဒုတိယ ဥကၠဌ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ယခုလုိေျပာသည္။

၎က “သူက ရရွိလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ အရင္တုန္းက အရဘူးေပါ့ေလ၊ အခုကေတာ့ ရလာတဲ့အေပၚမွာ သူကဒီအခြင့္အေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးအတြက္၊တုိင္းသူျပည္သားအက်ဳိးအတြက္၊ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ျပန္လႈပ္ရွားခ်င္တယ္ဆုိတာကုိ တင္ျပလာတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔က အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရင္း ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ဒါဟာသူ႔အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္ အေနနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ယေန႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္ဆုိင္သြားရႏုိင္သည့္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ၎စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မန္းၿငိမ္းေမာင္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ပဒုိ ေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္အေနျဖင့္ KNUမွ ႏုတ္ထြက္၍ ယခုလာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၎၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည္ဟု သူႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၎ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည့္ သတင္းထြက္ေပၚ ေနမႈအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရန္ေစာေသးေၾကာင္း ယမန္ေန႔ဇူလုိင္၂၃ရက္ေန႔တြင္ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေကအုိင္စီသုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုိထားသည္။

ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္သည္ ယခင္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေျမေအာက္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွား သူအျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္းျပန္တဦး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္၂၃ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ျပစ္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသူျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပဏာမ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးေရး စတင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္လာၿပီး KNU၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ဆက္ တည္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အနည္းဆုံး (၁၀)ႏွစ္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၏ အခန္း(၅)ပါ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ ခံပုိင္ခြင့္မရွိ ေစရ ဟူသည့္ အပုိဒ္ (၁၀)၏ အပုိဒ္ ခြဲ (ဎ)အရ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကုိင္ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေၾကာင္း ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထား ရွိသူ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခြင့္မရွိေၾကာင္း ျပန္ဌာန္းပါရွိထားသည္။