Home သတင္း ကရင္လူငယ္ထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္အေရးပါမည့္ ကရင္လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းတစ္ခု ထြက္ရွိမည္

ကရင္လူငယ္ထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္အေရးပါမည့္ ကရင္လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းတစ္ခု ထြက္ရွိမည္

1406

ဇူလိုင္ ၉ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာနယ္ပယ္ေဒသအသီးသီး၊ က႑အသီးသီးမ်ားမွတဆင့္ တူညီေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးပန္းတိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ လာႏိုင္ ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲေနသည့္ ကရင္လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲလုပ္ငန္းစဥ္မွ မူၾကမ္း တစ္ခုထြက္ရွိ လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၊ နယ္စပ္ရွိ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းအသီသီးမွ ကရင္လူငယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ စည္းကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမွ ယခု ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ မူၾကမ္းတစ္ခု ထြက္ရွိလာမည္လည္းျဖစ္သည္။

ကရင္လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး ဦးေဆာင္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔မွ ေစာထြန္းထြန္းက “ ဒီဟာက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ စက္တင္ ဘာလ မဲေဆာက္မွာ ကရင္လူငယ္ေတြေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲေပါ့။ ဒါကိုမဟာ ဗ်ဴဟာေရး ဆြဲေရးမူ ၾကမ္းအဖြဲ႔ကေနေရးဆြဲေနတာ၊ အခု Zero Draft စၿပီးဆြဲတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ အခု ဒီ ၅ ရက္ ၆ ရက္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ကရင္ လူ ငယ္မဟာဗ်ဴဟာ Zero Draft ထြက္လာမယ္။ Final Draft ကေတာ့ဒီ လထဲထပ္ထြက္လာဖို႔ရွိတယ္” ဟုေျပာသည္။

ကရင္လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အခြင့္အေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာ စကားစသည့္ က႑ေပါင္း ၁၈ ခုပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီထဲတြင္ပါ၀င္သူမ်ားမွ ၎တို႔တာ၀န္ယူ ထားသည့္ က႑အသီးသီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ ေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟု မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မၾကာမီထြက္ရွိလာမည့္ အဆိုပါမူၾကမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑အသီးသီးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အႀကံ ေပးေကာ္ မတီမ်ားထံေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔မွတဆင့္ရရွိလာသည့္အေခ်ာသတ္မူၾကမ္းမ်ားကို ကရင္လူငယ္ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ KYO ကြန္ ဂရက္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ KNU ကြန္ဂရက္မ်ားထံတင္ျပၿပီးမွ အဆင့္ဆင့္ အတည္ျပဳရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။