Home သတင္း ထုိင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရး ျမန္မာသံရုံး ထုတ္ျပန္

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရး ျမန္မာသံရုံး ထုတ္ျပန္

611

ဇူလုိင္ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႀကဳိတင္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးမွ ယမန္ေန႔ (ဇူလုိင္ ၃ ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ႀကဳိတင္ ဆႏၵမဲ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပုံစံ (၁၅)ေခၚ (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိမိေနထုိင္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ၊ ၿမဳိ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသုိ႔ ဆႏၵမဲေပးပုိ႔ပါရန္ ေတာင္းဆုိသည့္)ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ မ်ား ျပည့္ စုံမွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းလက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

၎ ျဖည့္သြင္းရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္မ်ားကုိ ယမန္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ဝက္ဘ္ဆုိက္(www.mofa.gov.mm) ၊ သံရုံးဝက္ဘ္ဆုိက္(www.mebangok.org) စသည့္ ဝက္ ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ Download (ေဒါင္းလုန္း) ရယူႏုိင္သလုိ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးႏွင့္ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမုိင္၊ မဲေဆာက္ ႏွင့္ ရေႏွာင္းၿမဳိ႕ရွိ အလုပ္သမားသံအရာရွိရုံးမ်ားသုိ႔ အခမဲ့ သြားေရာက္ ရယူႏုိင္ၿပီး ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးပါက ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔အထိ သံရုံးသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ပုံစံ (၁၅)ကုိ ျပန္လည္ေပးပို႔ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးလုိသည့္ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သံရုံး လိပ္စာ No.110, Sathom Nua Road, Bangkok 10500 ျဖင့္ စာတုိက္မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ သံရုံး အီးေမးလ္ info@mebangkok.com သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ႏုိင္ၿပီး ၎ပုံစံ (၁၅)ႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔သူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကုိ တပါတည္းပူးတြဲေပးပုိ႔ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံရုံံးမွ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔လာသည့္ ပုံစံ (၁၅) မ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံရုံးမွ သတ္မွတ္စိစစ္ရမည့္ အခ်က္ မ်ားအတုိင္း စိစစ္သြား၍ ၎မွတဆင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ၏ မဲစာရင္းတြင္ ပါ၊ မပါ စိစစ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ သံရုံးမွ ေပးပုိ႔သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕၏ ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ေကာင္စစ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္းမုိင္၊ လန္ဖြန္း၊ လန္ ပန္း၊ ဥတၱရာဒစ္၊ ဖရာယ့္၊ နမ္၊ ဖေယာင္း၊ ခ်င္းရုိင္းႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးသုိ႔ ပုံစံ(၁၅) ေပး ပုိ႔ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရုံး၏ ေၾကညာခ်က္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာသံရုံး၏ ေၾကညာခ်က္၌ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ယခုေၾကညာခ်က္သည္ အသိေပးေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၁) ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဆက္လက္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာသံရုံးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြား ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္မွ ၾသ ဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ စိစစ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ကာလမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ထားသည္။