Home ေဆာင္းပါး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ပန္းတိုင္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား

အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ပန္းတိုင္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား

1152

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္)

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလထဲက သတ္မွတ္ရက္ တစ္ရက္ရက္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပုံမွန္အတိုင္း က်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ ကမာၻနဲ႔အဝန္း ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ကာလမွာ က်င္းပမွာမို႔ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ က်င္းပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ စံ (၅)ခ်က္နဲ႔ က်င္းပသြားမွာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၇သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ လ်ာထား၊ စီမံထားတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။

သတ္မွတ္အစီအစဥ္အတိုင္း မၾကာမီ က်င္းပရေတာ့မယ့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုပါ ထည့္သြင္းေရတြက္ရမယ္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၃ခု က်င္းပႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေရွ႕က က်င္းပခဲ့ၿပီး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂ခုကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာလထဲက သတ္မွတ္ ရက္တစ္ခုခုမွာ က်င္းပခဲ့တာမို႔ပါ။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုဝင္ဘာလထဲက သတ္မွတ္ရက္တစ္ ခုခုမွာ က်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
၁။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ
၂။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ
၃။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ

အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ (မဲေပးခြင့္ရွိသူ ျပည္သူေတြအတြက္) “ပန္းတိုင္” ဟုတ္ပါရဲ႕ လား။
ဒီေမးခြန္းကို အလ်င္စလို မေျဖခင္မွာ ေအာက္ပါထူးျခားတဲ့ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ကို အေလးအနက္ သတိျပဳမိ ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳထားမွသာ အထက္မွာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ပထမအခ်က္ ရွည္ၾကာလွတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို မရပ္စဲႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားမွာ က်င္းပတာျဖစ္တယ္။
ဒုတိယအခ်က္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ က်င္းပရတာျဖစ္တယ္။

ပထမအခ်က္ကို လိုအပ္သလို ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျပာႏိုင္တဲ့အခ်က္က ျပည္တြင္းစစ္မရွိတဲ့၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တစုံတရာ အသားက် ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ က်င္းပတဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ တူညီႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ စံႏႈန္းေတြ၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့၊ ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲႏိုင္ေသးတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြ ပါဝင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဆိုပါ ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြလည္း မဲေပးခြင့္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။

ထို႔အျပင္တစ္ဆက္တည္းမွာ အုပ္စိုးသူအစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနဆဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ထင္ရွားသိသာတဲ့အခ်က္မွာ (NCA)စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္တဲ့ (EAOs) အဖြဲ႕ေတြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိတာပါ။

ဆိုလိုခ်င္တာက ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲႏိုင္ေသးဘူး။ “အမ်ားစု”ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ (ယွဥ္ၿပိဳင္ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ႏိုင္တာနဲ႔ မဲေပးခြင့္ရွိတာ) ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လုံး “အားလုံး” ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေသးဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေန ကို သတိျပဳဖို႔ပါ။ all-inclusive “အားလုံးပါဝင္ေရး” ဆိုတဲ့အခ်က္ မျပည့္မီေသးဘူးဆိုတာကို သတိျပဳမိၾကဖို႔ပါ။

ဒုတိယအခ်က္ကို သြားၾကပါစို။
“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာၾကတဲ့အခါ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ စိတ္ ႀကိဳက္စီမံေရးဆြဲၿပီး – အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားလို႔ လုံးဝ မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။

ဒုတိယအခ်က္က “အာဏာဟာ ျပည္သူလူထုထံက ဆင္းသက္တယ္” ဆိုတဲ့မူနဲ႔အညီ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ေတြမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူေတြက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္ဆႏၵ (ဝါ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းက စိတ္ ႀကိဳက္ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ ဆႏၵကို ဘယ္လိုမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားလို႔ လုံးဝ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဆိုလိုခ်င္တဲ့အခ်က္က မဲေပးခြင့္ရွိသူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ မ်ားရာဆႏၵကို ကာခ်ဳပ္ရဲ႕တစ္ဦးခ်င္းဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး အလြယ္တ ကူ ပယ္ခ် လ်စ္လ်ဴရႈပစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ဒီအခ်က္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ဥပေဒသာဓကကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ “ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ)” ျဖစ္ၿပီး။ လက္ေတြ႕သာဓကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဦးစီးတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးရလဒ္မ်ား”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မကို လက္နက္သဖြယ္အသုံးခ်ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားရာအစုရဲ႕ တင္ျပခ်က္မွန္သမွ်ကို ပယ္ခ်ခဲ့တာကို လက္ေတြ႕ ႀကဳံခဲ့၊ သိခဲ့ၾကရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္ ( Union Accord)မွာ ထည့္သြင္းဖို႔ “၂၁ – ရာစုပင္လုံ” ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ “အားလုံး” က သေဘာတူၿပီးျဖစ္တဲ့ (ႏိုင္ငံေတာ္ကို “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္”ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္) ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပင္ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္ဗိုလ္မ်ားက လက္မခံဘဲ ခါးခါးသီးသီး ပယ္ခ်ခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။

အေလးအနက္ သတိျပဳၾကရမယ့္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္၊ လက္ေတြ႕ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေန အစခ်ီၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြကေန တဆင့္လည္း သိရွိခဲ့ၾကရပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ေမးခြန္းကိုျပန္ၿပီး အစ ေကာက္ၾကပါစို႔။

– “အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ပန္းတိုင္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား”
အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ သတိျပဳရမယ့္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္၊ လက္ေတြ႕ႏွစ္ရပ္ကို လက္ကိုင္ျပၿပီး တည့္တည့္ တန္းတန္း ေျဖဆိုရမယ္ဆိုရင္ အေျဖက – “မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုမွ မဟုတ္ႏိုင္ပါ” ဆိုတဲ့ ပကတိအေျဖမွန္ကို ရရွိပါလိမ့္ မယ္။

ပိုဆိုးတဲ့အခ်က္က အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ေဝဝါးေစဖို႔ – လြဲေခ်ာ္ေစဖို႔၊ ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း အစည္းေျပေသြးကြဲေစဖို႔ တမင္တကာ ႀကံစည္ဖန္တီး ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဒီေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ထူေထာင္ၾကရင္း၊ ယွဥ္ ၿပိဳင္ၾကရင္းနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အရင္းမူလပန္းတိုင္ (ဝါ) ဦးတည္ခ်က္ကေန တစ္စတစ္စ ေဝဝါးေဝးကြာသထက္ ေဝးကြာလာကာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ပါတီနဲ႔တစ္ပါတီ အျပန္အလွန္ အကြက္ေစာင့္ေျခထိုးဖို႔၊ နင္းၿပီး တက္ၾကဖို႔၊ အျပန္အလွန္ ငယ္က်ိဳးငယ္နာေဖာ္ၾကဖို႔ ပိုၿပီးသဲသန္လာတဲ့အခါ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တဲ့အထိ အသက္ကို ပင္ ရန္ရွာတိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ဆိုတဲ့ ဝဲဩဃမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ နစ္သထက္ နစ္မြန္းသြားၾကဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ဒီေထာင္ေခ်ာက္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း မေမ့ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ တရားမွ်တဖို႔ လြတ္လပ္ဖို႔ဆိုတာေတြဟာ အေျခခံက်တဲ့ လိုအပ္ ခ်က္ေတြပါ။

အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေနတဆင့္ ျပည္သူေတြက တခဲနက္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္(ဥပေဒျပဳေရး)နဲ႔ အစိုးရ(အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးရဲ႕ အေရးအရာကိစၥမွန္သမွ်ကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္ဥပေဒ၊ ဘယ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုမွ စိုး႐ြံ႕၊ ေထာက္ထား၊ ေၾကာက္လန႔္မေနရဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာက အေျခခံဥပေဒက အားလုံးက လက္ခံႏိုင္တဲ့ စံမီ၊ ႏႈန္းမီ၊ ေပမီေဒါက္မီ ျဖစ္ရမယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူက တခဲနက္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပါတီကို အာဏာအပ္ရမယ္ (၁၉၉၀ျပည့္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲရလဒ္လို မျဖစ္ေစရ)။ ျပည္သူက ေပးအပ္ထားတဲ့အာဏာနဲ႔အညီ တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥအဝဝ (စစ္တပ္နဲ႔ စစ္ေရး ကိစၥအရပ္ရပ္ အပါအဝင္) အျပည့္အဝ လြတ္လပ္စြာ စီမံစီရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားရဲ႕ “အရင္းမူလ ပန္းတိုင္”ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ ဖို႔ – တန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ေသြးစည္းေရးဆိုတဲ့အေျခခံေပၚမွာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတိုင္း ျပည္သစ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီကေန႔ က်င္းပခဲ့ – က်င္းပလတၱံ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားရဲ႕ အရင္းမူလပန္းတိုင္နဲ႔ ပိုမိုနီးကပ္လာေစသလား သို႔တည္းမဟုတ္ ပို၍ပို၍ အလွမ္းေဝးသြားေစ သလားဆိုတာကို သမိုင္းနဲ႔ လက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းမႈမ်ား (အေတြ႕အႀကဳံ၊ သင္ခန္းစာမ်ား)နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး တရားဝင္ မွတ္ ပုံတင္ထားၾကတဲ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီေဘာင္ထဲက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံး (ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ တည္ဆဲႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားစာရင္းအရ စုစုေပါင္း ၉၇ပါတီ ရွိပါတယ္) မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔ အေလးအနက္ ေလ့လာေဝဖန္သုံးသပ္ၾကပါရန္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။