Home ရုပ္သံ Radio Karen: Brief news: ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအား ေသဆံုးလ်က္ျပန္ေတြ႔ရွိ။

Radio Karen: Brief news: ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအား ေသဆံုးလ်က္ျပန္ေတြ႔ရွိ။

157