Home သတင္း NCA အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေရာဂါတားျမစ္ကာကြယ္မႈကုိ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစုိးရ ကို KNU တုိက္တြန္း

NCA အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေရာဂါတားျမစ္ကာကြယ္မႈကုိ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစုိးရ ကို KNU တုိက္တြန္း

940

မတ္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ တားျမစ္သြားႏုိင္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ဗဟုိမွ ယေန႔ (မတ္လ ၂၆ရက္) ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။

ေကအဲန္ယူ အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ပညာေပးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို NCA အခန္း (၆) အပုိဒ္ (၂၅) ႏွင့္အညီ ေကအဲန္ယူ ၏ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက “ဒီကိစၥက က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူ နယ္ေျမမွာ ကလည္း က်န္းမာေရးစနစ္က ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ KDHW နဲ႔ အစုိးရရဲ႕ က်န္းမာေရးစနစ္ ၾကားထဲမွာ ဘယ္လုိ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ coordination, cooperation လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏုိင္မလဲေပါ့ေနာ္။ အခု ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ေတြမ်ားစြာ ျပန္လာတာလည္းရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ေျမဘက္မွာ ျပန္သြားတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲ့အေျခခံအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ခ်ထား သင့္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌လည္း ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္အတူတကြ ပါဝင္ၾကရန္ ေျပာၾကားေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ အန္တုိနီယုိဂူတားရက္စ္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ႀကဳိဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ႀကဳိတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ မထား သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာျခင္းျပဳလုပ္ရန္ကုိပါ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္။

NCA အခန္း (၆)၏ ၾကားကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အပုိဒ္ (၂၅) အပုိဒ္ခြဲ (က)၏ (၁)အရ ျပည္သူ လူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူထားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကုသေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးကုိ ဗဟုိ၏ ၫႊန္ၾကားမႈႏွင့္အတူ ေကအဲန္ယူ၏ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး-KDHWမွ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔-WHO၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးကုိ ဦးစားေပးအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ WHO ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုိအပ္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္ေျမေဒသ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ားစသည့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တပ္မဟာ၊ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ တပ္ရင္း တပ္ခြဲမ်ားအထိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပး ထား ေၾကာင္းလည္း ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

KDHW ၏ တာဝန္ခံ ပဒုိေစာဒုိင္းမြန္းခင္က “က်ေနာ္တုိ႔က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လူထုဆီေရာက္ေအာင္ ေၾကးနန္း ကေန တဆင့္ ခရုိင္တုိင္းကုိ တပ္မဟာအပါအဝင္ေပါ့ Short to the point ညႊန္ၾကားထားတာရွိတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္တာလည္းရွိတယ္။ အခုဆုိရင္ ပုိစတာေတြ ထုတ္ၿပီးလုိက္ကပ္ဖုိ႔ အျမန္ လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး Educator ေတြ စၿပီးသင္တန္းေပးတာေပါ့။ ေက်းရြာေတြကုိ ပညာေပး ဆင္းဖုိ႔ အတြက္။ သေဘာက ဒီသတင္းစကားက အေျခခံလူတန္းစားေတြအထိေရာက္ေအာင္ဆုိတာက အဓိက ဗ်ဴဟာျဖစ္တာေပါ့။” ဟု ေကအုိင္စီ သုိ႔ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ကပ္ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္းသုိ႔ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေပး ပုိစတာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေပးမႈသာ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးထားေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ တခ်ဳိ႕ေက်း လက္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားအရ ရြာတြင္းေပးမဝင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ပဒုိ ပဒုိေစာဒုိင္းမြန္းခင္က ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ လက္ မွတ္ျဖင့္ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားဆီသုိ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ရာတြင္ WHO၏ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကုိ ကပ္ေရာဂါ အျဖစ္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ယမန္ေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၂) ေတာင္ငူခရုိင္မွ နယ္ေျမအ တြင္း ဝင္ထြက္သြားလာမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားသည့္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သလုိ က်န္ တပ္မဟာ၊ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ ႏွင့္ တပ္ရင္း တပ္ခြဲမ်ားတြင္လည္း အသိေပးထုတ္ျပန္ထားၿပီး တျခားေသာ ကရင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အသီးသီးစာထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆုံးရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ႏုိင္ငံမွ COVID-19 ကူးစက္ခံထားရသူ (၄၇၂, ၇၉၀) ဦးတြင္ (၂၁,၃၁၃) ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၁၁၄,၉၁၁) ဦး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေၾကာင္း ဂြ်န္ေဟာ့ကင္းတကၠသုိလ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ၂၃၆ဦး၊ သံသယလူနာ ၂ဦးႏွင့္ ပုိးေတြ႔ရွိသူ ၃ ဦး ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။