Home သတင္း တပ္မေတာ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္သည္ မွန္ကန္သည့္သေဘာထားမဟုတ္ဟု KNU Concerned Group ေျပာ

တပ္မေတာ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္သည္ မွန္ကန္သည့္သေဘာထားမဟုတ္ဟု KNU Concerned Group ေျပာ

5873

ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၃ လေက်ာ္ၾကာ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္သည္ အမွန္တ ကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNU Concerned Group က ယေန႔ (ေမလ ၁၂ရက္) တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ေရးႏွင့္ လက္ရွိတုိက္ပြဲျဖစ္ေနဆဲ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ စစ္ဆင္ေခ်မႈန္းေရး အတြက္ နည္းပရိယာယ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ၎အဖြဲ႔က ဆုိသည္။

အဖြဲ႔၏ ေျပာခြင့္ရ ယခင္ KNU ဒု-ဥကၠ႒ေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္က “ အရင္က သူတုိ႔(စစ္တပ္)ရဲ႕ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ပါပဲ။ တစ္ဖက္မွာ အပစ္ရပ္ထားၿပီး က်န္တစ္ဖက္ကုိ ထုိးစစ္ဆင္တာမ်ဳိးေပါ့။ ေနရာေဒသအသီးသီးကုိ အပစ္ရပ္ေပမဲ့ အထူးသ ျဖင့္ ရခုိင္လုိေဒသမ်ဳိးမွာ AA အေပၚ အပစ္မရပ္ဘူးဆုိတာက တစ္ဖက္က အင္အားကုိ ျပန္ယူၿပီး က်န္တစ္ဖက္ကုိ အၿပီး သတ္ေခ်မႈန္းဖုိ႔ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ အမွန္တကယ္သြားလုိတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူးဆုိတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ေမလ ၁၀ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔အထိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္၌ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဟု သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းခံထားရေသာ အဖြဲအစည္း မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားမွအပ က်န္ေနရာေဒသမ်ားကုိသာ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသလုိ အပစ္ရပ္ ကာလအတြင္းမွာ လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ (၆)ခ်က္အနက္ ၄ ခ်က္ကုိ အေလးအနက္လုိက္နာရန္လည္းေျပာဆုိထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ၿပီး အပစ္ရပ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးကုိ မလုိလားေၾကာင္း ျပသေနသလုိ တပ္မ ေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ခ်က္သည္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္တြင္သာ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးျပႆာနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခြင့္မေပးထားသလုိ ၎တုိ႔အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလုိသည့္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း KNU Concerned Group က ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။

“တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆုိတာက အားလုံးပါဝင္ေရးပါပဲ။ အဓိကက ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA အပစ္ရပ္ထုိးတဲ့ ေဒသေတြမွာပဲ အပစ္ရပ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိတုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ေဒသမွာလည္း အပစ္ရပ္ဖုိ႔ အစုိးရက ညႊန္ၾကားမႈေပးရမွာျဖစ္သလုိ စစ္တပ္ကလည္း အပစ္ရပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အကုန္အပစ္ရပ္ႏုိင္မွပဲ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ေပၚထြက္လာ မွာျဖစ္တယ္” ဟု ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ဆက္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္၌ အပစ္ရပ္ကာလမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအေပၚဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ(၆)ရပ္အနက္ ေဖာ္ျပပါ ၄ ခ်က္ကုိလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား သည္။

၎တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားမွ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိဘဲ တစ္ျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္းအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ယခု လုိသုံးသပ္သည္။

“အဓိက ျပႆနာက က်ေနာ္တုိ႔ ဒီက အပစ္မရပ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္က AA (ရ ကၡဳိင့္တပ္ေတာ္)ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အေနနဲ႔ သေဘာမထားႏုိ္င္တဲ့ အေျခအ ေနျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီျပႆနာက ေျဖရွင္းဖုိ႔က အေတာ္ခက္ေနတယ္။ အဲ့ေတာ့ AA မပါဘူးဆုိေတာ့လည္း AAရဲ႕ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဲေတြ KIA အစရွိသည္ေပါ့၊ ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမလားဆုိေတာ့လည္း ရဖုိ႔ကေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္း အခုျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ တျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အားလုံးပါတဲ့ ဒီစားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု လုိအပ္တာေပါ့” ဟု ၎က ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လတ္တေလာ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ဂိတ္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားသည္လည္း လက္ရွိ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးထက္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း KNU Concerned Group ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္က ဆုိသည္။

ယခု တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ မတုိင္မီ ကာလမ်ားတြင္ NCA အပစ္ရပ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သလုိ လတ္တေလာ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲ မ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနမႈႏွင့္ အရပ္သားထိခုိက္ေသဆုံးမႈျမႇင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

KNU Concerned Group သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လပိုင္းတြင္ ယခင္ေကအဲန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒ ေဟာင္း ပဒိုေနာ္စီဖုိး ရာစိန္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္းသင့္သလုိ သေဘာထား ထုတ္ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္သည္။