Home ရုပ္သံ Radio Karen: ထိုင္းရွိေဂဟာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၇၅ဦး ျမဝတီနယ္စပ္မွတဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္။

Radio Karen: ထိုင္းရွိေဂဟာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၇၅ဦး ျမဝတီနယ္စပ္မွတဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္။

667