Home ေဆာင္းပါး ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ၿပိဳကဲြရန္ အသံုးေတာ္ခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ၿပိဳကဲြရန္ အသံုးေတာ္ခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ

7930
Photo: KNU/KNLA(PC)

ကေပၚစုိး

(ေမလ ၅၊ ၂၀၂၀)

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္က ျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ရက္ေန႔ နံနက္ပုိိင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္ရွိၿပီး ေဒါနေတာင္ တန္းျပာ၏ ေျခရင္းရွိ သင္တန္းေက်ာင္း၌ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားရန္ ပံုမွန္အ တုိင္း ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္္းေက်ာင္းတစ္ခြင္ ျမဴႏွင္းကြဲစအခ်ိန္တြင္ ထူးျခားသည့္ သတင္းစကားတစ္ခု ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ “လူႀကီးေတြနဲ႔ နအဖတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကလုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေတာ့မယ္။ အထုပ္အပုိးေတြ ျပင္ဆင္ထား ပါ”ဟု ေကအဲန္ယူ တာဝန္ရွိသူတဦးက အစည္းအေဝးငယ္ေလးတစ္ခုတြင္ ၾကားသိလာသည္ကို သင္တန္းသား မ်ားထံ သတင္းစကား လက္ဆင့္ကမ္း လာေျပာသြားသည္။

ထိုသတင္းစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို တိတိပပ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း ထူးျခားမႈဟု မွတ္ယူမိသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသတင္းသည္ ၾကာၾကာမခံ။ မြန္းလြဲပုိင္းအေရာက္တြင္ အရာရာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သတိဝိရိယျဖင့္ ေနၾကရန္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထပ္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္မ်ားက လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလုံး ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေစာင့္ကင္းမ်ား ခ်ထားကာ အေရးေပၚ အေျခအေနကဲ့သို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထုိေန႔မွစ၍ ညဘက္ေရာက္လွ်င္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆုိင္ရာေနရာအလုိက္ အလွည့္က် ကင္း ေစာင့္ေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ KNLA တပ္မဟာ ၇ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း တစ္ရင္းႏွင့္ တစ္ရင္း၊ တပ္ခဲြ တစ္ခဲြႏွင့္ တစ္ခဲြ၊ တပ္စု တစ္စုႏွင့္တစ္စုတို႔ၾကား မယုံသကၤာမ်က္လုံးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည့္ အေျခအေနသို႔ အခ်ိန္တိုအ တြင္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ေကအဲန္ယူအတြင္း ႀကီးမားသည့္ ဂယက္တစ္ခု ႐ိုက္ခတ္လာေလၿပီး။ ယင္းသည္ အဘယ္အ ေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သနည္း။

Photo: KNU/KNLA(PC)

ယင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ KNLA တပ္မဟာ ၇ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာထိန္ ေမာင္ (ခ) ေစာေဌးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ခဲြထြက္ၿပီး နအဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျခင္းအခမ္းအနားကို ထုိ႔ေကာ္ကိုးရြာတြင္ ႀကိဳဆုိပဲြမ်ား တခမ္းတနားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)အဖဲြ႔ဆုိသည့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ ထပ္တုိးလာျခင္းျဖစ္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထိန္ေမာင္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ခဲြထြက္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာသည္ကို ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ နအဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈက ဆုိရ ပါမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ ဦးေဆာင္သည့္ ေကအဲန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားေလးစားရသည့္ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ လူႀကီးမ်ား၊ တပ္ထြက္ ကရင္လူ ႀကီးမ်ား၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈျဖင့္ နအဖ စစ္အစုိးရ၏ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေကအဲန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္အတူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္၊ ကြယ္လြန္သူ ေကအဲန္ယူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း၊ လက္ရွိ KNLA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ စသည့္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးအၿပီး ျပန္လာၾကသည့္ ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာ ထားကဲြလဲြမႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ထိန္းမရ၊ သိမ္းမရျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါ သေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မိခင္အစည္းအ႐ံုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတုိင္း အသိပင္ျဖစ္သည္။

ထု႔ိေနာက္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ ကြယ္လြန္သြားျခင္းသည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာ ေဌးေမာင္အား ေကအဲန္ယူထဲမွ ခဲြထြက္ၿပီး နအဖစစ္အစုိးရႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းရန္ တြန္းပုိ႔လုိက္သည္ဟု ဆုိရ မည္ျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ုိင္၊ မူေအးပူေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ၏ စ်ာပန အခမ္းအနားသုိ႔ နအဖ ဘက္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔မွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမတ္ဦးထြန္းကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္လာၿပီး ထိုစဥ္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဌးေမာင္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိမႈက ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ၊ မ်က္စိစူးစရာ ျဖစ္လာ သည္။

Photo: KNU/KNLA(PC)

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္ႏွင့္ နအဖ စစ္အစုိးရတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေကအဲန္ယူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ေခ်ာ္ထြက္ၿပီး ေသြဖီသြားသည့္အတြက္ အဖဲြ႔အစည္း အတြင္း ျပန္လည္စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ သတိေပးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္၊ အဖန္ဖန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းအ ႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အက္ေၾကာင္းျဖစ္လာမႈကို ထိန္းညွိရန္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း ကိုယ္တုိင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္ႏွင့္ ပဒုိမန္းရွာတုိ႔အၾကား အမုန္းပြားမႈႏွင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အၿငိဳးအေတးထားမႈမ်ားသာ အဖတ္တင္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္က ပဒုိမန္းရွာအား “ငါ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းက ႏြားေက်ာင္း သားလုပ္ေနတုန္းပဲ ရွိတယ္”ဟု ေျပာဆုိပုတ္ခတ္လုိက္သည့္ စကားသည္ ေကအဲန္ယူအသုိင္းအဝုိင္းထဲ၌ သမုိင္းတြင္ သြားေသာ စကားတစ္ခြန္း ျဖစ္လာသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား မလုိလားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အကဲြ အၿပဲဇာတ္လမ္းကုိ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္က ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ကာ အကဲြအၿပဲ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ထပ္ဖြင့္ေပးလုိက္သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္တုိ႔ KNU/KNLA-PC အဖဲြ႔သည္ နအဖႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့စဥ္ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို မယ္မယ္ရရ တစ္ခုမွ် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္မွာ အားလံုး အျမင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အတြင္း နအဖ စစ္တပ္၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေကအဲန္ယူအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္မႈက ဆက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ နအဖ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလုံး ဌာေန ျပည္သူ႔စစ္ (သုိ႔မဟုတ္) နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ စစ္ အစိုးရက ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္လာေသာ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အ မ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ေဟာင္သေရာအထူးေဒသ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႔(KPF)တုိ႔သည္လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖ၏ ဖိအားေပး ျခင္းကို နဖူးတုိက္ဒူးတုိက္ ႀကံဳေတြ႔ရပါေတာ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ KNU/KNLA-PC အဖဲြ႔သည္လည္း (DKBA)၊ (KPF) တုိ႔နည္းတူ ကရင္ ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖ ၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းဖိအားေပး မႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္သည့္ DKBA တပ္ဖဲြ႔ဝင္အမ်ားစုႏွင့္ KPF တပ္ဖဲြ႔မ်ားမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းသြားရၿပီး စစ္တပ္၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္အျဖစ္ ယေန႔တုိင္ ရပ္တည္ေနခဲ့ရသည္။

ထိုစဥ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ (ခ) ဗုိလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္သည့္ DKBA တပ္မဟာ (၅)တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ နအဖစစ္တပ္တုိ႔အၾကား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ေနာက္တစ္ ရက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္၏ KNU/KNLA-PC တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ နအဖစစ္တပ္တုိ႔အၾကား တင္းမာမႈရွိလာၿပီး တပ္ဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းအရ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ တပ္အသြင္ေျပာင္းအရပ္သား အစုိးရႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္၏ KNU/KNLA-PC တုိ႔ အၾကား ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္အဖဲြ႔ ၇ဖဲ႔ြႏွင့္အတူ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အားနည္းမႈ၊ တိက် ေသခ်ာသည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မရွိေသာေၾကာင့္ ၂၁ရာစု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ KNU ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္သာ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာသည့္အထိ ျဖစ္သည္။

Photo: KHCPS

အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္သည္ ေကအဲန္ယူက မခြဲထြက္ခင္ စစ္သားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သလုိ စစ္တုိက္ ရာတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္၊ အလြန္ေတာ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သူသည္ ဧရာဝတီတုိင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေက်ာ္ေက်းရြာဇာတိျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္းက အမွတ္(၁) ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းတြင္ စစ္မႈတာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလုိ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ သည့္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ကတည္း ပါဝင္လာခဲ့သည့္ ဝါရင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ သည္။

ထု႔ိေနာက္ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ စစ္ေရးအေတာင္ပံ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)၏ တပ္ရင္း ႐ုံးထုိင္မွဴး၊ အထူးတပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္မ ဟာ(၇) တပ္မဟာမႉး စသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

တပ္မဟာ ၇ တပ္မဟာမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ စစ္ဆင္ကြပ္ကဲရာ၌ အလြန္ေတာ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား အလီလီ ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ တပ္မဟာ၏ တပ္ရင္းႏွင့္ အင္အားကို ျပည့္မီွေအာင္ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ သလုိ စစ္တုိက္ထူးခၽြန္သည့္ တပ္မွဴး၊ တပ္သား မ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

သူေမြးထုတ္လုိက္ေသာ တပ္မႉးမ်ားထဲတြင္ သူ စစ္အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသြားယူၿပီး တပ္မဟာ ၇၊ တပ္မဟာမႉး တာဝန္ကို ဆက္လက္ ဆက္ခံသူ၊ လက္ရွိ KNLA ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ ထူးခၽြန္သည့္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္အား ေကအဲန္ယူက ေပးအပ္ သည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုလို စစ္ေရးဘက္တြင္ အလြန္ထူးခၽြန္သူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ အားနည္းမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎ အား အႀကံေပးသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ လဲြမွားေသာ အႀကံေပးမႈႏွင့္ နဝတ-နအဖ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ သပ္လွ်ဳိ ေသြးခဲြမႈစနစ္ေအာက္တြင္ တုိးဝင္မိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းျပကာ ကရင္ အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲေပးသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ စကားကို သူ နားေယာင္သြားျခင္းဟု မွတ္ယူႏုိင္သည္။

Photo: Nay Naw

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဌးေမာင္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမွာ ကရင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း လံုးဝမရွိေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံ လိုသည္။ တခ်ိန္က ရန္သူတို႔၏ ေသြးခြဲမႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္ခန္းစာယူကာ ေတာ္လွန္ေရးရည္မွန္းခ်က္သို႔ အတူစည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေျပာျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္မွာ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၃ရက္ေန ညေန ၆နာရီေက်ာ္က သူေနထုိင္ရာ KNU/KNLA-PC ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ ထာဝရ အိပ္စက္ အနားယူသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူ၏ စ်ာပန အခမ္းအနား ကိုလည္း ေမလ ၅ရက္ေန႔၊ အဂၤါေန႔ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အာဇာနည္ဗိမၼာန္ကုန္း၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ အပါအဝင္ အလႊာစုံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား အသီးသီး ေပးပုိ႔ခဲ့ ၾကသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဌးေမာင္ နအဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့စဥ္က သူေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ႀကီးမွာ သူကြယ္လြန္အခ်ိန္ထိ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ ဝဲဂယက္ ထဲတြင္ တည္ရွိေနဆဲဆိုသည္မွာ အရွိတရား ျဖစ္သည္။

Photo: Nay Naw

ခဲြထြက္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ နဂိုမူလ ကရင့္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားေလ်ာ့သြားသလို ကရင္လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ တုိးလာျခင္းသာ ျဖစ္လာသည္။ ယခု သူမရွိေတာ့သည့္ ကာလအလြန္တြင္ သူ ေမြးထုတ္ၿပီး တည္ေထာင္ ေပးလုိက္သည့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖဲြ႔၏ အနာဂတ္သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ မူဝါဒလမ္းစဥ္ မည္သို႔ ရွိမည္၊ ဦးေဆာင္မႈက အဘယ္သို ့ရွိလာမည္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာထိန္ေမာင္ (ခ) ေစာေဌးေမာင္သည္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားကို ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ နအဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းသြားခဲ့ျခင္းမွာ ကရင့္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အမည္းစက္တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္မွာ ဧကန္မလဲြ မဟုတ္ပါေလာ။

(ဤေဆာင္းပါးသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ ကေပၚစိုး၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)