Home ရုပ္သံ Karen News | ျမန္မာႏုိင္ငံက သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အပါအဝင္ တျခားႏုိင္ငံ (၉)ႏုိင္ငံက အီေကြတာဆုရရွိခဲ့

Karen News | ျမန္မာႏုိင္ငံက သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အပါအဝင္ တျခားႏုိင္ငံ (၉)ႏုိင္ငံက အီေကြတာဆုရရွိခဲ့

137