Home ေဆာင္းပါး ကရင္လူငယ္နွင့္ အနာဂတ္ (ေဆာင္းပါး)

ကရင္လူငယ္နွင့္ အနာဂတ္ (ေဆာင္းပါး)

748

စရွဴခလိမ္(ထီးထာကလုန္း)

လူငယ္ဟူသည္ အသက္(၁၅)နွစ္မွ အသက္(၂၄)နွစ္ အတြင္းကိုလူငယ္ဟု ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ့ျကီးက သတ္မွတ္သည္။ တခို့်လည္း အသက္(၃၂)နွစ္အထိ သတ္မွတ္သည္ကိုလည္း ေတြ့ရသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရသန္း(၆ဝ)ခန့္အနက္ လူငယ္ဦးေရသည္(၁ဝ)သန္း ရိွမည္ဟုခန့္မွန္းရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကရင္လူငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။

ယေန့ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ကာလ(ကမၻာျကီး)ကို ေတြ့ရပါလိမ့္မည္။ ၂၁ရာစုတြင္ သိပၸံနွင့္နည္းပညာတို့၏ တိုးတက္မႈသည္ အထြဋ္အထိပ္သို့ ေရာက္ရိွခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေနေသာ နည္းပညာေတြကို မလိုက္နိုင္ေသာ လူမို်းသည္ ေနာက္က်က်န္ရစ္မည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္နည္းပညာမ်ား၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈသည္ လူသား၏ဘဝကို ေန့ျခင္းညျခင္း ဆိုသလို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

သို့ျဖစ္၍ ယေန့တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစဘဲ အမီလိုက္နိုင္ရန္ ျကိုးစားရမည္။မိမိဝန္းက်င္ေဒသ နိုင္ငံေလာက္ျဖင့္ ျကည့္၍မရေတာ့ေပ။ ကမၻာျကီးတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံုျပီး ျကည့္ျမင္နိုင္စြမ္း ရိွရပါမည္။ ပညာမတတ္ပါက ပညာတတ္သူမ်ား၏ ဒရြက္တိုက္ဆဲြေခၚ ခိုင္းေစျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မည္။ အရြယ္သံုးပါး ပိုင္းျခားျပီး ပညာသင္ျကားေန၍ မရေတာ့ဘဲ အခိ်န္ရိွတိုင္း အျမဲပညာသင္ေလ့လာ ဆည္းပူးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယေန့ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ လူငယ္ပီပီ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး သြက္လက္ဖ်တ္လတ္မႈ ရိွရမည္။ စူးစမ္းတီထြင္၍ စြန့္စားလိုစိတ္ အစရိွေသာ အေျခခံလူ့စြမ္းအားမ်ားနွင့္လည္း ျပည့္စံုျကရမည္။ ဤသည္မွာလူငယ္တိုင္း သဘာဝအရ အေျခခံရိွရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအရည္အခ်င္းကို အေျချပု၍ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို့၏ဘဝတိုးတက္ေရး အပါအဝင္ တိုင္းျပည္နွင့္လူမို်း ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ ဖို့အတြက္ အားထုတ္ျကရမည္။

နည္းပညာေခတ္တြင္ မ်က္စိနား နွလံုးသားကိုဖြင့္လ်က္ ပညာသင္နိုင္ရမည္။ အသစ္အဆန္းနည္းပညာေတြကို မျဖစ္မေန တီထြင္ဖန္တီးနိုင္ရမည္။ ပ်င္းရိအိပ္ေပ်ာ္ ေနလို့မရေတာ့ေပ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနလွ်င္ ေနာက္လူမ်ားက မိမိကိုေက်ာ္တက္လိမ့္မည္။ အခိ်န္နွင့္အရြယ္သည္ မိမိကိုမေစာင့္ဘဲ အျမဲေရြ့လ်ားတိုက္စားလို့ေနသည္။ အရြယ္ေကာင္းခိ်န္ ဉာဏ္ပညာဖံြ့ျဖိုး ထက္ျမက္စဥ္မွာပင္ မိမိဘဝနွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ(သို့)ဝါသနာပါေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ (သို့မဟုတ္) မိမိဘဝအတြက္ အကို်းရိွမည့္အတတ္ပညာ တစ္မို်းမို်းကို အမိအရ သင္ယူပိုင္ဆိုင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဟိုေကာင္းနိုးနိုး သည္ေကာင္းနိုးနိုး မျဖစ္ေစဘဲ ခိုင္မာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွျဖင့္ ပညာသင္ယူရပါသည္။

ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးမည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား ပင္ျဖစ္ျကသည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္ပံုစံျဖင့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ စူးရွထက္ျမက္မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ရိွရပါမည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရမည္။ ပညာဗဟုသုတနွင့္လည္း ျပည့္စံုျကရပါမည္။ ျကိုျမင္ျကိုေတြးနိုင္စြမ္း ရိွရပါမည္။ ေအးတိေအးစက္ ေပါေတာေတာ ပ်က္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ေနလို့အနာဂတ္ကို ဖန္တီးလို့ မရေပ။ ပညာဗဟုတမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရန္မွာ ေခတ္ေပၚနည္းပညာကိုလည္း အသံုးျပုရမည္။ အင္တာနက္ကြန္ပူ်တာ စေသာသိပၸံနည္းပညာကို အသံုးျပုရမည့္အျပင္ စာအုပ္စာေပမ်ားကိုလည္း ေလ့လာဖတ္ရႈျကရပါမည္။ မိမိတို့၏ မူလမိခင္ဘာသာစာေပအျပင္ အဂၤလိပ္စာေပ၊ ျမန္မာစာေပစသည္မ်ားကို အျမဲမျပတ္ေလ့လာ ဖတ္ရႈေနရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာေပကို အျမဲေလ့လာ ဆည္းပူးနိုင္ရမည္။ အဂၤလိပ္စာေပ၊ စကားမတတ္ဘဲ ကမၻာျကီးကိုလွမ္းေျမာ္လို့ ရမည္မဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္စာေပသည္ ကမၻာသံုးစာေပျဖစ္၍မျဖစ္မေနတတ္ကို တတ္ရပါမည္။

စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈ ဆည္းပူးျခင္းမရိွဘဲ မိမိအရည္အေသြး ျမင့္မားရန္မလြယ္ကူေပ။ စာဖတ္ေသာလူမို်းသည္ တိုးတက္လ်က္ရိွပါသည္။ စာလည္းမဖတ္၊ ပညာဗဟုသုတလည္း မရိွသူသည္ပညာတတ္သူမ်ား၏ ဆဲြေခၚရာကို သရုပ္ေဆာင္ ကျပရပါလိမ့္မည္။ စာေပဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ ပညာဗဟုသုတမ်ားစြာကို ရွာေဖြရယူနိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ လိႈင္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပူ်တာ၊ တက္ပလက္ေပၚတို့တြင္လည္းေကာင္း ေရရွည္စာဖတ္လို့မသင့္ေတာ္ေပ။ သဘာဝေန အလင္းေရာင္မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ေရာင္ျဖင့္ ဖတ္ရႈရသျဖင့္ မ်က္စိထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ စာအုပ္စာေပသည္ အျမဲအခိ်န္မေရြး ဖတ္ရႈနိုင္သလို အျကာျကီးလည္းဖတ္ရႈနိုင္သည္။ စာအုပ္စာေပသည္ ဘယ္ေသာခါမွ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ အင္တာနက္လိႈင္းေပၚတြင္ အခိ်န္ကုန္ေနျကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အေပ်ာ္အပါး၊ စျကေနွာက္ျက တို့နွင့္ေတြ့ရတတ္ေလသည္။ အင္တာနက္လိႈင္းေပၚတြင္ ပညာယူတတ္လွ်င္ မ်ားစြာရရိွနိုင္ပါသည္။ ေတာမွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမို့မွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေနေနပညာသင္ယူနိုင္သည္။ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စနွင့္ ေက်ာင္းထြက္လ်က္ ဆက္လက္ပညာ မသင္နိုင္ေသာ ေတာျဖစ္ေစ၊ ျမိဳ႕ျဖစ္ေစလူငယ္မ်ားသည္ အားငယ္စရာမလိုေပ။ စာေပဖတ္ရႈျခင္း၊ အင္တာနက္အသံုးျပုျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားတက္ျခင္း စသည္တို့ျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာ ပညာကိုဆက္လက္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္ပါသည္။ ပ်င္းရိမႈမရိွဘဲ လံု့လဝီရိယရိွရိွျဖင့္ ျကိုးစားအားထုတ္မႈသာ လိုအပ္ပါသည္။

စာဖတ္ျခင္းကို မနွစ္သက္ပါက မိမိအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝရန္လိုေနဦး မည္သာျဖစ္သည္။စာေပသည္ လူတို့၏အေတြးအေခၚ ဉာဏ္ရည္မ်ားရွင့္သန္ေစျပီး အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြလည္း ျပည့္ဝလာေစပါသည္။ စာေပဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ ဘဝ၏အလင္းေရာင္သစ္ေတြကို ေတြ့ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ စာေပသည္မိမိဘဝအတြက္ လြန္စြာေက်းဇူးမ်ားသည္ကို သိရိွလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖစ္ပါလွ်င္ ပညာသင္ျခင္းနွင့္အတူ စာအုပ္စာေပမ်ားစြာကို ေလ့လာဖတ္ရႈ ဆည္းပူးနိုင္ပါသည္။ မိမိတို့၏ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ျဖည့္ဆည္း ျကိုးစားျခင္းျဖင့္ တစ္ေန့တြင္ ထိပ္တန္းေနရာသို့ ေရာက္ရိွျကပါလိမ့္ မည္။ ထိုအခါ မိမိလူမို်းအကို်း၊ ကမၻာ့အကို်းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉ရာစုဒုတိယပိုင္းအခိ်န္ အဂၤလိပ္တို့သည္ သူမ်ားနိုင္ငံကိုဝင္တိုက္ျပီး သိမ္းပိုက္သည့္ အခါ ကုမၸဏီေတြ၊ စစ္တပ္ေတြပါလာျပီး သယံဇာတေတြထုတ္ယူသည္။ ထိုအခိ်န္ အဂၤလိပ္တို့သည္ စာမဖတ္ဆံုး အခိ်န္ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ စာေပေဝဖန္ေရးသမားျကီး ဂြ်န္ရစၥကိန္းက ‘မင္းတို့အဂၤလိပ္ ေတြ စစ္တိုက္ဖို့၊ သူမ်ားနိုင္ငံသိမ္းပိုက္ဖို့ မင္းတို့စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းျပီးေတာ့ ပိုက္ဆံေတြခ်မ္းသာဖို့ပဲ စဥ္းစားတယ္။ မင္းတို့နိုင္ငံ အက်င့္ပ်က္ေနျပီး ေခတ္ပ်က္ေနျပီး။ အဲ့လိုေခတ္ပ်က္ေနတဲ့ ဘယ္နိုင္ငံမဆို စာမဖတ္ေတာ့ဘူး။ အဲ့လိုမင္းတို့ စာမဖတ္လို့ရိွရင္ေတာ့ တေန့အဂၤလိပ္လူမို်းေပ်ာက္လိမ့့္မယ္’ဟု ေျပာလိုက္ သည္။ ထိုေနာက္ စစ္ပဲြျပီးေသာအခါ ဂြ်န္ရစၥကိန္း၏စကားက ေပၚလာသည္။ ေခတ္စားလာျပီး က်ယ္ျပန့္လာသည္။ ထိုအခါ အဂၤလိပ္တို့သည္ စာျပန္ဖတ္ျကသည္။ စာေပထဲတြင္ ေလ့လာမွတ္သား ပညာေတြယူ လာျကသည္။ ယေန့ကမၻာမွာ စာအဖတ္ဆံုး နိုင္ငံလူမို်းသည္ အဂၤလိပ္လူမို်းပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန့ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တခို့်ေဒသမ်ား၌ စာျကည့္တိုက္မ်ား ထူေထာင္ထားရိွမႈ ရိွေသာ္လည္းစာဖတ္သူမ်ား လြန္စြာနည္းပါသည္။ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးမည့္လူငယ္မ်ားလည္း စာမဖတ္ျကေတာ့ေပ။ဂြ်န္္ရစၥကိန္း ေျပာသလိုစာမဖတ္လွ်င္ တစ္ေန့မိမိ လူမို်းေပ်ာက္နိုင္သည္ကို သတိရေစခ်င္ပါသည္။

ျကီးပြားခ်မ္းသာဖို့ကိုသာ နွစ္ေလးငါးဆယ္အတြင္း အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျကသည္။ သို့ေသာ္ နိုင္ငံနွင့္လူမို်းမ်ားမွာ ျကီးပြားတိုးတက္လာမႈမရိွဘဲ ပို၍ပင္ဆင္းရဲတြင္းထဲ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ေခတ္ပ်က္ေနသည့္ကာလမ်ား ေရာက္ေနလို့ စာမဖတ္ျကေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနျပီးလားဟု စဥ္းစားမိသည္။

တရုတ္ကလာသည့္ စကားပံုတစ္ခုရိွသည္။ ‘နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက လူမို်းေတြ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြကို စာမဖတ္ေအာင္ လုပ္ထားနိုင္ရင္ အာဏာရွင္အစိုးရ အနွစ္၂ဝအုပ္ခု်ပ္နိုင္သည္။ စာမတတ္ေအာင္၊ စာမသင္ေပးေတာ့ဘူးဆိုရင္ အာဏာရွင္အစိုးရ အနွစ္၄ဝအုပ္ခု်ပ္နိုင္သည္။ တကယ္လို့မ်ား နွစ္၁ဝဝ အုပ္ခု်ပ္ခ်င္ရင္ ျပည္သူျပည္သားေတြကို အက်င့္ပ်က္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ’ ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။

ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စာမဖတ္ျခင္းမွာ ထိုတရုတ္စကားပံုမ်ားေျကာင့္လား ေတြးမိပါသည္။ စင္စစ္ မည္သည့္အာဏာရွင္မွ ငါ့ကိုတားဆီးလို့မရ။ ငါသည္ပညာဗဟုသုတ တိုးတက္မ်ားျပားေအာင္ စာဖတ္မည္ ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မို်းကို ထားရိွေစခ်င္သည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ ငါအတြက္၊ငါမိသားစုအတြက္ သေဘာမထားပဲ ငါ့လူမို်းငါ့နိုင္ငံအတြက္ဆိုျပီး သေဘာထားရမည္။ စာဖတ္လွ်င္ ပညာနွင့္တကြ လုပ္ရဲကိုင္ရဲေသာသတၱိမ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကို သူမ်ားလိမ္လို့ မရေပ။ ေစာဘဦးျကီး၊ မန္းဘဇန္၊ ဖဒိုမန္းရွာ အစရိွေသာ ကရင့္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားစြာတို့သည္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ျကသလို စာအုပ္မ်ားစြာ ကိုဖတ္ခဲ့ျကသူမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထို့ေျကာင့္ အမို်းေရးတြင္ ထိပ္တန္းေနရာသို့ ေရာက္ရိွခဲ့ျကသည္။

စာဖတ္ျခင္းေျကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ပုဂၢိုလ္မ်ားစြာရိွသည္။ ထိုအထဲတြင္ အထက္တန္းလႊာ ၌သာ ေနခဲ့ေသာ မဟတၱမဂနၵီသည္ ဂြ်န္္ရစၥကိန္း၏ စာအုပ္ကိုဖတ္လိုက္ရသျဖင့္ ခ်က္ျခင္းဆင္းရဲသား တို့၏ဘဝကို စာနာလ်က္ ေရာေနွာေနထိုင္ကာ ဘဝေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ေလသည္။ မဟတၱမဂနၵီသည္ အထက္တန္းလႊာနွင့္သာ အေပါင္းအသင္းလုပ္သည္။ ေအာက္တန္းစားကိုလံုးဝ မဆင္းေပ။ ေအာက္တန္းစားကို အထင္ေသးသည္။ အေနာက္တိုင္းစတိုင္ နက္ကတိုင္တပ္လ်က္ ဝတ္ဆင္ေနထိုင္ေလ့ရိွသည္။ တစ္ေန့ရထားေပၚတြင္ ေရွ့ေနလိုက္ေပးရန္ ရထားကိုစီ၍ေနသြားသည္။ ထိုအခိ်န္တြင္ ဂြ်န္ရစၥကိန္းေရးသည့္ စာအုပ္ကို ဖတ္သြားသည္။ ယင္းစာအုပ္ဖတ္ျပီးသည္နွင့္ အေရွ့နွင့္အေနာက္ မိမိစီးေသာရထားေပၚမွာပင္ ေျပာင္းသြားသည္။ အဝတ္အစား ပါေျပာင္းသြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဆင္းရဲမ်ားနွင့္ ေပါင္းေဖၚသည္။

စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ျပီးလွ်င္ ယင္းစာအုပ္ပါ အေျကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိအားခံစားခိုင္းသည္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ခိုင္းသည္။ ဖန္တီးလႈပ္ေဆာ္ခိုင္းသည္။

သို့တြက္ေျကာင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိအမို်းသားနွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ အားကိုးအားထားရမည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ယခုကတည္းက အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ ဆည္းပူးထားရန္ လြန္စြာလိုအပ္လွေပသည္။ လူသည္ အခိ်န္ကာလ တစ္ခုအတြင္း၌ အကန့္အသတ္ျဖင့္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနျကရပါသည္။ အခိ်န္ျဖုန္းေနလို့ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ မိမိဘဝရွင္သန္ေနခိ်န္တြင္ မိမိအရည္အခ်င္းကို ျဖည္းဆည္းျမင့္တင္ရင္း မိမိသူတစ္ပါးအကို်း၊ တိုင္းျပည္အကို်းေတြကို ျကိုပမ္းေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ ထိုအခါ မိမိအတြက္ အေနာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ မေကာင္းေသာ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ျကဥ္ရပါမည္။

ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ အရက္သည္ ေနရာတကာတြင္ ေရာက္ရိွျပန့္ပြားလို့ ေနသည္။ အေတာ္ေလးကို ေရွာင္နိုင္မွ လြတ္ကင္းပါလိမ့္မည္။ တခို့်လူငယ္မ်ားသည္ ငယ္ငယ္နွင့္အရက္ (မအိုးေဆး)ကို ေသာက္သံုးလာျကသျဖင့္ အရက္စဲြမႈမ်ားပင္ ေတြ့လာရသည္။ အညႊန့္တလူလူ တက္ေနေသာ မိမိဘဝကို မဖ်က္ဆီးမိဖို့လိုပါသည္။ တန္ဖိုးရိွေသာ လူငယ္ဘဝ အခိ်န္ေတြကို တန္ဖိုးရိွရိွ စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ရမည္။ ယခုအရက္မ်ားသည္ မိမိတို့၏ဘိုးဘြားလက္ထက္က သစ္ဥသစ္ျမစ္ထန္းလ်က္ခဲ တို့နွင့္ခ်က္၍ ေသာက္သံုးလာခဲ့ေသာ(ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္)အရက္မဟုတ္ေပ။ လူကိုစဲြေစေသာ အယ္ကိုေဟာလ္ဓာတ္၊ မီသိုင္းဓာတ္မ်ား ပါဝင္ေသာေျကာင့္ မေသာက္ရလွ်င္ မေနနိုင္ဘဲ ထာဝရစဲြေစပါသည္။ က်န္းမာေရးကို အျကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစပါသည္။ အရက္စဲြလွ်င္ မိမိဘဝတိုးတက္စရာ အေျကာင္းမရိွေတာ့ေပ။

အနာဂတ္ဘဝ လွပဖို့အတြက္ ဖန္တီးမည့္ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ အရက္နွင့္ေဝးေဝး ေရွာင္ျကဥ္ ရန္မ်ားစြာ လိုအပ္လွေပသည္။ မိမိလူငယ္ဘဝ အညႊန္တလူလူ တက္ေနခိ်န္တြင္ အေနွာက္အယွက္နွင့္အတူ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစမည့္ အေျကာင္းအရာ မွန္သမွ်အားလံုးကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို့မွသာ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ထို့ေျကာင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ ယခုကတည္းက မိမိလူမို်းနွင့္ တိုင္းျပည္အကို်းေတြကိုေရွးရႈ၍ မျဖစ္မေန သင္ယူရမည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးျကျပီး အမို်းသားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံေရးေတြကိုလည္း ေလ့လာဆည္းပူး ရပါမည္။ မိမိတို့၏အမို်းသားအကို်း ကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္း ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

စရွဴခလိမ္(ထီးထာကလုန္း)