Home သတင္း “ကုန္းေျမမွသည္ ပင္လယ္သႏၲာေက်ာက္တန္းဆီသို႔” စီမံကိန္းကို ဆက္မလုပ္ရန္ CAT အဖဲြ႔ ေတာင္းဆုိ

“ကုန္းေျမမွသည္ ပင္လယ္သႏၲာေက်ာက္တန္းဆီသို႔” စီမံကိန္းကို ဆက္မလုပ္ရန္ CAT အဖဲြ႔ ေတာင္းဆုိ

1488
Photo: CAT

ေမလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ “ကုန္းေျမမွသည္ ပင္လယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္းဆီသို႔ ” (Ridge to Reef Project) အမည္ရသည့္ အႀကီးစားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းကို ဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္ တေနာသရီသဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔(CAT)က ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

အဆိုပါ အႀကီးစားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားမပါဝင္ျခင္း၊ သဘာဝ ညပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လူမႈဘဝ၊ ေနထိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္သည့္ အတြက္ ယမန္ေန႔ (ေမ ၂၂ရက္)က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ထုိသုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဒသခံေတြစိုးရိမ္မႈကေတာ့ စီမံကိန္းေတြဝင္လာရင္ သူတို႔ရဲ႕နယ္ေျမဧရိယာေတြ သတ္မွတ္ေတာ့မယ္။ သတ္ မွတ္ရင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈေနရာေတြမရွိေလာက္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုသူတို႔စီမံကိန္းက ေဒသခံ လူထု ကေန ပါဝင္ထိန္းသိမ္းတဲ့စနစ္မဟုတ္ဘူး။ အေပၚကေန ေအာက္ကိုဆင္းတဲ့စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြ မ ပါဝင္ရင္ ေရရွည္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔က ဟိုးအစဥ္အဆက္ကတည္းက သူတို႔ဓေလ့၊ အသိပညာ ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုကန္႔ကြက္မႈေတြလုပ္တာျဖစ္တယ္” ဟု(CAT)အဖြဲ႔ဝင္ ေစာစံ ေငြက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အႀကီးစားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ တကမ႓ာလံုးဆို္င္ရာသဘာဝပတ္၀န္း က်င္ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္(GEF)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ UNDP တို႔၏ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းအကုန္အက်ခံလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တနသၤာရီ၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ကြ်န္းစုစသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ကရင္၊ ဆလံု၊ ဗမာ၊ ထားဝယ္စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ေျမေနရာမ်ားအပါအဝင္ ေက်းရြာေပါင္း ရာခ်ီပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း နယ္ေျမဧရိယာ ဧကအက်ယ္အ၀န္း ၃ ဒသမ ၅ (၃.၅) သန္းရွိသည္ဟု CAT ထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Photo: CAT

“ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ဘိုးဘြား ေတြရဲ႕အေလ့အက်င့္ကို ဆက္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လက္ကိုင္ေဆာင္ပုဒ္က ‘ သံုးမယ္၊ ထိန္းမယ္’ ဆိုတာမ်ိဳးပါ “ဟု ကမိုေသြးမွ ဌာေနတိုင္းရင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ တီးေစာခိုက CATမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ၎အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအစား ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝဓ ေလ့မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ (Landscape of life) အမည္ရ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္စီမံေသာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုလားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ အကုန္အက်ခံမည့္ ယင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ားမွ UNDP ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႔ထံ ကန္႔ကြက္အေရးဆိုလႊာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါစီမံကိန္းကို ယေန႔အထိ ရပ္ဆိုင္းထား ေၾကာင္း သိရသည္။