Home ေဆာင္းပါး ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔အၿမဲရႈံးေနရတဲ့ အေနအထားကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔

ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔အၿမဲရႈံးေနရတဲ့ အေနအထားကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔

1276

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္)

“NLD ပါတီကိုမွ မဲမထည့္ရင္ ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္မွာလဲ။ NLD ပါတီကို မဲမထည့္ရင္ စစ္ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္သြား မယ္” စတဲ့ စတဲ့ မဲဆြယ္သံ၊ မဲျမႇဴသံ၊ မဲကလူသံေတြ ၾကားလာရျပန္ပါၿပီ။ အခ်ိန္အခါနီးလာျပန္ေတာ့ အခ်ိန္အခါျပအသံေတြ ၾကားလာရၿပီေပါ့။

ဒီအသံ၊ ဒီစကားေတြဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကဆိုရင္ ေတာ့ ရင္ခုန္ဖြယ္ – ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ – စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့မွာေပါ့။ အခုအခ်ိန္အခါကာလကေတာ့ “၂၀၁၂ လက္ေတြ႕ ကေလး” ကိုေရာ “၂၀၁၅ လက္ေတြ႕ႀကီး” ကိုေရာ လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

အခုခ်ိန္ကာလဟာ တခဲနက္ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဘက္ကေရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို မဲပုံေပးခဲ့ၾက တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဘက္ကေရာ မိမိတို႔မူလဆႏၵေတြနဲ႔ ပကတိလက္ေတြ႕ရရွိခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရသက္တမ္း နိဒါန္းေန႔ရက္မ်ားမွာ ေၾကညာခဲ့တဲ့ အစိုးရမူဝါဒေပၚလစီပါ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ အဘယ္မွ် ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ပါသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အဓိက ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၾကရမယ္ လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပဏာမအေနနဲ႔ ေျပာၾကားထားခ်င္တဲ့ အခ်က္ရွိပါတယ္။ ေျပာၾကားခ်င္တဲ့အေၾကာင္းရင္းက “NLD ပါတီကို မဲမထည့္ရင္ စစ္ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္သြားမယ္” ဆိုတာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ဒီစကားက သကာဖုံးထားတဲ့ မုသားတမာစကား ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က NLD ပါတီကို တကယ္ပဲ မဲထည့္ရင္ စစ္ကြၽန္ဘဝ မက်ေရာက္ေတာ့ဘူးလား။ ေသခ်ာရဲ႕လား။ ဒီစကားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ “၂၀၁၂ လက္ေတြ႕ကေလးနဲ႔ ၂၀၁၅ လက္ ေတြ႕ႀကီး”တို႔ က ခါးသီးစြာနဲ႔ ေခါင္းကို သြက္သြက္ခါ ရမ္းျပေနပါတယ္။

ဆက္တိုက္ေမးေျပာ ေျပာခ်င္တာက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ ေနထိုင္လႈပ္ရွားေနၾကရတဲ့ ဘဝဆိုတာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲက ငွက္ငယ္မ်ားရဲ႕ ဘဝမ်ိဳးနဲ႔ ဘာမ်ားျခားနားပါသလဲ။ ျမင္သာေအာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ “(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္” ေလွာင္ခ်ိဳင့္က အင္မတန္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး၊ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္” ဆိုတဲ့ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ကေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ နဲနဲပိုၿပီး က်ယ္ဝန္းတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ဒီ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္” ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ အဆိုးဝါးဆုံးအခ်က္က ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵဟာ ကာခ်ဳပ္ ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵနဲ႔ပယ္ခ်ႏိုင္၊ လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္၊ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပါ ပဲ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္ အၫြန႔္ခ်ိဳးခံရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဘာင္ထဲမွာေန ေနသမွ်၊ ဒီဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါ့ မယ္၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပါ့မယ္လို႔ ပဋိဉာဥ္ျပဳေနၾကသမွ် ထာဝစဥ္အၫႊန႔္ခ်ိဳး ခံေနၿမဲ ခံေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တခဲနက္မဲေပးမႈနဲ႔ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရျဖစ္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ သူ႔ရဲ႕ မူဝါဒေပၚလစီေတြကို အခုလို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
၁။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး
၂။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၃။ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွ႕ရႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ လူထုအမ်ားစုရဲ႕ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

(ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ပထမဆုံးမိန႔္ခြန္း ၃၀-၃-၂၀၁၆)
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာၾကားခဲ့တာက အခုလိုျဖစ္ပါတယ္။
၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး
၂။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၃။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ပထမဆုံး မိန႔္ခြန္း ၃၀-၃-၂၀၁၈)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၂ႏွစ္တိတိၾကာတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွစ္ဦးရဲ႕ မိန႔္ခြန္း ဟာ အႏွစ္သာရအရ အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိလွေပမယ့္ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုတာ ေရွ႕ေရာက္လာပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေခါင္း စဥ္တစ္ခုထဲ ေပါင္းစည္းသြားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တိက်စြာ သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပလာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကာလအထိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ အစမျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလထဲေရာက္မွ အေျပးအ ျဖန္း စတင္လာခဲ့တာပါ။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ “မူဝါဒ”လို႔ဆိုဆို၊ “ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ”လို႔ေျပာေျပာ၊ ေျပာ လို႔ရတဲ့ကိစၥေတြဟာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါရဲ႕လား။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး – ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြမွာၾကည့္ပါ ေျပာပ ေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္လို႔ မလုပ္ႏိုင္တာ – မေအာင္ျမင္ရတာကို စကားတတ္ရင္တတ္သလို၊ စကားႂကြယ္ရင္ႂကြယ္သလို ဖုံးဖိကာကြယ္ေျပာတတ္တယ္ ထားပါအုံး။ ဆိုးဝါး တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေပၚမွာ သက္ေရာက္လာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာဆိုရင္လည္း ဗစ္တိုးရီးယားေလးအမႈအခင္းကိစၥကို ထိေရာက္ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥေတြမွာလည္း အေကာင္ႀကီးေတြကို ခ်ိဳကိုင္ၿပီး ဖမ္းမျပ ႏိုင္ခဲ့ဘဲ အစုလိုက္ အပုံလိုက္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြအျဖစ္သာ ဖမ္းမိေနတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈ၊ လယ္သမားဆႏၵ ျပမႈ၊ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈေတြကိုလည္း အဆမတန္ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့လို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေပၚ နာက်ည္းမႈေတြပဲ တန္ျပန္သက္ေရာက္ခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရးကိစၥကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း ၂၁ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးဟာ ရပ္နားထားရၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ပြတ္တိုက္မႈေတြ၊ ထစ္ေငါ့မႈေတြ ႀကဳံရပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဟာ စစ္တပ္ကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ေရရွည္မွာ စစ္တပ္ဘက္က အၾကပ္ကိုင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ (EAOs)ဖက္က ဖိအားေပးမႈေတြအၾကားမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဟာ ျဗာမ်ားေနရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ – ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥေတြမွာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္သုံးတဲ့ကိစၥ၊ ေခ်မႈန္းဖို႔ အမိန႔္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ စစ္တပ္ကို ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္တဲ့ကိစၥ၊ (ULA/AA) ကို မတရားသင္း/အၾကမ္းဖက္ေၾကညာတဲ့ကိစၥေတြမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဟာ စစ္တပ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္တာကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႕ လာရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး(EAOs)ေတြ၊ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ေထာက္ျပေဝဖန္ စရာေတြ တိုးသက္တိုးမ်ားလာေနပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအဖို႔ ျမင္မေကာင္းရႈမေကာင္းတဲ့ မေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ပါပဲ။ ဒါဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ကိုင္စြဲက်င့္သုံးေနတဲ့ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး”ကို စစ္တပ္က စစ္အုပ္စု က ပ်က္ရယ္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန႔္က Myanmar Now မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ အခုလို ရင္ဖြင့္ထားပါ တယ္။ လိုသေလာက္ပဲ မူရင္းအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

– “အဆိုရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တကယ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ထားၿပီးေတာ့ ရည္႐ြယ္ခဲ့တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္းေတာ့ ခရီးေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့”

– “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ concept အႏွစ္သာရပိုင္းကို လုံးဝ အထိမခံဘူးလို႔ အေျဖထြက္တယ္။ ဘာေလးပဲ ျပင္လို႔ ရမလဲ ေရးထုံးေတြနဲ႔ စကားလုံးပဲျပင္လို႔ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျဖထြက္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရင္ Sprit of Law ကို အထိမခံဘူး။ ရထားၿပီးသားရွိေနတဲ့ အေျခအေနကေန လုံးဝကို ေနာက္မဆုတ္ဘူးလို႔ ရပ္တည္ထားတဲ့သေဘာမ်ိဳးရွိတယ္”

– “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္လိုက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးအရဆိုရင္ တပ္မေတာ္အေနအထားနဲ႔က ဒီမိုကေရစီအေ႐ြ႕ကို သြားတဲ့အခါမွာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ယူထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြထဲက တစ္ေ႐ြးသားမွ ေလွ်ာ့မေပး ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳးကေတာ့ ပုံေပၚလာေနတာေပါ့။ အဲဒီပုံေပၚလာေနတဲ့အတြက္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီကို သြားဖို႔ရာအ တြက္ အမ်ားႀကီးဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကရဦးမယ္၊ ႐ုန္းကန္ၾကရဦးမယ္”

အားမနာစတမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္းႀကိဳးပမ္းမႈ”ဟာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အေရးနိမ့္သြားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရရင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ေပမယ့္ – လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အျပတ္အသတ္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒ (ဝါ) ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ဟာ ေျပာေလာက္ ဆိုေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရခဲ့ပါဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး စတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလဒ္ ေကာင္းေတြ ရရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုေတာ့ သူတို႔ခ်မွတ္ေၾကညာထားတဲ့ မူဝါဒ၊ ေပၚလစီေတြနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ပဲ တြက္ ခ်က္ၾကည့္ရႈၾကရမွာ မဟုတ္ပါလား။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရျဖစ္ေနတဲ့ပုံစံက ဗလအင္မတန္ေတာင့္တဲ့ လူသန္ႀကီးက ကီလိုဂရမ္ ၅၀ ဘိလပ္ေျမအိတ္တစ္အိတ္ ကို ဟန္ေရးျပၿပီး ‘မ’ ျပေနတာမ်ိဳးပါ။ ခ႐ုအေကာင္တစ္ေထာင္ ဖမ္းမိထားၿပီလို႔ သူ႔ဗလမွ အားမနာဘဲ ႂကြားဝါေနသလိုျဖစ္ေနပါ တယ္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ အၾကပ္အတည္းက အဲဒီအခ်က္ပါပဲ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ ၅ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္လာတဲ့အခါ လက္ေတြ႕ရရွိခ်က္က အႏိုင္ရတာနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ – ေအာင္ပြဲရလဒ္ ႀကီးႀကီးမားမား မရခဲ့ ဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။

ဒီေတာ့ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရသလိုမ်ိဳး ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရပါအုံးမလား။ (ႏိုင္ေတာ့ႏိုင္အုံးမွာပဲ) ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္သလို အတိုင္းအတာမ်ိဳးေတာ့ ႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူးလို႔ သုံးသပ္ထင္ေၾကးေပးေနသူေတြကေတာ့ အမ်ားစုလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ကေန ဆက္ၿပီးသုံးသပ္ရရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တခဲနက္အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေတာင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ထင္သလို ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာႏိုင္ခဲ့တာ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါမွာ (အကယ္၍) ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ဘာေတြမွပိုမိုထူးျခားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စရာ လမ္းမျမင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာေဟာင္း ျပႆနာသစ္ ေတြနဲ႔ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္ရလာတဲ့(ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ တစ္ခဲ နက္ပဲႏိုင္ႏိုင္/ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ပဲႏိုင္ႏိုင္) ဘယ္ပါတီမဆို ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကိဳတင္ၿပီး အၫြန႔္ခ်ိဳးခံထားရတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ တစ္ခဲနက္ဆႏၵမဲနဲ႔အႏိုင္ရရွိလာမႈဟာ ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵတစ္ခုထဲနဲ႔ အလြယ္တကူ ပယ္ခ်ႏိုင္၊ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔ အၿမဲ ရႈံးေနရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနကို လုံးဝ လွည့္ေျပာင္းမပစ္ႏိုင္ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဘယ္သူပဲ၊ ဘယ္ပါတီပဲ၊ ဘယ္လိုပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရေနပါေစ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ျဖစ္ ေျမာက္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔ အၿမဲရႈံးေနရတယ္” ဆိုတာကို အရင္းစစ္လိုက္ရင္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားခံရတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

“ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔ အၿမဲရႈံးေနရတဲ့အေနအထား” ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူလူထုစြမ္းပကားနဲ႔သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ၾကပါစို႔။