Home သတင္း နယ္စပ္ ျမဝတီဝင္ေပါက္မွတဆင့္ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည့္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား လက္ခံနိုင္ေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား

နယ္စပ္ ျမဝတီဝင္ေပါက္မွတဆင့္ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည့္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား လက္ခံနိုင္ေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား

5601
Photo: Nay Naw

ဧၿပီ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ ေနေနာ္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ တံတားမွတဆင့္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား စနစ္တက် ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ Covid-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရး ေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ နယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ အနည္းဆံုးလူဦးေရ ၂,၀၀၀ ခန္႔ ထားရွိႏိုင္မည့္ Quarantine Center မ်ားကို တိုးခ့ဲ်ျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလကုန္အထိဝင္ေရာက္လာခ့ဲေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ Quarantine center ၅ ခုဖြင့္လွစ္ကာ လူဦးေရ ၁,၅၀၀ ခန့္ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာမည့္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာလုပ္သား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထားရွိႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ Quarantine center ၅ ခုကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ျမဝတီခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေတဇာေအာင္က ေျပာသည္။

၎က “နယ္စပ္ျမဝတီၿမိဳ႕အပါအဝင္ လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ထိုင္းျပန္ျမန္မာလုပ္ သား ၆,၅၀၀ ခန္႔ကို ထားရွိႏိုင္မယ့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မွာလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္၍ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ နယ္စပ္ျမဝတီအပါအဝင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ Quarantine Center မ်ား၌ Quarantine (၂၁)ရက္ မျဖစ္မေနခံယူရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္မွစီမံထားသည့္ေနရာမ်ား၌ Quarantine (၂၁)ရက္မျဖစ္မေနခံယူရမည္ျဖစ္၍ အဆိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၾကည္ျဖဴစြာ ေနထိုင္သြားပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိထိုးေစၿပီး စိစစ္လက္ခံသြား မည္ဟုလည္း ဦးေတဇာေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

Photo: Nay Naw

ထိုသို႔ဝင္ေရာက္လာမည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအားရက္အလိုက္ျပန္လည္လက္ခံမည့္ အေရအတြက္ကို ႏွစ္နိုင္ငံဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္တို႔ႏွင့္တကြ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီးမွသာ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳနိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ အမွတ္(၂)ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား Border Control Facilities ( B.C.F) Zone အတြင္း ယာယီကားဂိတ္ ႏွင့္ Quarantine Center အဆင့္တိုင္းတြင္ လက္ေဆးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) တပ္ဆင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား သိ႐ွိလိုက္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို့အျပင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ Fever Surveillance (အပူခ်ိန္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Health Declaration Form ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ Register (မွတ္ပုံတင္) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္းတို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္ျဖစ္ၿပီး BCF Zone ႏွင့္ Quarantine Center မ်ားသို႔ မလိုလား အပ္ဘဲေဒ သခံျပည္သူမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် လုံးဝ(လုံးဝ)ဝင္ထြက္ သြားလာခြင့္မျပဳသကဲ့သို့ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား ကိုလည္း ၿမိဳ့/ရပ္ကြက္အတြင္းသို့ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် လုံးဝ(လုံးဝ)သြားလာခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

လာမည့္ ေမလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကမည့္ ထိုင္းျပန္ ျမန္မာလုပ္သားဦးေရမွာ ၄ ေသာင္းနီးပါးခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သား အေရးလုပ္ ေဆာင္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက်ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းနိင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ထိ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။