Home အျမင္သေဘာထား လူငယ့္စကား

လူငယ့္စကား

1434

လူငယ့္စကား

ေမလဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ား ေနထိုင္ရမည့္ Quarantine Center မ်ား တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕မွ လူငယ္မ်ားရဲ႕ေျပာစကားမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေစာၿငိမ္းမိုး-(ေကာ့ကရိတ္အေျခစိုက္သဟဇာတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔)
လူငယ္ေတြ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ပါဝင္ကူညီသြားဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဖိတ္ေခၚတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္မလဲ ဘယ္ေနရာမွာ ပါဝင္ေပးႏိုင္မလဲ ေတာင္းတယ္။ အကူညီေတာင္းေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကလည္းလူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့အေပၚမွာပဲ ေပးရတယ္ေလ။ ဒါကအရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္လည္းျဖစ္တယ္ ။ အတင္းၾကပ္ၿပီးလုပ္ခိုင္းလို႔မရဘူးေလ။ ပါဝင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပါဝင္ခ်င္တဲ့လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ကတစ္ဆင့္ ေျပာျပထားရတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြရွင္းျပၿပီီး သူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့အေပၚမွာ အမည္စာရင္းေတြယူရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ လူငယ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါဝင္မလဲေတာ့ အတည္ျပဳလို႔မရေသးဘူး။ လက္ရွိက်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔မွာ လူငယ္ ၁၅ ေယာက္ပါဝင္ဖို႔စာရင္းေပးထားတယ္။ အဲဒီလူငယ္ေတြက ဘယ္လိုပံုစံပါဝင္ရမလဲေတာ့ အသိပညာေတြကို အစိုးရက ျပန္ေပးလိမ့္မယ္။ အဲဒီစာရင္းေပး ထားတဲ့လူငယ္ေတြကို ရြာမွာရွိတဲ့ Quarantine Center မွာလည္း သြားလုပ္မွာရွိသလို ၿမိဳ႕တြင္းက Center မွာလည္း သြားဖို႔ရွိတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ လူမွႈဝန္ထမ္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ ၃ ေယာက္နာမည္စာရင္းေပးထားတယ္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကေတာ့ Quarantine ဝင္ေနတဲ့လူေတြ စားေသာက္ဖို႔ ထမင္းဆိုရင္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတာတို႔ မွ်ေဝေပးတာတို႔ အဲဒါေတြလုပ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Quarantine Center မွာေနတဲ့လူေတြတစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သံုးဖို႔ ေရလံုေလာက္မွႈရွိမရွိ ႀကီးၾကပ္တာတို႔ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြလုပ္ရမယ္လို႔ သိထားတယ္။ ပါဝင္ခ်င္တဲ့လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔က ရွာေပးတယ္ ။ အဲဒီပါဝင္တဲ့လူငယ္ေတြရဲ႕လိုအပ္တဲ့ဟာေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ပံ့ ေပးဖို႔ရွိတယ္ ။ လူငယ္ေတြ စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က အေနာက္မွာ အားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္။

ေစာဘနားယာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးအေျခစိုက္ ဟူးဖိုကေပၚလူမွႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း )
က်ေနာ္တို႔နယ္မွာက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါဝင္မယ့္ လူငယ္ေတြကအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက လူငယ္ေတြေရာ ေက်းရြာထဲက လူငယ္ေတြ ပါဝင္မယ္။ စာရင္းေတြလည္း ေကာက္ထားၿပီး အေယာက္ ၅၀ ေလာက္ရွိတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးနယ္တစ္ခြင္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသံုးဆူေဒသေတြမွာေတာ့ ေကာက္တဲ့လူရွိရင္လည္းရွိမယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ က လက္လွမ္းမီွတဲ့ ေနရာေတြပဲ ပါဝင္မယ့္ လူငယ္စာရင္းေတြကို ေကာက္ယူေပမယ့္လည္း ဘယ္လံုပံုစံပါဝင္မလဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွမသိရေသးဘူး ။ တာဝန္ေတြက Quarantine စခန္းပဲသြားရမလား။ Mask ပဲလိုက္ေဝရမလား လမ္းေပ်ာက္ေနတာေပါ့ ။ လူငယ္ေတြက ဒီကာ လတစ္ခုအတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ ဝိုင္းကူလုပ္ရမလား၊ အခ်ိန္ပိုင္းအေနနဲ႔ ဝိုင္းကူရမလား ။ အဲဒီအပိုင္းေတြက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိေသးေတာ့ နည္းနည္းေလးအခက္အခဲေတြေတာ့ရွိတာေပါ့ ။

အခုက်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႔ပဲ ။ အလွဴေငြေတြေကာက္ၿပီး Mask ေတြခ်ဳပ္ လိုက္ေဝေပး အဲဒါတို႔ ေဆးလိုက္ျဖန္းေပးတာတို႔ လုပ္တယ္။ အခုဆိုရင္လည္း လကုန္ၿပီး ျပန္လာတဲ့လူေတြက ျပန္လာ ေတာ့မယ္ ။ ဘယ္မွာျပန္လာေနမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြက ဘယ္မွာဝိုင္းကူမလဲ ။ ဘာမွေျပာတာမရွိေတာ့ ပါဝင္မယ့္လူငယ္အတြက္ အခက္အခဲရွိတာေပါ့ ။ ေထြအုပ္က လူငယ္စာရင္းေတာင္းလာတုန္းက ဆႏၵျပဳ တဲ့ေဖာင္ပဲေပါ့။ ဘာလုပ္ရမလဲ ေတာ့ေဖာင္ထဲမွာ မပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာကလူငယ္အစုအဖြဲ႔ေတြရွိတယ္ ။ သူတို႔လည္း ဝင္ပါခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာတာဝန္ေပးၿပီး ဘာလုပ္ရမလဲ သူတို႔ေမးရင္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း မရွင္းျပတတ္ေတာ့ ေဝးတဲ့ရြာေတြကို မေခၚရဲေသးဘူး ။ ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးနားရြာက လူငယ္ေတြေလာက္ပဲေဖာင္ျဖည့္စာရင္း တင္ထားတယ္ ။

က်ေနာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက စာရင္းေကာက္ထားတာဟုတ္ၿပီး ဒီေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ထဲမွာပါရင္ ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္ရမယ္။ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္ပါလို႔ရွိရင္ လုပ္မယ့္လူငယ္ေတြကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိၿပီး တက္ႂကြမွာေပါ့ ။ က်ေနာ္တို႔က ေထြအုပ္ကိုေစတနာ့ဝန္ထမ္းစာရင္းေပးတာက လူငယ္ေတြပဲ ပါေသးတယ္။ လူႀကီးအပိုင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြလည္း ရွိေသးတယ္ ။ သူတို႔က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္လဲေတာ့ က်ေတာ္တို႔ကမသိဘူး ။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒီကာလမွာ ေဒသအတြင္း လိုအပ္တဲ့ဟာေတြ ဝိုင္းကူညီဖို႔ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေစတနာ့ဝန္ ထမ္းအစုအဖြဲ႔လုပ္ထားတာရွိတယ္။ အခုလက္ရွိအဲဒီအဖြဲ႔ဝင္ေတြက Quarantine Center ေတြ သြားေဆာက္ တာေတြ ေဆးျဖန္းတာေတြမွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလိုတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရ စီမံမွႈေအာက္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းသြားလုပ္ခ်င္တဲ့ လူေတြကိုစာရင္းေပးထားတာရွိတာမကဘဲ အျပင္မွာလည္းကိုယ္ထူကိုယ္ထလူငယ္ေစနာ့ဝန္ထမ္းရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေစာစည္သူေဌး (လွိႈင္းဘြဲလူငယ္ကြန္ယက္)
လူငယ္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအတြက္က အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ေထြအုပ္နဲ႔ပဲ တစ္ခ်က္ခ်ိတ္ထားတာေပါ့ေနာ္ ။ ပထမေတာ့ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ကိုလည္း သူတို႔ မဆက္သြယ္လာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကပဲျပန္ခ်ိတ္ၿပီး အခုေလာေလာဆယ္မွာ က်ေနာ္တို႔က ရြာေတြမွာရွိတဲ့ လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကို နည္းနည္းစာရင္းေကာက္ ထားတာရွိတယ္။ အရင္တစ္ခါ ပထမတစ္သုတ္ Quarantine ဝင္ကတည္းက လိုအပ္ရင္ သူတို႔ကို ေခၚမယ္ဆိုၿပီးက်ေနာ္တို႔က ရြာက လူငယ္ေတြကိုက်ေနာ္တို႔က ေျပာထားတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ အဲဒီလူ ငယ္ေတြက ပါဝင္မယ္ေပါ့။ သူတို႔အိမ္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာထားေတာ့ သူတို႔က လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္ဆက္သြယ္လာတာရွိတာေပါ့ ။ ပထမတစ္ႀကိမ္တုန္းက က်ေနာ္တို႔က ၿမိဳ႕ေပၚ မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြက Quarantine Center မွာလိုအပ္တဲ့ဟာ သြားၿပီးကူညီ လုပ္ေဆာင္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ စစခ်င္းတုန္းက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ဖို႔ိိကိစၥ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္သူမွမဆက္သြယ္ဘူး။ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔တို႔ Rescue အဖြဲ႔တို႔ပဲဆက္သြယ္ထားတာေပါ့ေနာ္ ။

အဲဒါနဲ႔က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို ျပန္ၿပီး ဆက္သြယ္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ေန႔လိုျပည္နယ္ကိုတင္ဖို႔ ခ်က္ခ်င္း နာမည္စာရင္းေတာင္းတာေပါ့ေနာ္ ။ ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူး ။ အစိုးရက ေခၚတဲ့ Volunteer မွာ လွိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ Volunteer လူငယ္ ဘယ္ေလာက္ကန္႔သတ္ထားလဲ။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္မလဲဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တိုိ႔ဘာမွမသိထားေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕က က်ေနာ္ကို လာေမးၾက တယ္ ။ ဒီျဖစ္ဥ္မွာ ပါဝင္ရင္ အသံုးေဆာင္ရမယ့္ပစၥည္းကအစ ကိုယ့္ဘာသာကိုပဲထုတ္ရမွာလား လာေမးတာ ေတြရွိတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔သိထားသေလာက္က ပါဝင္မယ့္လူငယ္ေတြသံုးေဆာင္ရမယ့္ ပစၥည္းေတြကို အစိုးရက ေထာက္ပံ့မယ္လို႔ သိထားေတာ့ အဲေလာက္ပဲ ျပန္ေျပာႏိုင္တယ္။

ေနာက္ထပ္ျပန္လာမယ့္ လူဦးေရကမ်ားမယ္။ ကို္ယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္ေလာက္ျပန္လာမလဲမသိေသးဘူး။ အခုလက္ရွိ Volunteer လံုေလာက္လား မလံုေလာက္လားမသိရေသးဘူး။ အဲလိုမ်ိဳးေတြလည္းရွိေတာ့ ျဖစ္လာမွပဲ ရုတ္တရက္ဆိုရင္ေတာ့ လံုးဝအဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲလိုျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့။ စိုးရိမ္တာက ပထမတစ္ႀကိမ္တုန္းက ဘယ္ေလာက္မွစနစ္တက်မျဖစ္ခဲဘူးေလ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ထြက္ လာမလဲေတာ့ ဆိုရိမ္တာေတြရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကူညီဖို႔က စိတ္ဆႏၵရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။